7/8. Äntligen lite tur med vädret.
Visserligen kryss men i strålande solsken och lagom mycket vind
kryssade vi västerut längs de Frisiska öarna. Till kvällen dog
vinden ut ett tag men kom sedan tillbaka från ost. Det är härligt
med nattsegling i vackert väder.

8/8. Från inseglingen syd om
Terschellingen körde vi motor eftersom vi var tvungna att följa en
slingrande led, dockade in till sötvattnet på Ijsselmeer och
förtöjde framåt lunch i Makkum, en fridfull liten stad.

9/8. Från Makkum blev det vänskaplig
kappsegling mot Ellen till Enkhuizen i frisk SV vind. Ellen blev tvåa
medan Salsa slutade näst sist. Det är spännande att segla när man
bara har någon enstaka meter under kölen. Tänk om någon har råkat
tappa en järnspis överbord. Enkhuizen är en väldigt trevlig stad,
full av kanaler och mysiga restauranger nära hamnen.

10/8. Sen losskastning, dockning till
Markermeer och sedan segling för enbart gennaker till Amsterdam i en
fin nordlig vind. Vid 19-tiden förtöjde vi i den lilla yachthamnen
Sixhaven , som ligger mittemot centralstationen.

11/8. Sixhaven har ett rykte om sig att
aldrig kunna bli full av båtar trots sin lilla storlek. Ytterligare
en båt ryms alltid. Nackdelen är att varje gång någon vill segla
iväg startar ett stort ”femtonspel”.
Vi ligger stilla och byter
besättning. Lelle och Johan lämnar oss med saknad, men vi välkomnar
Erik S. och Curre B.


Amsterdam
7/8. Finally we had luck with
the weather. We were tacking in sunshine and quite a lot of wind,
west along the Frisian islands. In the evening, the wind died for a
while, but then returned from east. It is wonderful sailing at night
in beautiful weather.

8/8. From the inlet south of
Terschellingen we started the engine because we had to follow a
winding route, docked into the freshwater of Ijsselmeer and moored
for lunch in Makkum, a peaceful little town.

9/8. From Makkum,
we had a friendly race against Ellen to Enkhuizen in brisk South West
wind. Ellen became second, while Salsa finished second last. It’s
exciting to sail when you only have a few meters below the keel.
Imagine if someone has accidentally dropped a stove overboard.
Enkhuizen was a very nice city, full of canals and cozy restaurants
near the Harbor.

10/8. Late launch,
docking to Markermeer and then gennaker sailing to Amsterdam in a
nice northern wind. At 19 o’clock we moored in the little yacht
harbor Sixhaven, which is opposite the Amsterdam central
station.

11/8. Sixhaven has a reputation for never getting
full despite its small size. One more boat is always welcome. The
disadvantage is that every time someone wants to sail away, a big
“15-puzzle” starts.
We are staying in Sixhaven to change
crew. We will miss Lelle and Johan but we welcome Erik S. and Curre
B.