2022-11-28

Ojdå! Första söndagen i advent passerades igår utan att vi har uppmärksammat det. Vår enkla bortförklaring är att vädret inte känns särskilt jullikt. Vi ligger kvar i marinan, tar lite sovmorgon, småfixar och tar en långpromenad i området. Tyvärr så råkar promenadtiden infalla när det är som varmast på dagen. Det är säkert trettio grader varmt så vi försöker jaga skugga, men det är inte så lätt när man går runt golfbanan som är granne med marinan. Nu förstår vi varför det är så folktomt, det är ju siesta! Det känns just nu väldigt rimligt med siesta….
Detta skriver vi inte för att reta frusna läsare utan för att ni ska inse att även vi måste acceptera det väder som råder.

2022-11-29

I marinan träffar Fredrik en nedslagen dansk som hade tvingats avbryta en karibiensegling när storbommen gick av. När vi låg i San Sebastian såg vi en annan båt som fått avbryta eskaderseglingen ARC till Karibien, men vi frågade aldrig varför. Det måste göra ont i kroppen att tvingas avbryta sitt livs segling som de säkert förberett sig för minst ett år.
Losskastning och segling. Det känns underbart att få komma till sjöss igen och slippa marinans rökande fransoser som dock spelar bra franska ballader hela dagen, men lite för högt. Vi har ingen särskild plan utan väljer att följa vinden åt det håll där vi tror att det är minst ”swell”, dvs atlantdyningar. Vi ankrar där vi legat tidigare, vid Playa de la Vistas utanför Los Christianos.

2022-11-30

Vi måste undersöka om Los Christanos och Playa de las Américas är lika turistigt som guideboken påstår. Därför sjösätter vi gummijollen, men vi hänger inte på motorn. Lite motion är nyttigt så vi ror in till land och drar upp jollen på stranden bland soldyrkarna.
Efter en timmes promenad i området har vi sett tillräckligt. Det vimlar av turister, snabbmatsförsäljare och restauranger som lockar med billig öl. Märkligt nog finns här också gott om lyxbutiker som säljer diamanter och exklusiva kläder och klockor. För Fredrik känns det lite konstigt att köpa lyxvaror när man åkt på solsemester. Maria tycker tvärtom att det passar väl alltid bra med lite shopping….iallafall fönstershopping…

2022-12-01

Vi lättar och seglar i fin vind tillbaka söder- och österut. Vi hade tänkt segla upp på Teneriffas ostkust men där är dyningarna för besvärliga. Dyningarna följer inte vindriktningen på platsen utan kan färdas långa vägar. Vi ankrar i stället nedanför flygplatsen strax väster om berget Montagna Roja. Här har vi ankrat förut. Här är det lugnare och vi får en lugn kväll och natt.

2022-12-02

Vädret är fint och vi lättar ankar. För väldigt svag vind seglar vi upp längs Teneriffas ostkust. Målet är huvudstaden Santa Cruz, men där har vi bokat plats först till på söndag. Därför har vi ingen brådska och oroar oss inte när farten ligger runt två knop. När vi seglar förbi Granadilla ser vi ett skepp ligga förtöjt och blir nyfikna. Det är ”Global Mercy” som ägs av hjälporganisationen Mercyships.org.

Global Mercy i hamn.

Efter lite googlande blir vår nyfikenhet stillad. Skeppet är ett flytande sjukhus bemannat av volontärer. De reser till fattiga delar av världen och opererar gratis människor som inte har råd till sjukvård. De utbildar också medicinsk personal på plats. Väldigt konkret och lovvärt hjälparbete tycker vi och bestämmer oss för att stödja deras arbete genom att ge dem en julgåva i stället för att ge våra barn julklappar. Som grädde på moset så dubblar Dell Foundation alla gåvor som ges fram till jul. Den delen kan vi tyvärr inte få skatteavdrag för. Vill även du bidra till deras arbete kan du bara besöka ”mercyships.se”.
Till kvällen ankrar vi utanför en by i viken Bahia de Abona. Byn ser lockande ut med lite kaféer och barer, men vi nöjer oss med att se den från båten.
Frukostbrödet har tagit slut. Men Fredrik rör ihop ett båtbröd som ska få jäsa i rumstemperatur över natten.

Den glade bagaren.

2022-12-03

Väldigt svag vind och besvärlig dyning. Genom vattnet gör vi ofta inte mer än två knop men vi har en ström med oss. Det är antagligen därför vågorna blir besvärliga. Medström och dyning mot strömmen är ingen bra kombination. Dessutom hittar vi inte någon ankarplats med lugnt vatten. Men vi hittar marinan Radazul där vi är välkomna. Det är en liten marina omgiven av höghus utplacerade på en bergssida. Supermercadon Superdino ligger högst upp på berget vilket ger oss femton minuters promenad i rejäl uppförsbacke. Jobbigt tycker vi, men det är skönt på hemvägen när vi har en tung matkasse att bära på.
Idag hände något speciellt. Det är första gången det regnar på oss sedan vi var på de Frisiska öarna i augusti.

Det är bara duggregn.

2022-12-04

Idag har vi bättrat oss. Andra advent har firats. Maria har köpt pepparkakor och dessutom hunnit baka en mjuk saffranskaka med glasyr.

Adventskaffe.

Vi förtöjer i marina Santa Cruz i Teneriffas huvudstad Santa Cruz, en storstad med 200.000 invånare. Efter adventskaffet utnyttjar vi kalorierna längs de vackra promenadstråken kring hamnen. Inte mycket är sig likt sedan Fredrik var här senast 1970. Vi tittar bland annat på operahuset Auditorio de Tenerife, som till utseendet påminner om, och kanske inspirerats av ett annat känt operahus.

Auditorio de Tenerife.

2022-12-05

Några mil söder om Santa Cruz ligger staden Guimar där det finns ett Thor Heyerdahl-museum och några gamla pyramider. Vi tar en lokalbuss dit och besöker museet. Vi kan inte låta bli att beundra Thors livsverk, forskning om kolonisationsresor över världshaven, byggandet av farkosterna Kon Tiki, Ra, Ra II och Tigris och resorna med dem.

Från Marocko seglade han med Ra II till Barbados. 6000 km (drygt 3200 NM) på 57 dagar! Så mycket energi den mannen hade. Dessutom hann han med att skaffa sig fem barn och gifta sig tre gånger.

2022-11-28
Oops! We did not notice that the first Sunday of Advent was yesterday. Our simple excuse is that the weather doesn't feel very much like Christmas time. We stay in the marina and have a lazy day. We make small repairs and take a long walk in the area. Unfortunately, we are walking when it is at its hottest during the day. It's probably thirty degrees Celsius, so we try to find shade, but it's not easy when you walk around a golf course. Now we understand why the streets are so empty, it's siesta! Siesta feels very reasonable right now...
We are not writing this to annoy frozen readers, but we too have to accept the prevailing weather.
 
2022-11-29
Fredrik meets a devastated Dane in the marina, who had been forced to interrupt a Caribbean sailing trip when the main boom broke off. When we were in San Sebastian, we saw another boat that had interrupted the ARC squadron sailing to the Caribbean, but we never asked why. It must hurt very bad to be forced to interrupt the sailing of a lifetime which you have prepared for at least a year.
Sailing. It is wonderful to be at sea again and leave the smoking Frenchmen at the marina. However, they played good French ballads all day, but a little too loudly. We have no particular plan but choose to follow the wind in the direction where we think there is the least "swell", i.e. Atlantic swells. We anchor at Playa de la Vistas outside Los Christianos, where we have been before.
 
2022-11-30
We need to check if Los Christanos and Playa de las Américas are as touristy as the guidebook claims. We launch the dinghy, but not the engine. A little exercise is good, so we row in to shore and pull the dinghy up on the beach among the sunbathers.
After an hour of walking, we have seen enough. It is packed with tourists, fast food restaurants and restaurants offering cheap beer. Strange enough, there are also plenty of luxury shops that sell diamonds and exclusive clothes and watches. Fredrik thinks it’s a little strange to buy luxury goods when you've gone on holiday in the sun. Maria thinks, on the contrary, that a little shopping....at least window shopping...can do well.
 
2022-12-01
We leave and sail back south and east in a nice wind. Our intention was to sail up the east coast of Tenerife, but the swells are too troublesome. The swells do not follow the direction of the wind where you are sailing, but can travel long distances. Instead, we anchor below the airport just west of the mountain Montagna Roja. We have anchored here before. It's very little swell here and we get a quiet evening and night.
 
2022-12-02
The weather is nice and we take up the anchor. We sail up along the east coast of Tenerife in very weak winds. Our destination is the capital Santa Cruz and we have booked a berth there on Sunday. It’s only Saturday so we are in no hurry and do not worry when the speed is around two knots. As we sail past Granadilla, we see a big ship moored and get curious. It is "Global Mercy" owned by the global charity organization Mercyships.org. After a bit of googling we learn that the ship is a floating hospital crewed by volunteers. They travel to developing parts of the world and offer surgery for free to people who would otherwise go without. They also support the development of local medical staff. We think it’s very concrete charity work and decide to support their work by giving them a Christmas donation instead of giving our children Christmas gifts. The Dell Foundation doubles all gifts given until Christmas. If you also want to contribute to their work, you can just visit "mercyships.org".
We anchor outside a village in the bay of Bahia de Abona in the evening. The village looks inviting with a few cafes and bars, but we are happy to look at it from the boat.
We don’t have any bread for breakfast so Fredrik bakes “boat bread” that will rise at room temperature overnight.
 
2022-12-03
The wind is very weak and the swell is troublesome. We do not make more than two knots through the water, but we have the current with us. That's probably why the waves get awkward. Going with the current and having the swells against you is not a good combination. In this weather it’s difficult to find a good anchorage. But we find the marina Radazul where we are welcome! It is a small marina surrounded by high-rise buildings spread out on a mountainside. The Supermercado “Superdino” is located at the top of the mountain, which gives us a fifteen minute walk uphill. Tough, but it's nice on the way home when we have a heavy grocery bag to carry.
Something special happened today! It is the first time we got rain, since we were in the Frisian Islands in August.
 
2022-12-04
We have improved today and celebrated the second of Advent. Maria has bought gingerbread cookies and also managed to make a soft saffron cake with icing. We moor in marina Santa Cruz in Tenerife's capital Santa Cruz, a large city with 200,000 inhabitants. After the Advent coffee, we use some of the calories along the beautiful promenades around the harbour. Not much is the same since Fredrik was here last time in 1970. We walk to the “Auditorio de Tenerife”, which reminds us of, and may have been inspired by, another famous opera house.
 
2022-12-05
A few miles south of Santa Cruz is the town of Guimar. This is the location of a Thor Heyerdahl museum and some ancient pyramids. We travel by local bus and visit the museum. We cannot help but admire Thor's work, research on colonization voyages across the oceans of the world, the construction and voyages on Kon-Tiki, Ra, Ra II and Tigris. From Morocco he sailed with Ra II to Barbados. 6000 km (roughly 3200 NM) in 57 days! That man had quite a lot of energy. In addition, he managed to marry three times and have five children.