27/11. Vi har bestämt oss för att ta en sydligare rutt. Väderprognoserna varnar för att ett lågtryck med vindar över 20 m/s kan påverka de som valt norra rutten. Tyvärr så blåser det VSV vind så vi får kryssa söderut i det fina vädret. Vi bygger ihop en ny styrbordslanterna av en LED-lampa och delar av en SevenUp-flaska. Tråkigt att vi pga. vår begränsade kommunikationsmöjlighet inte kan visa den på bild. Under överfarten skickar vi texten till loggboken med mejl via kortvågsradio till vår ”loggboksadministratör” i Sverige (Sofia) som uppdaterar bloggen åt oss. Bilder går däremot inte att skicka.

28/11. Ännu en härlig dag på vår segling. Till frukost serveras nybakat bröd som fått jäsa i ugnen över natten. Redan efter någon timmes fiske ordnades middagsmaten. Ytterligare en Guldmakrill bärgades. Vi seglar, städar båten och gör småreparationer. Dessutom får vi tid över och Maria lagar äppelpaj på de sista färska äpplena. Nu sjunger både vår färska frukt och grönsakerna på sista versen. Apelsinerna håller dock en vecka till. Förvånande ändå att nästan tio dagar in på vår resa kan vi njuta av färska tomater som hållit sig fint i värmen. Pga. platsbrist i kylen finns det inte plats för några grönsaker där. Den senare delen av överfarten får C-vitaminerna tillgodoses med vitkål och potatis.

29/11. Dagarna går i sakta mak. Det känns som att det hela tiden finns något att göra, så det blir inte långtråkigt. Dessutom har vi vårt skeppsbibliotek att ta till. Det känns märkligt att det nu är flera dagar sedan vi såg ett livstecken från civilisationen. För fyra dagar sedan såg vi ett flygplan på himlen och ett fraktfartyg med destination Brasilien, var synlig på AIS:en, men för långt borta för att se det med ögat. Sedan dess har det bara varit vi och havet. Varje dag kl 12.00 passar Fredrik kortvågsradion för avrapportering av position och fart samt livet ombord till en grupp andra ARC seglare.

30/11. På nattvakterna finns det gott om tid att studera stjärnhimlen. Vi fick lära oss på ett seminarium i Las Palmas, som handlade om ”Night Sky Guide for November”, att denna månad har vi chansen att kunna se alla sju planeterna på himlen, varav fem med blotta ögat. Det är inte lätt och vi skulle nog behöva en stjärnkikare, men vi tror oss se Jupiter eller är det möjligen Mars, i öster precis innan soluppgången.

1/12. ”Trade wind”, passadvinden. Äntligen har vi nått den stadiga ostliga vinden som sveper över Atlanten vintertid. Vår kurs till St. Lucia är 263 grader så vi har läns, dvs. vinden rakt bakifrån. Vi seglar med utspirad genua och storsegel i en ostlig vind av 5-8 m/s. Salsa rullar ganska mycket i atlantdyningarna så man får hela tiden tänka sig för när man vill ställa ifrån sig något. Både mat och kaffemuggar har spillts ut innan vi vant oss.

2/12. Watermakern har fungerat exemplariskt. Vi har kunnat unna oss en färskvattensdusch nästan varannan dag, och däremellan får saltvatten duga. Det börjar bli varmt. Lufttemperaturen är nu 29 grader och i vattnet är det 27.

—————————————————————————-

The second week

27/11. We have decided to take a more southern route. The weather forecast is warning for bad weather and winds above 20 m/s for those that have taken the northern route. Unfortunately the wind comes from WSW so we have to tack south in the nice weather. We build a new starboard navigation light from a LED light and a SevenUp bottle. Unfortunately, we can’t send a picture of it due to our limited communication. During the crossing, we send the updated text to the logbook via shortrange radio mail to our “logbook administrator” in Sweden (Sofia), who post it on the blog for us and pictures are not possible to send.

28/11. Another great day on our sailing. Fresh baked bread is served for breakfast. The dinner is fixed already after an hour of fishing. We caught another yellow Dorado. We are sailing, make some cleaning and small repairs. Maria is preparing an apple pie of the last apples. We are now running out of fresh fruit and vegetables, except for oranges that will last for another week. We are surprised that we can enjoy fresh tomatoes almost ten days into the trip considering the heat. There is no room for vegetables in the fridge. During the last part of the crossing, the C-vitamin supply will come from cabbage and potatoes.

29/11. The days are going at a slow pace. It’s not getting boring because there is always something to do and we have a ship library with many books waiting to be read. It feels strange that it’s several days since we got a sign from the civilisation. We saw an airplane in the sky and a merchant ship with destination Brazil was visible on the plotter, four days ago. Since then we have been alone. Each day at 12.00 Fredrik reports our position and speed and life aboard to a group of ARC sailors, via the short-range radio.

30/11. There is plenty of time during the night watches to study the night sky. During a seminar in Las Palmas called “ Night Sky Guide for November”, we learned that this month it will be possible to see all the seven planets, of which five with your eyes only. It’s not easy and we would have needed a binocular. We think we have spotted Jupiter or is it maybe Mars, in the east just before sunrise.

1/12. Trade wind! Finally we reached the stable eastern wind that blows across the Atlantic in the winter. Our course to St Lucia is 263 degrees, which means we are sailing down the wind. We sail with spared genua and full mainsail in an eastern wind of 5-8 m/s. Salsa is rolling a lot in the Atlantic swells. You have to be careful where you put your coffee cup as it will most probably fall over.

2/12. The watermaker is working great! We have been able to take a fresh water shower almost every second day and in between saltwater will do. It starts to get warm. The air temperature is 29 degrees Celsius and its 27 degrees in the water.