27/02. Eftersom nålsögat är de få platserna på marinan lovar
vi på heder och samvete att vi är supersnabba och endast behöver knappt två
dagar på oss för arbetet. Salsa lyftes upp kl 1030. I regn fick Salsa
skönhetsbehandling i form av högtryckstvättning, havstulpan skrapning och precis
innan mörkret föll ett första lager bottenmålning.

Fredrik blandar färgen.

Regnuppehåll och första lagret färg stryks på.

Det var två trötta seglare
som kröp till kojs den kvällen. Jo, vi sov ombord. Egentligen var det inte
tillåtet, men på kvällen lyste det i flera kajutor på varvsområdet.

28/02. Gori-propellern får en rejäl uppsmörjning,
blankpolering samt byte av stoppgummikuddar och offeranoder.
Gori propellern skiner och kaptenen är nöjd!

Även bogpropellern
och kylslingorna för kyl och frys får nya offeranoder. Efter att andra lagret
bottenfärg strukits på är Salsa klar för sjösättning. Vi firar det genom att
redaren bjuder sin förste styrman på en god restaurangmiddag.

01/03. Redan klockan nio är Salsa
tillbaka i sitt rätta element. Väldigt skönt att åter ha en ren och välskyddad
båt. Vi längtar till havs och seglar iväg så fort vi kan. Äntligen är det en
dag med lagom mycket vind, 5-7 m/s. För första gången sedan vi kom till
Karibien kan vi segla med fulla segel och ankrar utanför St. Louis på ön Marie
Galante under eftermiddagen. Här återser vi våra norska vänner på Oda. Vattnet
är kristallklart, 28 grader varmt och livet leker.

02/03. Marie Galante är en fransk
ö ungefär lika stor som Ven. Ön upptäcktes av Columbus 1493 och döptes efter
ett av hans seglingsfartyg ”Maria Galanda”. Det bor ca 12.000 personer här, de
flesta är färgade ättlingar till slavar men även en del vita fransmän som
tröttnat på vintrarna i Europa. Vi promenerar lite i St. Louis, som inte är
stort, och förundras över att förvånansvärt många hus är övergivna och
fallfärdiga mitt bland annars så fina och välhållna hus. Förklaringen får vi
nästa dag.

03/03. Vi får via
rekommendationer tips om en trevlig kvinna som startat guide verksamhet på ön.
Hon kör oss runt en halvdag på ön och visar sevärdheterna.
Gueule Grand Gouffre på öns norra sida.

Hon talar bara
franska så vi får en gratis fransklektion. Vi besöker två av öns tre olika rom destillerier:
Père Labat och Bellevue.
Provsmakning och butik.

Ön lever på export av rom och odlar huvudsakligen
sockerrör för framställningen. Sockerrör, sockerrör och sockerrör växer det
vart än vi vänder oss! Vi undrar om de inte odlar något annat, men tydligen
endast lite bananer och potatis för husbehov. Vi besöker också en nedlagd
”sockerplantage” som gjorts i ordning som museum. Som mest fanns det ca 300
slavar på plantagen i början av 1800 talet. Angående de tomma fallfärdiga husen
förklarar guiden att när en äldre släkting dör så anses det vara respektlöst
att sälja huset man ärvt. I stället behåller man huset även om man inte själv
vill bo där och så småningom förfaller det.

Efter rundturen var det lunchdags.

Lunchsällskap!

04/03. Vi seglar vidare.
Egentligen vill vi komma till Pigeon Island och marinreservatet ”Cousteau”, men
den ovanliga sydvästliga vinden gör att det besöket får vänta ytterligare någon
dag. Annars har det varje dag sedan vi kom till Karibien blåst vindar mellan
ost-nord-ost och ost-syd-ost. Vi försöker hitta lugna ankarplatser på
Guadeloupes sydsida men misslyckas och väljer till slut redden utanför Pointe-à-Pitre.
Det är ett säkert kort! Här är det alltid lugnt och vi kan sova gott. Nackdelen
är att utsikten över hamnen är lite tråkig och vattnet här får av oss omdömet:
”Med tvekan badbart”.

05/03. En
fin seglingsdag. Det blåser nord-ostlig vind och det passar oss perfekt. Vi
lämnar vår ankarplats och seglar sydvart längs insidan av Guadeloupe-fjärilens
vänstra vinge. Det går inte så fort men vi njuter av vädret och den svaga
vinden. För första gången sedan vi kom till Västindien kan vi duka upp lunchen
på bordet i sittbrunnen, det har varit otänkbart tidigare pga. av den hårda
vinden. När vi rundar öns sydspets siktar vi flera stora havssköldpaddor. De
verkar ligga och sova på ytan men så fort vi närmar oss för att fotografera dem
vaknar de och försvinner snabbt under ytan. Tänk att det ska vara så svårt att
få ta ett kort av dem, vi har försökt i flera månader, men så fort vi tar fram
kameran så vill de inte vara med längre.
Vår bästa sköldpaddsbild hittills!

Vi passar på att ta ner genuan för
lite reparation när vi inte har någon vind. Till kvällen stannar vi utanför
marinan Rivière Sens på öns västsida strax söder om staden Basse-Terre. Tyvärr
är marinan fullbelagd så vi får ankra strax utanför. Trots nästan ingen vind så
blir det en ”gungig” natt igen. Långa dyningar rullar in från Karibiska sjön
och gör att nattsömnen förstörs.

Vi lagar segel och den gamla hårtorken kom till användning igen. Den borde höra till standardutrustningen.smiley

Marie Galante

27/02. Salsa is lifted up ashore at 1030 and
it’s raining. Salsa receives beauty treatment such as high pressure washing,
barnacle scraping and just before dark fells, a first layer of anti fouling was
put on. Two tired sailors turned in that night. Well, we slept on board.
Actually it was not allowed, but in the evening we could see lights in several
of the boats around us.

28/02. The Gori propeller gets a good
lubrication, polishing and replacement of stop rubber cushions and sacrificing anodes.
The bow propeller and the fridge/freezers also get new sacrificing anodes.
After the second layer of paint, Salsa is ready for launch. The ship-owner
celebrates by taking his first mate out for a good dinner.

01/03. Already at nine o’clock, Salsa is back
in its right element. It’s very nice to have a clean and well-protected boat
again. We long for sea and sail away as fast as we can. At last, a day with a
wind of 10-14 knots. For the first time since we came to the Caribbean we sail
with full sails and anchors in the afternoon outside St. Louis on the island of
Marie Galante. We meet our friends at the Norwegian boat Oda again. The water
is 28 degrees and crystal clear and life is great.

02/03. Marie Galante is a French island about
the same size as the Swedish Island Ven. The island was discovered by Columbus
in 1493 and was named after one of his sailing ships “Maria Galanda”.
There are about 12,000 people living here, most of them are colored descendants
of slaves, but also white French who are tired of the winters in Europe. We take
a walk in St. Louis, which is not big. We are astonished that so many houses
are abandoned and tumbledown in the midst of otherwise so nice and well-kept
houses. We will get the explanation the next day.

03/03. We get a recommendation of a nice woman
who has started a guide business on the island. She drives us around the island
for half a day. She only speaks French so we get a free French lesson. We visit
two of the island’s three rom distilleries: Père Labat and Bellevue . The
island lives on the export of rum and mainly grows sugar cane for the
production. Sugar cane, sugar cane and sugar cane grow everywhere we turn! We
wonder if they do not grow anything else but apparently only some bananas and
potatoes for the households. We also visit an abandoned “sugar
plantation” which is now a museum. At most, there were about 300 slaves on
the plantation in the early 1800s. Regarding the abandoned houses: the guide
explains that when an elder relative dies, it is considered disrespectful to
sell the house that one has inherited. Instead, you keep the house, even if you
do not want to live there, and eventually it disrepair.

04/03. We sail on. We want to sail to Pigeon
Island and the Cousteau Marine Reserve, but the unusual south-westerly wind
makes that this visit must wait another day. Otherwise, every day since we came
to the Caribbean the winds have been between east-north-east and east-south-east.
We do not succeed to find a calm anchorage on the south side of Guadeloupe and
finally we have to anchor outside Pointe-à-Pitre again. It’s a safe card! It is
always calm here and we can sleep well. The downside is that the view over the harbour
is not that fantastic and the water here gets our judge: “With hesitance
fit for a swim”.

05/03. A great day of sailing. The wind is north-east
and it suits us perfectly. We leave our anchorage and sail southward along the
inside of the left wing of the Guadeloupe “butterfly”. We are not sailing fast,
but we’re enjoying the weather and the weak wind. For the first time since we
came to the Caribbean, we can lay the table in the cockpit for lunch, which has
been unthinkable earlier due to hard wind. As we round the island’s southern
tip, we see several large sea turtles. They appear to be sleeping on the
surface, but as soon as we approach, they wake up and disappear quickly under
the surface. We’ve tried for several months to get a photo of them, but as soon
as we get the camera, they do not want to participate anymore. When there is no
wind, we lower the genoa for some repair. In the evening we stay outside the
marina Rivière Sens on the west side of the island, just south of the town of
Basse-Terre. Unfortunately, the marina has no berth available for us, so we anchor
right outside. Despite almost no wind, it will be a “bumpy” night
again. Long swells roll in from the Caribbean sea, destroying our night sleep.