Äntligen!
Torsdagen den 27 april sjösattes Salsa i Trelleborgs hamn. För motor förflyttades hon sedan till Limhamn för påmastning och systemkontroller.