4/8: Vi slussade ut med högvattnet
mitt på dagen och åkte för motor nerför Elbe. Regnskurar och 14
m/s rakt i näsan gjorde att vi nöjde oss med en kort dagsetapp till
Cuxhafen. Vad man kan göra i Cuxhafen vet vi inte så mycket om för
vi nöjde oss med en präktig Wienersnitzel på den trevliga
yachthamnsrestaurangen. Att kvällen blev tidig berodde främst på
att losskastningen var bestämd till kl 0300 påföljande morgon.

5/8: Fortfarande ganska stark motvind
rådde vid losskastning så det blev kryss till Helgoland. Väl
framme muntrade vi upp oss med att bunkra 300 liter diesel till det
högst rimliga priset av 0,9 Euro per liter. Priset förklaras av att
Helgoland har en särskild status som taxfree zon inom Tyskland.

Efter bunkring förtöjde vi utanför
S/Y Ellen. Det blev ett glatt återseende av Göran W samt hans
trevliga gastar Ingemar Å och Björn T. Detta firades med gemensam
drink före maten på Salsa.

6/8. Idag saknar vi Micke H och
hans “vädertur”. Kryss och kraftig motsjö ånyo. En besättningsmedlem fick offra både frukost och lunch till kung
Neptun. I det vädret gjorde vi en ganska kort segling till den tyska
ön Nordeney.

Helgoland
4/8: We left with the high
tide in the middle of the day and went for motor down the Elbe. Rain
showers and 14 m / s straight in the nose made a short day to
Cuxhafen enough. We don’t know what to do in Cuxhafen, we were
pleased with a magnificent Wienersnitzel at the nice yacht harbour
restaurant. We made an early night due to the departure at 03:00 the
following morning.

5/8: Still quite strong
headwinds at the departure so we were tacking to Helgoland. When we
arrived we cheered us up with 300 liter diesel to the very reasonable
price of 0.9 Euro per liter. The low price is explained by the fact
that Helgoland has a special status as a tax-free zone within
Germany.

After the refuelling, we
moored outside our friends on S/Y Ellen. It was a happy reunion of
Göran W and his nice crew Ingemar Å and Björn T and we celebrated
with a drink on board Salsa before the dinner.

6/8: Today we miss Micke
H and his “weather luck”. Tacking and strong opposite wind
again. Some crew members gave both breakfast and lunch to King
Neptune. In that weather, we did a fairly short sailing to the German
island of Nordeney.