12/8.
Efter ett imponerande ”femtonspel” med yachter kastade vi loss i
regn och gick för motor ut från Amsterdam. Men när vi slussat ut i
havet tittade solen fram. Seglingen började med kryss som efter
några timmar vred så att vi trodde vi skulle få en fin slör till
Ramsgate. Men till kvällen dog vinden så det fick bli motorgång.
Lyckligtsvis återkom vinden efter några timmar så vi slapp de
tråkiga båtrörelserna som drabbar en motorbåt i gammal dyning.

13/8.
Under förmiddagen fick vi anledning att hissa en ny gästflagga, den
brittiska. Och efter lunch fick vi trampa fast mark i Ramsgate.
Ramsgate är en mindre viktig, men trevlig grannstad till Dover. Men
såväl ”fish and chips” som god öl fanns det här. Kvällen
avslutades med kaffekalas (Canadian Coffee) tillsammans med Ellens
besättning i Salsas sittbrunn.

14/8.
Det är roligt när det händer något. I alla fall när det slutar
lyckligt. Vid losskastningen ville plötsligt inte båten lyda
motormanövrarna. Något hindrade propellern. Fredrik fick därför
anledning att testa den nyinköpta våtdräkten och återuppliva sina
gamla dykarkunskaper. Ett kraftigt fiskenät satt insnärjt runt
propellern. Endast 45 minuter försenade kunde vi kasta loss och
sedan kryssa för lätta vindar och solsken mot Dover. Fantastiskt
roligt att få återse Dovers vita klippor från havet. Väl framme
dockade vi in och förtöjde i Granville Dock.

Ramsgate to Dover

12/8. After an impressive
“15-puzzle” with the yachts we were
motoring out of Amsterdam in rain. When we had passed the lock to the
ocean, the sun was shining. The sailing began with tacking which, after
a couple of hours, turned so we thought we would have a nice broad
reach to Ramsgate. But in the evening, the wind died, so we started
the engine. Luckily, the wind returned after a few hours.

13/8.
During the morning it was time to host a new guest flag, the British.
We arrived in Ramsgate at lunchtime. Ramsgate is a pleasant
neighborhood town to Dover. We found both “fish and chips”
and good beer. The evening ended with coffee (Canadian Coffee) along
with Ellen’s crew in Salsa’s cockpit.

14/8. It’s fun when
things happen. At least when it ends happily. At unloading, the
boat suddenly did not react on the engine manoeuvres. Something
hindered the propeller. Fredrik got the opportunity to test the newly
purchased wet suit and refresh his old diving skills. A thick fishing
net was wrapped around the propeller. We were only 45 minutes late
when we left and was tacking for light winds and sunshine towards
Dover. Great to see Dovers white rocks again from the ocean. We
docked and moored at the Granville Dock.

White Cliffs of Dover.