26/8.
Curre B, Erik S och Bobo har nu med saknad lämnat Salsa och
ersatts av Stefan B, Christer B och Peter C. Besättningsbytena
börjar alltid med en ca två timmar lång säkerhets- och
rutin-genomgång. Efter säkerhetsgenomgång och några
kompletteringsinköp lämnade vi och Ellen Plymouth i solsken för
att segla till Falmouth. Före radiokommunikationens dagar gick
lastfartygen ofta från främmande hamnar till ”Falmouth for
orders” om detaljerade lossningshamnar. Eftersom vi redan visste
vart vi skall och kom fram sent så valde vi att ankra i St Mawes
Harbour.

27/8.
Tyvärr svaga vindar igen. För omväxlande segel och motor gick vi
till Scillyöarna. Våra vänner delfinerna visade vägen genom att
göra diverse akrobatiska uppvisningar runt fören. Oftast kom de när
vi körde motor. Om det berodde på att de hörde oss eller om de kom
för den högre farten lyckades vi inte bli kloka på. Till kvällen
ankrade vi i en vik ost om ön St Agnes.

28/8.
Äntligen ett riktigt morgondopp i solsken! Det var första gången
sedan Kielkanalen som det har känts lockande. Vattentemperaturen var
väl inte så imponerande, men vattnet var kristallklart. Efter
frukost sjösattes gummijollen och vi tog en promenad i land.
Vegetationen bestod mest av ljung och björnbär, men även ett och
annat fikonträd. För att kunna besöka ön Tresco, som är känd
för sin subtropiska växtlighet, så ankrade vi om. Lagom efter
ankringen kom Royal Air Forces uppvisningstrupp ”Red Arrows” och
underhöll oss med en halvtimmes flyguppvisning. Trevligt att även
RAF uppmärksammar vår resa. Vi tog en timmes promenad på Tresco
och kan intyga att växtligheten där är speciell, även om vi inte
kunde växternas namn.

29/8.
Vi ville inte lämna Scillyöarna utan att ha besökt huvudorten
Hughtown på ön St Mary. Efter omgruppering av både Ellen och Salsa
körde vi ”turbåt” med gummijollen in till stranden. Byn var
liten, trevlig och fylld av turister från tre ankrade
kryssningsfartyg (inte jättestora). Efter sightseeing, publunch,
lite inköp och efter att Ellen bjudit Salsa på hundra liter
färskvatten är vi redo att möta Biscaya. Vindarna är akterliga
och måttliga så vår vädertur verkar ha vänt. Men vi räknar ändå
med ca fyra dygn innan vi siktar Spanien.

På Instagram “SailingwithSalsa” finns flera bilder.

Plymouth to the Scilly Island

26/8. We will miss Curre B,
Erik S and Bobo who have now left Salsa and welcome Stefan B,
Christer B and Peter C. The change of crews are always starting with
a roughly two-hour of routines onboard and a safety review. After the
security review and some supplementary purchases we left Plymouth in
sunshine to sail to Falmouth. We arrived late, and anchored in St
Mawes Harbor.

27/8. Weak winds again, unfortunately! We went
to the Scilly Islands by sail and engine. Dolphins showed the way by
making various acrobatic shows around the bow. In the evening we
anchored in a bay east of St Agnes Island.

28/8. A morning
swim in sunshine-finally! The first one since the Kiel Canal. The
water temperature was not that impressive, but the water was crystal
clear. We took the dinghy ashore after breakfast and went for a walk.
The vegetation consisted mostly of heather and blackberries, but also
some fig trees. We also visited the island of Tresco, which is known
for its subtropical vegetation. The Royal Air Force’s “Red
Arrows” entertained us with a half-hour flight show. Nice that
even the RAF paid attention to our trip. The vegetation on Tresco is
very special, although we could not name any of the plants.

29/8.
We did not want to leave the Scilly Islands without visiting the main
town of Hughtown on the island of St Mary. The village was small,
nice and crowded with tourists from three visiting cruising ships (not huge). After
sightseeing, a publunch, some purchases and after Ellen had offered
Salsa 100 liters of fresh water, we are ready to meet Biscaya. With
moderate winds from stern our weather luck seems to have turned. We
still expect about four days before we get the coast of Spain in
sight.

Please, also check Instagram “Sailingwithsalsa” for more pictures!