2023-02-09
Eftersom vi ska ligga kvar i Las Palmas så undersöker Fredrik om vi kan få Salsas livflotte servad här. Livflotten ska öppnas, inspekteras och täthetskontrolleras vart tredje år. Vid inspektionen ska också nödraketer, batterier och en del andra saker i flotten bytas ut. Båtsportfirman Rolnautic kan förmedla den här tjänsten, hämtar flotten och lämnar den till en firma som är auktoriserade att genomföra servicen. Offert för arbetet utlovas efter helgen. 
2023-02-10
Vi har skaffat oss spanska hamnrutiner. Det innebär att vi försöker nå upp till seglingens målsättning – ingen stress. Vi gör inget särskilt utan tar det lugnt, utforskar staden, handlar, småfixar med båten, tar en siesta och pratar med båtgrannarna.
På kvällen går vi till baren Sailors Bay igen och lär känna nya svenska seglare. När man är ny på ett ställe så är sådana här umgängen värdefulla. Vi får många tips, både på bra affärer och på trevliga utflyktsmål. 
2023-02-11
Vi tar en långpromenad i staden och går bland annat till Las Palmas fina badstrand, Playa de Las Canteras. Den är mer än två kilometer lång och har gyllene sand, inte den svarta vulkansanden som vi blivit vana vid. Här firar många arbetslediga spanjorer lördagen med att solbada, spela beach-tennis eller beach-vollyboll. Nåja, alla är inte lika sportiga. En del gör som vi, de njuter av folklivet på strandpromenaden alltmedan de suger i sig en Sangria på något av strandkaféerna. 
2023-02-12
Vi gör en utflykt med buss till norra delen av ön och efter en timme når vi staden Teror som är en av Gran Canarias finaste små städer. Vi tittar på fina små hus längs gatorna och Pinjemadonnans kyrka, Nuestra Senor del Pino. Las Virgen del Pino, Pinjemadonnan, är öns skyddshelgon.

Varje söndag förmiddag är det lokal marknad på området framför kyrkan där man kan köpa lokala matprodukter och andra marknadsvaror. Vi köper lite kryddor och några spännande Chorizo de Teror, som innehåller bredbar chorizo. Jo, det smakade mycket gott på en skiva bröd.

Till kvällen träffar vi våra vänner från Greij över en ”sundowner” ombord på Salsa. 
2023-02-13
Spansk hamnrutin. Fredrik frågar efter offerten för livflotteservicen, men den har inte kommit än. 
2023-02-14
Vi tar en regionbuss till kratern Caldera de Bandama och vandrar drygt tre kilometer runt den. Kratern är några hundra miljoner år gammal, har branta sidor och är ca 250 meter djup. Det finns en stig som går ner till kraterns botten men för att spara utslitna knän bestämmer vi att vi nöjer oss med att ta stigen runt kratern uppe på toppen. Ett klokt beslut visade det sig för det är ganska kuperat. Det är bedövande vackert och vi njuter verkligen av utsikten.
Trots att vi lite trötta kom tillbaka till startpunkten enades vi om att det nog var mer uppförsbacke än nerförsbacke. Men idag hade vi antagligen varit glada om vi haft stegräknarna igång. 
2023-02-15
Spansk hamnrutin. Fredrik frågar efter offerten för livflotteservicen, men den har inte kommit än.
Vi konstaterar att vädret här i Las Palmas generellt är lite sämre än längre söderut på Gran Canaria. Det är ofta molnigt, det kommer en och annan regnskur och några grader svalare. Vi har flera kvällar valt att äta middag nere i salongen i stället för i sittbrunnen. 
2023-02-16
Spansk hamnrutin. Fredrik frågar efter offerten för livflotteservicen, men den har inte kommit än. 
2023-02-17
Spansk hamnrutin. Fredrik frågar ånyo efter offerten för livflotteservicen, men den har inte kommit än. Fredrik har börjat förstå att det spanska ordet ”manana” på svenska antagligen inte betyder ”i morgon” utan ”inte idag”. 
2023-02-18
Spansk hamnrutin. Idag frågar Fredrik inte efter offerten för livflotteservicen, eftersom den nu har utlovats till efter helgen.
I stället gör vi vår regelbundna kyl- och frys-skåpsrensning. Eftersom både kyl och frys är topp-matade så riskerar man att saker i botten försvinner och blir bortglömda.
Maria fixar kylen

Men bortglömda saker i kylen brukar efter ett tag påminna oss med en inte så trevlig doft.

2023-02-09
Since we will be staying in Las Palmas for a while, Fredrik is investigating whether we can get Salsa's life raft serviced here. The life raft must be opened, inspected and checked for leaks every three years. Emergency rockets, batteries and some other things in the raft must also be replaced. Rolnautic, a retailer of nautical equipment can provide this service, collecting the raft and leaving it to a company authorized to carry out the service. A quote for the work is promised after the weekend. 
2023-02-10
We have adapted to the life in a Spanish marina. We do nothing in particular but take it easy, explore the city, shop, fixing with the boat, take a siesta and talk to the boat neighbors. 
We visit the Sailors Bay bar again in the evening to meet Swedish sailors. Interactions like this are very valuable. We get many tips on good shops and nice excursion destinations. 
2023-02-11
We take a long walk in the city and visit Las Palmas' nice beach, Playa de Las Canteras. The beach is more than two kilometers long and the sand is golden, not the black volcanic sand that we are used to. People are celebrating Saturday by sunbathing, playing beach tennis or beach volleyball. Well, not everyone, some like us, enjoy the busy life on the promenade while sipping Sangria at one of the many beach cafes. 
2023-02-12
Teror is one of Gran Canaria’s nicest little towns. We take the bus to the northern part of the island and after an hour we arrive in Teror. We look at all the nice little houses along the streets and the Church of Our Lady of the Pines, Nuestra Senor del Pino. Las Virgen del Pino, the Pine Madonna, is the island's patron saint. Every Sunday morning there is a local market in the area in front of the church where you can buy local food products and other market goods. We buy some spices and exciting Chorizo de Teror, which is a spreadable chorizo. Well, it tasted very good on a slice of bread. In the evening we meet our friends from Greij over a "sundowner" on board Salsa. 
2023-02-13
Marina routines. Fredrik asks for the quote for the life raft service, but it hasn't arrived yet.
2023-02-14
We take a local bus to the Caldera de Bandama crater and hike the three kilometers around it. The crater is a few hundred million years old, has steep sides and is about 250 meters deep. There is also a trail that goes down to the bottom of the crater but to save worn out knees we decide that the trail around the top is enough. It’s quite steep, so this turned out to be a wise decision. It is stunningly beautiful and we really enjoy the view. Even though we came back to the starting point, we agreed that it was probably more uphill than downhill. Too bad we didn’t have the pedometer on.
2023-02-15
Marina routines. Fredrik asks for the quote for the life raft service, but it hasn't arrived yet.
The weather in Las Palmas is generally a little worse than in southern Gran Canaria. It is often cloudy with occasional rain showers and a few degrees cooler. The last evenings we found it way too chilly and preferred to have the dinner downstairs in the salon instead of in the cockpit. 
2023-02-16
Marina routines. Fredrik asks for the quote for the life raft service, but it hasn't arrived yet. 
2023-02-17
Marina routines. Fredrik asks again for the quote for the life raft service, but it has not arrived yet.Fredrik has begun to understand that the Spanish word "manana" probably means not "tomorrow" but "not today". 
2023-02-18
Marina routines. Fredrik does not ask for the quote for the life raft service today, as it has now been promised until after the weekend.
The regular fridge and freezer cleaning is on the schedule for today. Since both the fridge and freezer are top-loaded, there is a risk that things at the bottom will disappear and be forgotten, but we are usually reminded by a bad odor.