6/9. Besättningsbytesdag. Tre nöjda grabbar gick iland redan
tidigt på morgonen. Det har varit väldigt trevligt att få segla tillsammans med
Christer, Peter och Stefan. Den soliga dagen ägnades i övrigt åt tvätt, småfix
ombord och matinköp. I marinan ligger nu fem svenska båtar. Fyra av båtarna ska
segla ARC, Atlantic Rally for Cruisers, från Las Palmas på Kanarieöarna till
St. Lucia i Karibien i november. Vi kommer säkert att träffa fler på vägen
söderut. Sent på kvällen anlände Maria och syster Caroline. Det ska bli
trevligt med kvinnliga besättningsdeltagare som omväxling mot alla sjöbusar som
avlöst varandra sedan losskastningen från Falsterbokanalen den 1.e augusti.

7/9. Efter frukost gick tjejerna på stadsrundtur som
inkluderade Herculesfyren, rådhustorget samt diverse små affärer medan
skepparen hissade Falsterbokanalens båtklubb flagga i babords sejnfall. Flaggan
som var slut när Salsa lämnade hemmahamnen skänktes av Jörn Plato. Stort Tack!

Dessutom lyckades skepparen med konststycket att få
gasolflaskan, med svensk anslutning, fylld. Och det till ett pris som var
mindre än hälften av vad det kostar i Sverige. Efter lunch på en uteservering
längtade vi alla till sjöss och utnyttjade den fina ostliga vinden för att
segla till Corbe där vi ankrade i viken utanför staden.

8/9. Vi väcktes på morgonen av två gånger två kanonskott
från Corbe. Om skotten skulle vara en spansk budgetvariant av ”dubbel svensk
lösen” eller bara en väckning av alla arbetspliktiga medborgare i staden vet vi
inte. Vi somnade i alla fall om och tog sovmorgon. När vi lättat ankar och kommit ut på havet igen
anslöt Ellen, som legat kvar i Coruna, men kastat loss tidigt för att förena
sig med oss. Tillsammans kryssade sedan båtarna i det soliga vädret och svaga
vinden till viken utanför Camarinas där vi ankrade.

9/9. Eftersom besättningen behövde fräscha till sig och
vattentemperaturen (14-15 grader) envisas med att ligga under acceptabel nivå
för bad i havet gick vi in och förtöjde i Camarinas. Vi tittade på staden och
provianterade.

10/9. Motionsdags igen. Tidig
väckning och ca 8 km solig promenad ToR till fyren Vilán, som är vacker och
dessutom var Spaniens första elektrifierade fyr. På hemväg hade vi turen att möta
en ambulerande brödförsäljerska som gärna sålde både nybakat bröd och
croissanter. Gissa om frukosten uppskattades efter det äventyret. Under dagen
seglade vi söderut och passerade den välkända udden Kap Finisterre. Vi ankrade i
dis och småregn tillsammans med Ellen och några andra nordiska båtar i viken
utanför Concurbion.

A Coruna to Concurbion

6/9. Crewchange again. Three happy guys went ashore
early this morning. It has been very nice to sail together with Christer, Peter
and Stefan. The sunny day was spent on laundry, small fix on board and food provision.
There are now five Swedish boats in the marina. Four of the boats will sail the
ARC, Atlantic Rally for Cruisers, from Las Palmas in the Canary Islands to St.
Lucia in the Caribbean in November. We will certainly meet more ARC boats on
our way south. Maria and sister Caroline arrived late in the evening. It will
be nice with female crew members as a change to all the sea dogs that have been
on board since we left the Falsterbo Canal on August 1st.

7/9. After
breakfast, the girls went on a city tour that included the Hercules lighthouse,
the town hall square and various small shops while the captain hoisted the
Falsterbo Canal Boat Club flag in the halyard. Since the flag was out of stock
at the club when Salsa left the home port, it was donated by Jörn Plato. Many Thanks Jörn! Before lunch the captain also succeeded to get the gas
bottle, with a Swedish connection, filled. The price was less than half of what
it normally costs in Sweden. After lunch in town we all longed for the sea and
took advantage of the fine eastern wind to sail to Corbe where we anchored in
the bay outside the city.

9/9. Since
the crew needed to refresh and the water temperature (14-15 degrees) insisted
to be below acceptable levels for swimming in the ocean we went alongside and
moored in the Marina de Camarinas. We went for sightseeing and made some
provisioning.

10/9. Time for some exercise again! An early wake up followed by about 8 km roundtrip,
in the sunny morning, to the lighthouse Vilán. The lighthouse is very beautiful,
and was Spain’s first electrified lighthouse. On our way to the boat we were
lucky enough to meet a mobile bakery who wanted to sell both freshly baked bread
and croissants to us. We really enjoyed the breakfast! We continued to sail
south and passed the well-known Cape Finisterre. It drizzled when we anchored in
the bay outside Concurbion.