2022-08-11

Kastade loss kl 10 från Cherbourg. Tidpunkten var bestämd för att vi skulle få bästa medström i Alderny Race, som är ett sund mellan den brittiska kanalön Alderny och den franska udden Cap De Hague. Vi lyckades räkna rätt på tidvattnet och fick 5,9 knops medström när det gick som bäst.

Känner ni igen den här flaggan? Det är ju Guernseys flagga.

Eftersom vinden var måttlig var det till stor del strömmens förtjänst att vi kunde förtöja i St. Peter Port på Guernsey redan vid fyratiden, europeisk tid. Guernseys klockor ligger en timme efter eftersom de använder brittisk tid.
Guernsey har sommartid men de har ingen moms så därför kunde vi bunkra Salsa full med diesel för mindre än 14 kronor per liter. Efter att vi förtöjt vid en ponton fick vi en fransk båt utanför oss.

2022-08-12

Fransmannen sa att han var på semester och saknade inte sin ”reveille-matin”. Men av Fredriks bestämda knackningar på det franska båtskrovet förstod fransmannen att här fungerar det inte att somna om och ”faire la grasse matinée”. Vi kunde kasta loss klockan 7, lokal tid, precis som vi kommit överens om. Hittills har samarbetet Sverige – Frankrike fungerat över förväntan.
Tyvärr svaga vindar igen. Vi seglar så länge medströmmen varar och stöttar sedan till och från med lite motor. När strömmen vänder emot har vi mer än 4 knops motström, eftersom vi bara gör 4 knop betyder det att vi står i princip stilla….. Vid lunchtid såg vi ett stim på fem tumlare som samarbetade och jagade upp småfiskar mot ytan. Förutom tumlarna fick även måsar och trutar sig ett skrovmål. Vem var det som sa att det inte finns några gratisluncher?
När vi inser att vi pga. svag vind inte kan nå vår planerade ankarplats på franska kusten innan det blir mörkt, bestämmer vi oss för att under natten segla till L’Aber Wrac’h (jo, det stavas så).

2022-08-13

Maria är inte så förtjust i att segla på natten så Fredrik, som älskar att sitta och filosofera på nattvakterna, tar större delen av den mörka tiden. Och faktiskt även den efterföljande dagvakten (kl. 04-08) eftersom Maria under natten blir sjuk. Fredriks belöning blir att han får se ett par vanliga delfiner jaga sin frukost. De hade inte tid att leka runt Salsas stäv men visade i stället upp några fina luftsprång. Lagom före lunch kunde vi förtöja i L’Aber Wrac’h. Maria stannar i karantän på båten och fortsätter sova hela dagen.

2022-08-14

Båten vi förtöjt utanför vill kasta loss kl. 0730. Då är det bara för oss att se till att vara borta före den tiden. Inga problem för oss, som ändå tänkt åka vid åttasnåret.
Idag är det mulet, en av väldigt få dagar hittills som inte förgyllt vår tillvaro med sol redan från morgonen. Under dagen ser vi flera flockar med smådelfiner, men inga stora delfiner.

Här leker delfinerna vid Salsas förstäv.

Vi seglar i väldigt omväxlande vindar söderut och under eftermiddagen ankrar vi i viken utanför Camaret Sur Mer, som vi fått tips om att vara trevligt. Maria är fortfarande inte frisk och vill inte gå iland, då känns det inte lockande att förtöja i marinan. Att ligga i en marina kan kosta allt mellan 300 och 600 kr per natt och kan vi ändå inte gå iland känns det lite meningslöst.

2022-08-15

Lite besvikna vinkar vi adjö till Camaret Sur Mer och fortsätter seglingen söderut. Vi tänker att Camaret-Sur-Mer finns kvar och när vi är på hemresa 2023 ska vi stanna här! Vi kryssar i fin vind men när vi ska runda udden La Vielle för att komma in i Biscayabukten blir vi tvungna att hjälpa till med motorn.

Det krävs rejält byggda fyrar i Atlanten.

Strömmen var 4,9 knop och trots att Salsa för segel gjorde 4,5 knop genom vattnet åkte vi baklänges över grund, det vill säga geografiskt. Till kvällen ankrade vi utanför Audierne för att hamnen som vi tänkt som vår natthamn inte kunde ta emot oss.
Tyvärr blev det en ganska stökig natt eftersom atlantvågorna hade fritt spelrum in i viken där vi låg.

2022-08-16

På morgonen kom brödbåten punktligt och levererade de baguetter och croissanter som vi beställt kvällen innan. Och bröden var fortfarande varma. Det kallar vi fin service och gjorde att vi snabbt glömde nattens rock’n roll.

Baguetter till vänster och croissonter till höger.

Tyvärr var det varierande vindar och eftersom vi inte har oändligt med tid så fick vi tidvis köra motor. Kvällen tillbringade vi i marinan Port La Foret, mest för att vi längtade efter en dusch och toalett som inte rörde på sig när man använde den. Det märks att vi har kommit till Atlanten, havet här är aldrig utan dyning. Nu måste vi snart hitta en supermarché, vi har inte handlat på 10 dagar, allt frukt och grönt är slut sedan länge och vi ser botten av kylboxen. Vi får uppbåda all idérikedom vi har för att piffa upp Idealmakaronerna från Sverige. Det blir gott men inte så färgglatt……

2022-08-17

Vi seglar, mestadels med den stora blå gennakern. Men när det började åska in över land och det grå molnet närmade sig oss fegade vi och plockade ner den.
Belle Île, en fin sommarö som kanske är fransmännens Gotland, fast mindre. Färjetrafiken till fastlandet är omfattande. Här får vi vänta utanför hamnen till huvudstaden Le Palais, på att det ska bli högvatten och att slussporten till den inre hamnbassängen kan öppnas. Vi är inte ensamma, minst 20 andra båtar väntar också. Hamnkontoret här är välbemannat och välorganiserat. Minst fyra gummibåtar cirkulerar och organiserar inlöpandet. De väntande båtarna släpps in i turordning efter hur många dagar de tänker stanna. Det hela påminner om ”hur många elefanter kan man få in i en Volkswagen”, men alla får till slut plats i den långsmala hamnbassängen.

Fullsatt i hamnen!

På kajerna är det mycket folk som flanerar och restauranger och barer är öppna. Mindre än 20 meter från oss ligger en välbesökt bar som denna kväll har live uppträdande. ”Var inte oroliga, de stänger kl 02.00” informeras vi av båtgrannen. Att förtöja mitt i stan har både för och nackdelar.

2022-08-18

Vi ligger stilla i Le Palais och tar en långpromenad i omgivningarna. Eftersom vi är i Bretagne så blir det såklart crêpe, eller galette som det heter när det inte är efterrätt, till lunch. Någon supermarché hittar vi inte i staden, men en kvartersbutik föräras ett besök. Nu överlever vi ett par dagar till.
Till kvällen går vi på fiskrestaurang och inleder såklart med ostron följt av en fantastiskt god tonfisk.

2022-08-19

Dags att lämna Le Palais. Hur ska Salsa helskinnad kunna ta sig ut ur gungflyet av båtar? Men vi hade inte behövt oroa oss. Med bestämd fransk vägledning och ”knuff-assistans” från gummibåtarna kommer alla båtar som vill iväg. Ett imponerande väl genomfört ”15-spel”.
Till sjöss får vi en fin halvvind och seglar i mulet väder till en annan ö, Île d’Yeu. Vi är på väg till La Rochelle och Île d’Yeu ligger ungefär halvvägs på den 130 distansminuter långa sträckan. Vindrodret styr och vi trivs. Till kvällen hittar vi en någorlunda svallfri vik där vi ankrar för natten.

2022-08-20

Vi lättar tidigt för att komma till La Rochelle i god tid. Tyvärr så stämmer inte gårdagens vindprognos utan det är stiltje hela vägen. Vi latar oss, solar lite och stannar och badar, 20,1 grad är det varmaste vi haft hittills. I La Rochelle finns två marinor. Marinan som ligger i ”Centre Ville” öppnas bara några timmar när det är högvatten. Och det är det inte när vi kommer fram så det får bli den andra. En jättemarina med flera tusen båtplatser. Men vi blir väl omhändertagna och får en fin plats.

Till middag äter vi en rejäl tallrik ”Fruit de mer”, det gäller att passa på här där skaldjuren är fantastiskt goda.

2022-08-21

Vi ligger stilla, gör nödvändiga matinköp, tvättar och efter lunch tar vi den elektriska färjan till gamla stan där vi promenerar och njuter av folklivet.

2022-08-11
We left Cherbourg at 10 am. We wanted to get the most advantageous current in the Alderny Race, which is a strait between the British Channel Island Alderny and the French cape Cap De Hague. The timing was good and at best we got 5.9 knots of current with us.
Do you recognize this flag? It is the flag of Guernsey.
We had moderate winds, so it was mainly because of the current that we were able to moor in St. Peter Port in Guernsey already at four o'clock, European time. Guernsey's clocks are one hour behind as they use UK time.
Guernsey has summer time but they don't have VAT so we were able to bunker Salsa full of diesel for less than 14 Swedish kroner per liter. We moored at a pontoon and got a French boat outside us.
2022-08-12
The Frenchman said he was on holiday and did not miss his ”reveille-matin”. From Fredrik's determined knocks on the French boat's hull, the Frenchman understood that falling asleep and "faire la grasse matinée" doesn't work here. We were able to leave at 7 o'clock, local time, just as we had agreed. So far, the collaboration between Sweden and France has worked beyond expectations.
Weak winds again unfortunately. We sail as long as the current is with us and then occasionally support with a little motor. When the current reverses we have more than 4 knots of head current, as we only do 4 knots it means we are basically standing still….. At lunch time we saw a school of five porpoises working together chasing small fish towards the surface. In addition the seagulls and puffins also got a snack. Who said there are no free lunches?
We realize that due to weak winds we are unable to reach our planned anchorage on the French coast before dark, so we decide to sail during the night to L'Aber Wrac'h (yes, it's spelled that way).
2022-08-13
Fredrik loves to sit and philosophize on the night watches so he is on watch most of the dark time. 
Maria is not too fond of sailing at night and prefers the watches at sunset and sunrise. Although this night Fredrik had to take almost all of the watches since Maria gets sick during the night. Fredrik's reward is that he gets to see a couple of dolphins chasing their breakfast. They didn't have time to play around Salsa's stern but showed off some great jumps. Just before lunch we were able to moor in L'Aber Wrac'h. Maria is in quarantine and stays on the boat and continues to sleep all day.
2022-08-14
Our neighbor boat wants to leave at 0730. Since we are moored outside of them we make sure to be gone before that time.
It’s a cloudy day, one of the very few cloudy days so far. During the day we see several small dolphins. We sail in varying winds to the south and during the afternoon we anchor in the bay outside of Camaret Sur Mer. We have been told that Camaret Sur Mer is a lovely place. Unfortunately, Maria is still not well and does not want to go ashore, so we decide not to moor in the marina. One night in a marina can cost anything between SEK 300 and 600 per night, and if we can't go ashore, it’s not worth it. 
 
2022-08-15
A little bit disappointed, we wave goodbye to Camaret Sur Mer and continue sailing south. We tell ourselves that Camaret-Sur-Mer will still be here when we are on our way back home in 2023! We are tacking in moderate wind and when we are going to round Cape La Vielle to enter the Bay of Biscay we need to start the engine. The current was 4.9 knots against us and even though Salsa made 4.5 knots through the water, we were going backwards. We anchored outside of Audierne in the evening.
Unfortunately, it turned out to be quite a messy night as the Atlantic waves had free play into the bay.
 
2022-08-16
The bread boat arrived punctually in the morning and delivered the baguettes and croissants we ordered the night before. The bread was still warm. The great service made us quickly forget the night's rock'n roll. During the day the winds were varying and since we don't have unlimited time, we had to run the engine from time to time. We spent the evening in the Port La Foret marina, mostly because we longed for a shower and toilet that didn't move when using it. You can tell that we have reached the Atlantic, the sea here is never without swell. We have to find a supermarket soon. We haven't shopped for 10 days, all the fruit and vegetables are since long gone and we can see the bottom of the fridge. We use all the ideas we have to spice up the macaroons from Sweden. It’s tasty but not so colorful……
2022-08-17
We sail with the big blue gennaker. But when it started thundering over land and the gray cloud got closer, we felt better safe than sorry and picked it down.
Belle Île is a nice summer island. Maybe the “French's Gotland”, but smaller. The ferry traffic to the mainland is extensive. We have to wait outside the harbour of the main city Le Palais, for high tide and for the lock gate to the inner harbour basin to be opened. We are not alone, at least 20 other boats are also waiting. The port office is well staffed and well organized. At least four rubber boats circulate and organize the entry. The yachts are admitted in order according to how many days they intend to stay. The whole exercise reminds of "how many elephants can you fit in a Volkswagen", but in the end they all get a place in the long, narrow harbour basin. On the quays, a lot of people are strolling and restaurants and bars are open. Less than 20 meters from us is a well-visited bar. This evening they have live performance. "Don't worry, they close at 02.00" the boat neighbour informs us. Mooring in the middle of a town has its pros and cons.
 
2022-08-18
We are staying in Le Palais and take a long walk in the town and the surroundings. Since we are in Brittany, of course we will have crêpe, or galette as it is called when it is not dessert, for lunch. We find a nice local food store in the city, so now we will survive a couple of days.
We visit a fish restaurant in the evening and of course we order oysters followed by a fantastic tuna.
 
2022-08-19
We leave Le Palais. How will Salsa be able to get out of the quagmire of boats intact? But we don’t have to worry. With firm guidance from the harbor masters and "push-assistance" from the rubber boats, all boats that want to go will get off. An impressively well executed "15 game".
We get a nice half wind and sail in cloudy weather to Île d'Yeu, another island. Île d'Yeu is about halfway to our next stop La Rochelle which is approximately 130-minute distance away. The wind rudder is steering and we enjoy the day. In the evening we find a fairly swell-free bay where we anchor for the night.
2022-08-20
We take off early to get to La Rochelle in the afternoon. Unfortunately, yesterday's wind forecast is not correct, instead we got no wind at all during the entire day! We take it easy, enjoy the sun and stop for a swim. Its 20.1 degrees Celsius (68 degrees F), the warmest we've had so far during this trip. There are two marinas in La Rochelle. The marina located in "Centre Ville" is only opened for a few hours at high tide. It’s not high tide when we arrive, so we have to choose the other one. This is an enormous marina with several thousand berths. But we are well taken care of at arrival and get a nice place. We enjoy a fantastic plate of "Fruit de mer" for dinner. 
 
2022-08-21
We stay for the day and do the necessary grocery shopping and laundry. After lunch we take the electric ferry to the old town where we stroll around and enjoy the busy atmosphere.