Blog Image

Loggbok

Santa Maria

Hemsegling 2023 Posted on 19 Apr, 2023 00:52
2023-04-09
Dags att lämna Madeira. Vi lättar och går för motor västvart tills vi har kommit ut ur lä från ön. Det blåser NE 8-10 m/s och vågorna är 2–3 m höga. Henrik, som ännu inte har vant sig vid atlantdyningarna, studerar intensivt horisonten. Hans horisontstudier resulterar i att han ser mycket sådant som vi andra missar, bland annat en flygfisk, en sköldpadda och många maneter av typen portugisisk örlogsman.
En portugisisk örlogsman kan se oskyldig ut – men passa er för att komma för nära!
Men alla ombord kan inte undgå att se ett stort antal delfiner. På grund av vågorna har ingen av oss (med undantag av Fredrik) någon speciell matlust och vi nöjer oss med varma koppen och lite salta kex till middag. 
2023-04-10--11
Både vinden och vågorna har avtagit något och vi har en behaglig segling med halv vind och 5-6 m/s. Vindrodret styr, Salsa gör mellan sex och sju knop och hela besättningen trivs. På nätterna går vi tretimmarsvakter och får sedan vila i sex timmar. Natthimlen är klar och man kan sitta och försöka identifiera stjärnor, stjärnbilder och planeter. Men det märks att vi har börjat hemresan. Vattentemperaturen har sjunkit till ca 16 grader och nattetid klär man sig gärna i långbyxor.
Vantar kompletterar klädseln nattetid.
2023-04-12
Tyvärr stämmer väderprognosen precis och vinden avtar alltmer och framåt eftermiddagen är den obefintlig. Motvilligt startar vi motorn och kör mot ön Santa Maria i ögruppen Azorerna.
Azorerna, som är en autonom del av Portugal, har en egen tidszon eftersom de ligger så långt västerut och vi får ställa tillbaka klockorna ombord ytterligare en timme. Nu skiljer det två timmar mellan skeppsklockorna och svensk sommartid.
2023-04-13
När vi kommer fram till Santa Maria är klockan 03 och det är nattsvart. Fredrik tycker inte om att angöra en okänd marina mitt i natten och vi ankrar i en fin vik, Baia da Praia, strax öster om marinan. Efter att vi skålat i Gammeldansk och gratulerat varandra till en lyckad överfart kryper vi till kojs och sover ett par timmar innan vi går in till marinan i huvudstaden Vila do Porto. Marinan har gott om plats och såväl hamnpolisen som marinapersonalen verkar vara glada att vi valt att komma till just deras ö och marina.
2023-04-14-15
Ön är inte stor, cirka 17 km lång och 9 km bred. Men så bor det bara cirka 5600 personer på ön. Vi hyr en liten bil och utforskar ön som är kuperad, men grön och fin.
Ponta do Castelo – en gammal fyr kombinerad med valfångststation
Vi noterar att det är ganska många hus till salu och att priserna är högst rimliga. Idag är vädret soligt och vackert men hur är det att vara här under vintermånaderna? Antagligen är det, när de atlantiska stormarna drar in ungefär som vintern i Skåre så någon husaffär blir det inte. April är fortfarande lågsäsong för turister så vi har vissa svårigheter att hitta ett matställe som är öppet och serverar lunch. Men det lyckas, även om vi får äta på samma barservering två dagar i rad. Vi besöker i stort sett alla delar av denna vackra ö. Från Ponta do Castelo i sydost till Anjos i nordväst. Mitt på ön ligger den högsta toppen Pico Alto som är 587 m. Härifrån har vi en hänförande utsikt över hela Santa Maria. Vi förstår varför Azorerna kallas för ”Edens Lustgård”.
Vi testar lite hike
2023-04-16
Det är tvättdag ombord så vi ägnar dagen åt stortvätt och lite artisteri. Marinan uppmuntrar att gästande båtar målar sin logotyp på piren och vi försöker sprayfärgsmåla vår logotyp på hamnpirens palissad. Efter att ha jämfört vår grafittikonst med andra båtars konstverk känner vi oss ganska nöjda.
Detta firar vi med att äta en rejäl lunchbuffé på marinarestaurangen.
Till kvällen blir vi överbjudna på tapas och vin till Robin och Sammy på segelbåten Mencia, som vi senast träffade på Lanzarote. Det är roligt när vi återträffar seglarvänner i andra hamnar. För det mesta är det tyvärr så att man träffas och har trevligt, men sedan ses man aldrig igen.  
2023-04-09
It’s time to leave Madeira. We start the engine and motor westward until we leave the lee of the island. The wind is NE 8-10 m/s and the waves are 2-3 m high. Henrik has not yet got used to the Atlantic swells, he intensively studies the horizon and see many things that the rest of us miss, including a flying fish, a turtle and many Portuguese man-of-war jellyfish. But we all spot a large number of dolphins. None of us (with the exception of Fredrik) has any particular appetite because of the waves, and we settle for a hot cup of soup and some salty crackers for dinner.

2023-04-10--11
Both the wind and the waves have abated somewhat and we have a pleasant sailing with half wind and 5 - 6 m/s. The wind rudder is steering, Salsa makes between six and seven knots and the crew is happy. We are on three-hour watches at night and then get to rest for six hours. The night sky is clear and we try to identify star constellations and planets. There is no doubt that we have started the journey home, the water temperature has dropped to around 16 degrees and at night you can’t wear shorts any longer. 
2023-04-12
Unfortunately, the weather forecast is correct and the wind decreases more and more and towards the afternoon there is no wind. We reluctantly start the engine and motor towards the island of Santa Maria in the archipelago of the Azores.
The Azores are an autonomous part of Portugal and are so far west that they have their own time zone. We have to set the clocks back another hour. There is now a two-hour difference between the ship's clocks and Swedish summer time.
2023-04-13
It is 03:00 when we arrive at Santa Maria and it is pitch black. Fredrik does not like to enter an unknown marina in the middle of the night so we anchor in a nice bay, Baia da Praia, just east of the marina. We toast in “Gammeldansk” and congratulate each other on a successful crossing. We go to bed and sleep for a couple of hours before we enter the marina in the capital Vila do Porto. The marina has plenty of space and both the harbor police and the marina staff seem to be happy that we chose to come to their island and marina. 
2023-04-14-15
The island is small, about 17 km long and 9 km wide and there are only about 5,600 people living here. We rent a small car and explore the island, which is mountainous, green and beautiful. We note that there are quite a few houses for sale and that the prices are very reasonable. The weather today is sunny and beautiful but how is it to be here during the winter months? It’s probably like the winter in Sweden when the Atlantic storms move in, so there won't be any house deals this time. April is low tourist season so we have some difficulty finding a place to eat that is open and serving lunch. But we finally find a nice place, even if we have to eat at the same bar two days in a row. We visit pretty much every part of this beautiful island. From Ponta do Castelo in the southeast to Anjos in the northwest. The highest peak, Pico Alto (587 m) is located in the middle of the island. From the top we have a breathtaking view of Santa Maria. We understand why the Azores are called "The Garden of Eden". 
2023-04-16
We spend the day doing laundry and a bit of artistry. The marina encourages visiting boats to paint their logo on the pier and we are trying to spray paint our logo on the harbor pier palisade. After comparing our graffiti art to other boats' artwork, we feel pretty satisfied. We celebrate the artwork by eating a hearty lunch buffet at the marina restaurant.
In the evening, we are invited for tapas and wine to Robin and Sammy on the sailboat Mencia, which we last met in Lanzarote. It's fun when we meet sailing friends again in other ports. Unfortunately, most of the time, you meet nice sailors and have a good time, but then you never see each other again.


Madeira

Hemsegling 2023 Posted on 13 Apr, 2023 21:04
2023-03-31—04-01
Madeiras kända historia började 1418 när några skepp från Henry Sjöfararens flotta på väg till Afrika kom ur kurs under en storm och ankrade i skydd av en då okänd ö. Huruvida ön var Madeira, eller mera troligt, den närliggande ön Porto Santo (Heliga Hamnen) är inte klart. Efter att skeppen återvänt till Portugal beslöts att öarna skulle koloniseras och så blev det. Man har genom åren odlat sockerrör, apelsiner och bananer här men mest känt är vinodlingarna som producerar Madeiravin. Idag bor det ca 270.000 människor på ön och turism är den största näringsgrenen.
Vi besökte huvudstaden Funchal i höstas men nu vill vi se mera av ön och hyr därför en bil. Landskapet är otroligt kuperat och tunnlar genom vulkanberg och broar över dalar ligger tätt. Det kan inte varit billigt att bygga vägarna här. Man har inte ens lyckats hitta tillräckligt med platt mark för en flygplats utan har tvingats bygga delar av landningsbanan på höga stolpar.
Vi har såklart hört talas om att när man är på Madeira så måste man vandra längs levadorna, och det gör vi.

En levada är en del av ett gammalt bevattningssystem på ön. Man har i århundraden lett regnvatten från bergstopparna där det regnar mest ner till odlingarna i dalarna. Vi väljer en lätt levada och promenerar fram och tillbaka längs med den, ca 4 km. Den levada som vi promenerar längs består av en murad vattenkanal med svag lutning och en murad gångstig vid sidan. Den är väldigt lätt att gå, även för personer med dålig balans och dåliga knän, men man får inte ha anlag för svindel för på ena sidan stupar det brant ner och det finns inte räcken överallt.
Vi besöker också byn Santana och tittar på några typiska små Madeirahus, såsom de såg ut förr i tiden. Halmtaken var spetsiga för att regnvattnet lätt skulle rinna av. På vinden förvarade man skörden och bottenvåningen användes som bostad. Varför man valt att göra husen så färgglada lyckades vi inte klura ut.

Här skulle inte Hadar kunna bo utan att få ont i ryggen
Vi äter en god lunch på en enkel restaurang med utsikt över Nunnornas dal. Vi njuter av den vidunderliga utsikten och grönskan, efter det något kargare Kanarieöarna. 
2023-04-02
Hadar, som seglat med oss ombord en vecka, tycker att det är dags att åka hem. Vi skjutsar honom till Ronaldo-flygplatsen och säger ”varmt välkommen tillbaka”. Sedan lämnar vi tillbaka hyrbilen. Söndagen ägnas åt matinköp, tvätt och promenad i Funchal. Vi undviker muséet som ägnats åt öns mest berömda son, fotbollsspelaren Christiano Ronaldo och letar oss i stället med viss möda fram till statyn av Christopher Columbus.
Två sjöfarare tillsammans men med några års tidsskillnad mellan resorna
Märkligt hur alla städer på de här breddgraderna vill framhäva sin relation till Columbus. Han besökte visserligen Madeira några gånger men han var faktiskt italienare.
Vi tittar också på trevligt dekorerade husportar i gamla stan men det är uppenbart att målningarna inte har någon större historisk betydelse.
2023-04-03
Har vi glömt något? Javisst har vi det! Man kan knappast berätta att man besökt Madeira utan att ha besökt ett vinhus. Av Madeiras åtta vintillverkare väljer vi att besöka vinhuset Blandy’s som ligger bekvämt till i Funchal. Där får vi en guidad tur i lokalerna som slutar med en Madeiravinprovning. Tydligen har svenska hovet 1943 utsett leverantören till svensk hovleverantör, även om den uppmärksamme iakttagaren ser att namnet på diplomet inte riktigt stämmer. Men det finns gränser för hur mycket man vågar plåga en guide med konstiga frågor.
Vem är nu hovleverantör egentligen?
Vi får lära oss att både Madeira och Port får alkohol tillsatt för att avstanna jäsningen. En av skillnaderna med Madeiravin är att det värms under lagringen. Vi får även veta att en öppnad flaska Madeira kan sparas länge, till skillnad från Port. Vi får väl se om det är sant……. 
2023-04-04
Vi vill komma ut från hamnen och storstaden och seglar till en fin ankringsvik på den sydöstra delen av ön. Vi har legat där några gånger tidigare och då njutit av den magnifika naturen och fina bad. Nu blir det skillnad. Det blåser en stark nordlig vind och det verkar som de höga bergen runt viken förstärker vinden så i stället för att vara en lugn vik blåser det 20 m/s. Även om ankaret håller så känns det väldigt otrevligt när vinden piskar upp vågorna och Salsa kränger i den hårda vinden. Vi lättar ankare och seglar tillbaka till ankarplatsen utanför Funchal. Här är inte lika fin natur som i viken, men å andra sidan väldigt lugnt. Man kan inte få allt … men nu kan vi sova gott inatt i alla fall och ingen behöver gå ankarvakt. 
2023-04-05—07
Vi ligger kvar på ankarplatsen utanför Funchal. Det är återigen fullt i marinan. Vi städar, förbereder måltider för kommande dåligt väder, läser böcker och varje morgon kan vi från första parkett titta på när stora kryssningsfartyg vänder bara 50 meter från oss och backar in i hamnen.
I verkliga livet ser det mycket närmare ut.
Det största fartyget vi såg tar nästan 6.000 passagerare. Hur många hytter finns det på en sådan båt och hur många anställda behövs för att städa alla hytter? När vi vill besöka staden så vi använder gummijollen och det fungerar fint. Men när vi ska fylla upp förråden för resan till Azorerna får vi åka två resor fram och tillbaka för att få med allt. 
2023-04-08
Idag anländer Henrik från Skåre för att segla med oss både till Azorerna och vidare till Brest. Henrik är efterlängtad, inte bara för att han är duktig seglare och trevlig utan också för att han har med sig både reservdelar till Salsa, kaffe och godis så att vi ska kunna överleva de kommande nattvakterna.
2023-03-31—04-01
The known history of Madeira began in 1418 when some ships from Henry the Navigator's fleet bound for Africa went off course during a storm and anchored in the shelter of a then unknown island. Whether the island was Madeira, or more likely, the nearby island of Porto Santo (Holy Harbor) is not clear. After the ships returned to Portugal, it was decided that the islands should be colonized and so it became. Over the years, sugar cane, oranges and bananas have been grown here, but the most famous are the vineyards that produce Madeira wine. Today there are approximately 270,000 people living on the island and tourism is the largest industry.
We visited the capital Funchal last autumn, but now we want to see more of the island, so we rent a car. The landscape is incredibly hilly and there are plenty of tunnels through volcanic mountains and bridges over valleys. To build the roads here can’t have been cheap. They have not even managed to find enough flat land for an airport.  A part of the runway is built on tall pillars.
We've heard that when you're in Madeira, you have to walk along the levadas, and of course that's what we do.
The levadas are a system of channels or aqueducts. For centuries, rainwater has been led from the mountaintops where it rains the most down to the plantations in the valleys. We walk back and forth an easy levada, about 4 km. The levada consists of a gentle sloped water channel with a footpath on the side. It is a very easy to walk, even for people with poor balance and bad knees. It’s very steep on one side and there is not always a rail, so you must not suffer from vertigo. 
We visit Santana and look at some typical small old Madeira houses. They have pointed thatched roofs so that the rainwater would run off easily. The harvest was stored in the attic and the ground floor was used to live in. We couldn't figure out why they made the houses so colorful.
We eat a good lunch at a local restaurant with a view of the Valley of the Nuns. We enjoy the wonderful view and the greenery, after the somewhat barren Canary Islands. 
2023-04-02
Fredriks brother Hadar, who sailed with us on board for a week, thinks it is time to go home. We drive him to the Ronaldo airport and say "welcome back". Then we return the rental car. Sunday is dedicated to grocery shopping, laundry and walking in Funchal. We avoid the museum dedicated to the island's most famous son, the soccer player Christiano Ronaldo and search for the statue of Christopher Columbus instead. Strange how all the cities at these latitudes want to highlight their relationship to Columbus. He did visit Madeira a few times but he was actually Italian.
We also look at nicely decorated house gates in the old town but it is clear that the paintings have no major historical significance.
Did we forget something? 
2023-04-03
Yes, we have! You can hardly tell that you have visited Madeira without visiting a wine house. Of Madeira's eight wine producers, we choose to visit the Blandy's winery, which is conveniently located in Funchal. We get a guided tour of the premises which ends with a Madeira wine tasting. Apparently, the Swedish court in 1943 appointed the supplier as a Swedish court supplier, even if the attentive observer notice that the name on the diploma is not quite right. But there are limits to how many strange questions you dare to ask the guide. We learn that both Madeira and Port have alcohol added to stop the fermentation. One of the differences with Madeira wine is that it is heated during storage. We also learn that unlike Port, an opened bottle of Madeira can be stored for a long time. Well, let’s see if this is true……. 
2023-04-04
We leave the harbor and the big city and sail to a nice anchorage in a bay on the south-eastern part of the island. We have stayed there a few times before and then enjoyed the magnificent nature and nice swimming. This time it’s different. There is a strong northerly wind and it seems that the high mountains around the bay strengthen the wind up to 40 knots. Even if the anchor will hold us, it feels very unpleasant when Salsa capsizes in the strong wind and high waves. We take the anchor up again and sail back to the anchorage outside of Funchal. The surrounding is not as beautiful as in the bay, but on the other hand very peaceful. You can't get everything ... we can sleep well tonight and no one has to sit anchor watch.
2023-04-05—07
We remain at the anchorage outside Funchal. The marina is full and doesn’t have any berth for us. We clean, prepare meals for any upcoming bad weather during the crossing, read books and every morning we can watch when large cruise ships turn just 50 meters from us and back into the harbor. The largest ship we saw takes almost 6,000 passengers. How many cabins are there on such a boat and how many employees are needed to clean all the cabins? We use the rubber dinghy to visit the town and it works fine. But when we have to fill up the supplies for the trip to the Azores, we have to make two trips back and forth to get everything on board. 
2023-04-08
Henrik arrives from Skåre in Sweden, he will sail with us to the Azores and then on to Brest. He is long awaited, not only because he is a good sailor and very nice, but also because he has spare parts for Salsa, coffee and sweets with him, so that we can survive the coming night watches.


Lanzarote

Kanarieöarna 2023 Posted on 02 Apr, 2023 15:02
2023-03-19
Eftersom det är söndag på Fuerteventura är det mesta stängt. Vi tar det lugnt, städar och går lite promenader. På kvällen blir vi inbjudna till några norska seglarvänner på en trevlig ”sundowner”i sittbrunnen. De hade tänkt segla runt i Karibien i vinter men blivit så försenade att de beslutat sig för att stanna på Kanarieöarna i stället. De hade verkligen haft otur med späckhuggare. Först blev de rejält attackerade när de nästan kommit fram efter att ha korsat Biscayabukten. Det mötet slutade med att de fick bogseras till hamn, lyftas upp på land och sedan fem veckors lagning av roder och styrning. När de så småningom kunde fortsätta hade de blivit attackerade ytterligare en gång. Visserligen fick de bara mindre skador men det hade lett till ytterligare förseningar. Verkligen tråkigt!
Vi känner oss väldigt nöjda med att vi beslutat oss för att ta en annorlunda segelrutt på hemvägen.

2023-03-20
Längs Fuerteventuras ostkust blåser det oftast en frisk vind som följer kusten. Dessutom säger vår cruisingguide att strömmen nästan alltid är sydlig här.
Vi kastade loss och hade tänkt segla till ön Isla del Lobo som ligger utanför nordost-hörnet av Fuerteventura. Men kryss, krabb sjö och motström gjorde att vi (Maria) ändrade oss och gick i stället in till marinan Puerto del Rosario. Marinan, som saknade både toaletter och duschar var väl inget att skriva i loggboken om men hamnpoliserna, som tog upp hamnavgiften, var trevliga när de trots tv-övervakning av marinan väl fattat att vi hade förtöjt.
Vi var lite loja efter dagens kryssande så det fick bli middag ombord och som avslutning en liten kvällspromenad på stan. 
2023-03-21
Den friska nordostliga vinden fortsätter och vi kryssar oss norrut. Eftersom vi (Fredrik) anar att vinden och vågorna kommer att förstöra nattsömnen för oss på Isla del Lobo fortsätter vi till Lanzarote och ankrar utanför Playa del Pozo. Här är det skyddat från vågorna men vinden är frisk trots att vi ligger i en vik på läsidan av Lanzarote. Tänk så förvånad man kan bli ibland. Men vi ligger i alla fall tryggt fast med ankaret. 
2023-03-22
Vi ligger kvar på ankarplatsen och hoppas att vinden ska avta under dagen. Enligt vår cruisingguide ska det här vara en av kanarieöarnas bästa ankarplatser. Det kanske stämmer kanske om det är stiltje, men det blir det inte under dagen. Vi pysslar ombord och avstår från at försöka ta oss i land med gummijollen. Trots att vågorna är behagliga där vi ankrat ser vi hur de bryter när de når den vackra sandstranden. Vi bokar i stället plats för Salsa i marina Lanzarote till påföljande dag. 
2023-03-23
Vi tar upp ankaret tidigt och får ännu en frisk kryss upp till marina Lanzarote som ligger i Lanzarotes huvudstad Arrecife. Marinan är ganska nybyggd och väldigt välskött. Längs kajen ligger fina butiker och restauranger tätt. Antagligen beror det inte på att normala marinagäster är särskilt spendersamma utan på att det alldeles intill marinan finns en kaj för kryssningsfartyg. Lämpligt nog passerar kryssningsfolket längs marinans kajpromenad när de vill promenera till stadens centrum. Inspirerade av kryssningsfolket känner vi oss på spenderhumör och äter en utmärkt tvårätters middag på staden. Tuna tartar och sedan bläckfisk smakar utmärkt när man får skölja ner det med vitt vin från Lanzarotes vulkaniska vinområde. 
Bläckfisk, kanarisk potatis med röd och grön Mojo smakar väldigt gott!
2023-03-24
I marinan finns en biluthyrare men det kontoret har inga lediga uthyrningsbilar. Därför tar vi en buss till flygplatsen som ligger i närheten och hyr en bil.
Lanzarote är den fjärde största ön av de kanariska öarna. Bebyggelsen är oftast väldigt låg och nästan genomgående vitkalkad. Vi vill se hela ön och börjar med att besöka bodegan Rubicon som ligger i det vulkaniska vindistriktet. Vi förundras över att det blir något vin alls när man ser vinrankorna. Varje vinranka är placerad i en liten krater med en stenmur runt. Kratern är till för att rankan ska komma ner under slagglagret och hitta jord. Stenmuren är till för att inte kratern ska rasa pga. vinden och begrava vinrankan.  All skörd måste ske för hand.
Vi provar både rött och vitt vin och köper med oss två flaskor friskt, torrt, vitt vin.
Det är hett idag så vi fortsätter till Playa del Mujeres som är granne till den vik där vi låg till ankars och svalkar oss i de häftiga vågorna. Det blåser lika frisk idag som när vi låg här och vi inser att ett landningsförsök med jollen säkert hade slutat illa.
2023-03-25
César Manrique heter öns stora artist och arkitekt. Det påstås vara han som varit pådrivande för att husen ska vara låga och vita. Vi tar bilen till norra kusten och tittar på utsiktsplatsen Mirador del Plata. Här har man gjort ett stort arbete för att själva utsiktsplatsen skall vara trevlig och se fin ut. Från platsen ser man ut över grannön La Graciosa som är nationalpark. Här har vi legat till ankars för sex år sedan efter att ha fått tillstånd från myndigheterna. Det hade vi gärna gjort på nytt men något svar på vår ankringsbegäran har vi inte fått.
Närmare La Graciosa än så här kom vi inte
I stället för att sörja över detta åker vi vidare till ett anat av Manrigues storverk, Jameos del Agua. Här har arkitekten utnyttjat en lång lavatunnel för att bygga en fantastisk anläggning med underjordiskt auditorium, damm och flera restauranger. Vi kan inte låta bli att vara imponerade trots att man lite försynt kan undra hur man ska få det här att gå ihop ekonomiskt.
2023-03-26
Det är söndag och vi förbereder oss för att lämna Lanzarote och Spanien och segla till Madeira, Portugal. Vi tvättar och städar båten. Märkligt nog är livsmedelsbutiken Hiper Dino öppen trots att det är söndag och vi gör några sista små matinköp, mest för att få den stärkande promenaden till och från affären. 
2023-03-27
Med oss på seglingen kommer Fredriks bror Hadar att vara. Han anländer på förmiddagen och kastas direkt in i verksamheten. Strax efter hans ankomst kastar vi loss. Vi har studerat väderleksutsikterna och ser att vi får bra vind i ett och ett halvt dygn, men därefter kommer vinden att avta. Vi rundar ön på sydsidan och sätter kurs rakt mot Madeira. Inledningsvis är sjön grov och det blir rejält skumpigt, men vinden håller sig runt 7-8 m/s. 
2023-03-28
Efter midnatt dämpas vågorna och vi gör fin fart i halv vind. Halvvägs passerar vi de spanska Selvagem islands på så stort avstånd av vi inte kan se dem. Under dagen byter vi ut den spanska gästflaggan mot en portugisisk. Solen skiner och vi kan till och med äta lunch med bordet uppfällt i sittbrunnen!
2023-03-29
Vinden avtar alltmer och ser inte ut att bli bättre det närmaste dygnet. Framåt lunch ger vi upp och kör motor de sista timmarna mot Funchal. Marinan svarar varken på telefon eller VHF så vi ankrar strax utanför och njuter av en god paella-middag till ankars. Det smakar härligt efter två dygn till sjöss. 
2023-03-30
Marinan svarar direkt på vårt VHF-anrop och erbjuder oss plats. Vi kommer ihåg när vi låg till ankars tre dygn här för ett halvår sedan utan att få någon plats och accepterar därför direkt platsen trots att priset är högt. Vi förtöjer före lunch i marina Funchal. Härligt att vara tillbaka på Madeira!
2023-03-19
Most things are closed as it is Sunday. We take an easy day, clean the boat and take a walk. In the evening we are invited to Norwegian sailor friends for a nice "sundowner". They had planned to sail around the Caribbean this winter but were so delayed that they decided to stay in the Canary Islands instead. They really had bad luck with the killer whales. They were heavily attacked when they almost arrived after crossing the Bay of Biscay. That attack resulted in being towed to port, lifted onto land and then five weeks of rudder and steering repairs. When they were eventually able to continue, they were attacked once more. Although they only suffered minor damages this time, it led to further delays. Really sad!
We feel very satisfied that we decided to take a different sailing route on the way home, partly to avoid the killer whales.

2023-03-20
There is usually a strong or moderate wind that follows the east coast of Fuerteventura.  In addition, our cruising guide says the current is almost always southerly here.
We leave and had intended to sail to the island of Isla del Lobo, which is off the northeast corner of Fuerteventura. But the tacking, bumpy sea and upstream made us (Maria) change our mind and instead we went into the marina Puerto del Rosario. The marina, which lacked both toilets and showers, is not worth writing about, but the harbour police, who collected the harbour fee, were nice when they realized that we had moored, despite television surveillance of the marina.
After today's cruise we were a little tired, so we had dinner on board and took a short evening walk in town.

2023-03-21
The moderate north-easterly wind continues and we cruise north. As we (Fredrik) anticipate that the wind and waves will spoil the sleep for us on Isla del Lobo, we continue to Lanzarote and anchor off Playa del Pozo. We are protected from the waves but the wind is moderate even though we are in a bay on the leeward side of Lanzarote. We are surprised. But at least we are safely anchored.

2023-03-22
We stay at the anchorage and hope that the wind will decrease during the day. According to our cruising guide, this should be one of the Canary Islands' best anchorages. It might be true if it's calm, but it won't be calm during the day. We stay on board and refrain from trying to get ashore with the dinghy. Although the waves are not too bad where we anchored, we see how they break when they reach the beautiful sandy beach. We book a place for Salsa in marina Lanzarote for the following day instead.

2023-03-23
We leave early and get another windy cruise up to marina Lanzarote which is located in Lanzarote's capital Arrecife. The marina is fairly newly built and very well maintained. Shops and restaurants are close by along the quay. Probably not because normal marina guests are particularly spendthrift, but because there is a berth for cruise ships right next to the marina and the cruise passengers pass along the marina's quay promenade when they want to stroll into the city centre. We eat an excellent dinner in the city. Tuna tartar and then squid taste wonderful when washed down with white wine from the volcanic wine region on Lanzarote.

2023-03-24
Since the car rental office in the marina doesn’t have any available cars for us, we take a bus to the airport which is nearby and rent a car.
Lanzarote is the fourth largest island of the Canary Islands. The houses are usually low and almost entirely whitewashed. We start by visiting the Rubicon winery located in the volcanic wine district. We are amazed that there is any wine at all when you see the vines. Each vine is placed in a small crater with a stone wall around it. The crater is dug to find the soil under the volcanic ash. The stone walls shelter the vines from the wind. All harvesting must be done by hand.
We taste both red and white wines and buy a few bottles of the white wine with us.
It's a hot day so we continue to Playa del Mujeres, which is next to the bay where we previously were anchored, and take a swim in the high waves. As usual, it’s very windy and we realize that an attempt to go ashore with the dinghy would surely have ended badly.

2023-03-25
César Manrique is the name of the island's great artist and architect. It is claimed that he contributed for the houses to be low and white. We take the car to the north coast and look at the viewpoint Mirador del Plata. A lot of work has been done here to ensure that the viewpoint itself is pleasant and looks nice. We look out over the neighbouring island of La Graciosa, which is a national park. We anchored there six years ago after receiving permission from the authorities. We would have liked to do it again, but we were not able to get an anchor permit this time.
We continue to Manrigue’s masterpiece, Jameos del Agua. The architect has used a long lava tunnel to build a fantastic facility with an underground auditorium, pond and several restaurants. We can't help but be impressed.

2023-03-26
It is Sunday and we are preparing to leave Lanzarote and Spain and sail to Madeira in Portugal. We fix things on the boat. To our surprise the supermarket “Hiper Dino” is open on a Sunday and we fill up the storage of snacks for the night watches.

2023-03-27
Fredrik's brother Hadar arrives in the morning and is thrown straight into the sailing. We leave the marina shortly after his arrival. According to the weather forecast we will get good wind for a day and a half, but after that the wind will disappear. We round the island on the south side and head straight for Madeira. Initially, the sea is rough and it gets really bumpy, but the wind stays around 7-8 m/s.

2023-03-28
The waves get smaller after midnight and we make good speed in the half wind. Halfway we pass the Spanish Selvagem islands at such a great distance that we cannot see them. During the day, we exchange the Spanish guest flag for the Portuguese one. The sun is shining and we can even have lunch in the cockpit with the table folded up!

2023-03-29
We get less and less wind and it does not look like it will increase in the next 24 hours. Before lunch we start the engine and motor the last hours towards Funchal. The marina does not answer the phone or VHF, so we anchor just outside and enjoy a good paella dinner at anchor. After two days and two nights at sea it taste fantastic!

2023-03-30
The marina immediately answers our VHF call and offers us a berth. Six months ago we were anchored at the same place without getting a place in the marina, we therefore immediately accept the berth even though the high price. Before lunch we are moored in marina Funchal. We are happy to be back on Madeira!


Fuerteventura

Kanarieöarna 2023 Posted on 19 Mar, 2023 15:01
2023-03-10
Det är fredag. Vi gör lite ärenden på staden. Maria passar på att klippa sig innan vi lämnar storstaden. Frisören pratar ingen engelska men vi kommunicerar med teckenspråk och Maria är mycket nöjd med resultatet. Hon blir glatt överraskad när det är dags att betala, 17 Euro för tvätt, klipp och fön! Till kvällen blir vi överbjudna på en trevlig ”sundowner” till Ann-Christine och Patrick ombord på Greij. Greij träffade vi första gången i Lissabon och vi har hållit kontakten sedan dess. 

Eftersom vi kommit i fredagsstämning struntar vi i att laga middag ombord utan äter fish and chips på svenskarnas afterwork på Sailors Bay. Här är det lite mindre svenskar än tidigare fredagar. Flera besättningar har åkt hem till Sverige för vår- och sommarledighet och andra planerar att resa de närmaste veckorna. Ja, den svenska våren kan vara fantastisk men just nu saknar vi inte Sverige eftersom vi hör rapporter om snö och bistert vinterväder över hela landet.
2023-03-10
Vi förbereder oss för att lämna Gran Canaria och Las Palmas. I morgon ska vinden vara lite mer åt det nordliga hållet vilket passar oss utmärkt då vi tänker segla till Fuerteventura. Tvätten är redan avklarad så vi fyller upp vattentankarna, säger adjö till båtgrannar vi lärt känna och går och handlar mat så att vi klarar oss under minst en vecka. 
2023-03-11
Vi är uppe med tuppen (Ja, tupparna är inte jättetidiga här i Las Palmas) och ligger på plats och väntar på att sjömacken ska öppna för dieselfyllning klockan åtta. Dieseln kostar 1.39 € per liter vilket vi tycker är förhållandevis billigt. Som mest har vi under den här resan betalt 2.05 €/l.
Vindprognosen för dagen visar sig stämma fint, nordlig vind ca 5 m/s, och vi monterar seglet till vindrodret Vera. För att minska slitaget av vindrodrets segel från solens UV-strålar har vi det undanstuvat när det inte ska användas på ett tag.Seglingen till Fuerteventura blir behaglig utom de två sista timmarna då det blir både dimma och vindökning i accelerationszonen. Men så fort vi passerat sydvästspetsen på Fuerteventura klarnar himlen upp och vinden mojnar så innan kvällen ankrar vi utanför Morro Jable på den sydliga delen av ön. 
2023-03-12
Vi ligger kvar till ankars. Vi ligger utanför en badstrand med mycket badgäster. Vi småfixar, badar och njuter av det vackra vädret. När vi ska använda kortvågsradion så måste regulatorn till solcellerna kopplas bort. Annars störs vår sändning och mottagning. När solcellerna, efter att Fredrik pratat med Oceanseglingsklubben i Stockholm, kopplas in vill de inte leverera någon ström. Fredrik felsöker utan framgång solcellerna. Båda solcellerna verkar ha slutat att fungera. Tål de inte att kopplas ur när de är solbelysta? Tråkigt, men ingen katastrof. Vi har en fullt fungerande generator som vi kan ladda batterierna med. 
2023-03-13--14
Det utlovas en frisk nordlig vind under dagen men här ligger vi fint i lä för vinden. Vi ligger kvar till ankars tillsammans med tre andra båtar.
Vi sjösätter jollen och ror in till stranden för att titta på Morro Jable. Stranden är fantastisk med vit fin sand och säkert två kilometer lång. Det är ganska turistigt här med en strandpromenad där barer och restauranger ligger sida vid sida. Vi hittar en ”glasseria” och kan njuta av en glass i skuggan under en markis.
Stranden är fantastisk
2023-03-15
Dags att segla vidare. Vi kryssar i lagom vind upp längs Fuerteventuras ostsida. Vid elvatiden passerar vi ett stort föremål som ligger i havet. Vi vänder, undersöker det, antecknar positionen och rapporterar till Sjöräddningscentralen (MRCC) att vi hittat en halvt sjunken gummibåt med motor. De tackar för informationen och skickar ut en rejäl sjöräddningsbåt. När vi förtöjt i Gran Tarajal kommer räddningsbåten in och lastar av en större gummibåt med en helt ny utombordare på kajen. Det mesta pekar mot att det är migranter från Afrika som varit ombord på båten. Vi kan tyvärr föreställa oss deras tragiska öde.
Tragiskt att se
2023-03-16
Gran Tarajal är en lugn och trevlig stad. Här är inte alls lika mycket turister som i Morro Jable. Vi bestämmer oss för att stanna här några dagar i stället för att segla vidare till öns huvudstad, Puerto del Rosario. Det ska blåsa en frisk nordlig vind som vi helst vill slippa kryssa i.
Vi utforskar staden och imponeras av de många muralmålningarna. Nästan alla har motiv från hav och fiske. Vi passar också på att prova den fina sandstranden som ligger granne med marinan i centrum. 
2023-03-17--18
Vi hyr bil för att bekanta oss med Fuerteventura. Fuerteventura är den plattaste av de kanariska öarna och högsta toppen är bara ca 800 meter. Vägarna är oftast väldigt väl underhållna och raka.
Det blåser friskt även inne på land

Med bilen åker vi bland annat till huvudstaden och är glada att vi valt att stanna i Gran Tarajal. Marinan i Puerto del Rosario ligger inklämd bakom en ful och livlig färjeterminal.
Då är det trevligare i den lilla byn El Cotillo på nordvästkusten, där vi äter lunch. Gator och gränder är slingriga och smala och följer klipporna längs havet. Det verkar som stadsplaneraren har valt att undvika nittiograderskorsningar. Eller så har ingen stadsplanerare varit inblandad. Husen är gamla, vitkalkade och dörrar och fönster är oftast blå med samma nyans som i en grekisk by.

Naturligtvis besöker vi också den tidigare huvudstaden Betancuria som ligger mitt på ön. Husen är fint renoverade men det känns lite för tillrättalagt för att passa oss.
Vi åker i stället till en gigantiskt lång sandstrand vid Costa Calma för att ta oss ett dopp. Men här är det inte calma (lugnt). Det blåser friskt, stranden är tom på solbadare men havet är fullt av vindsurfare och kitesurfare.
Kilometervis med sandstrand
Vi besöker också en genuin fyrbyggnad, Faro de La Entallada som ligger högt upp på en klippa. Den imponerande fyrbyggnaden byggdes för att härbärgera all fyrpersonal med familjer, därav storleken. Härifrån är det kortaste avståndet från Kanarieöarna till Afrika. Till Marocko är det bara 53 distansminuter och till Västafrika något längre. Antagligen är det inte en tillfällighet att det var här i närheten vi hittade den trasiga gummibåten.
En imponerande fyr som idag inrymmer ett museum
2023-03-10
It is Friday. We run a few errands in the city. Before we leave the big city, Maria takes the opportunity to get a haircut. The hairdresser doesn't speak English but we communicate with signs and Maria is very satisfied with the result. She is pleasantly surprised when it's time to pay, 17 Euros for wash, cut and drying! We are invited to a nice "sundowner" to Ann-Christine and Patrick on board Greij in the evening. We first met Greij in Lisbon and we have kept in touch ever since.
Since we are in “Friday mood”, we eat fish and chips at the “afterwork” at Sailors Bay. There are slightly fewer Swedes present than on previous Fridays. Several crews have gone home to Sweden for spring and summer vacation and others plan to travel in the next few weeks. The Swedish spring can be amazing but right now we are not missing Sweden as we are hearing reports of snow and grim winter weather across the country. 
2023-03-10
We are preparing to leave Gran Canaria and Las Palmas. The wind should be a little more northerly tomorrow, which suits us perfectly as we intend to sail to Fuerteventura. The laundry is already done so we fill up the water tanks, replenish the food supply so that we can last at least a week, and say goodbye to the boat neighbors. 
2023-03-11
We are up with the rooster (Yes, the roosters are not very early here in Las Palmas) and wait for the marina to open for diesel filling at eight o'clock. Diesel costs €1.39 per liter, which we think is relatively cheap. At most, we have paid 2.05 €/l during this trip.
The wind forecast for the day turns out to be fine, northerly wind about 5 m/s, and we mount the sail to the wind rudder Vera. We put it away when it is not to be used for a while to reduce wear and tear on the wind rudder's sail from the sun's UV rays.
The sailing to Fuerteventura is pleasant except for the last two hours when there are both fog and an increase in wind in the acceleration zone. But as soon as we passed the southwestern tip of Fuerteventura, the sky cleared and the wind decreased, and before the evening we anchored off Morro Jable on the southern part of the island. 
2023-03-12
We remain at anchor. We are anchored outside a beach with many sunbathers. We make small repairs on the boat, swim and enjoy the beautiful weather. When we are going to use the shortwave radio, the regulator for the solar cells must be disconnected. Otherwise, our transmission and reception will be disrupted. When the solar cells, after Fredrik spoke with the Ocean Sailing Club in Stockholm, are connected again, they do not want to supply any power. Fredrik troubleshoots the solar cells without success. Both solar cells seem to have stopped working. Can't they be unplugged when they're exposed to sunlight? This is bad, but not a disaster. We have a fully functional generator that we can charge the batteries with. 
2023-03-13--14
A moderate northerly wind is promised during the day, but we are well sheltered from the wind. We remain at anchor together with three other boats.
We launch the dinghy and row in to the beach to look at Morro Jable. The beach is fantastic with fine white sand and probably two kilometers long. It is quite touristy. Bars and restaurants are located side by side at the beach promenade. We find an "ice cream shop" and enjoy an ice cream in the shade under a parasol. 
2023-03-15
Time to continue. We cruise in nice winds up the east side of Fuerteventura. At eleven o'clock we pass a large object lying in the sea. We turn around, examine it, record the position and report to the Maritime Rescue Center (MRCC) that we have found a half sunken rubber boat with a motor. They thank us for the information and send out a sea rescue boat. Later, when we are moored in Gran Tarajal, the rescue boat comes in and unloads a large inflatable boat with a brand new engine on the dock. Most things point to migrants from Africa being on board the boat. We can unfortunately imagine their tragic fate. 
2023-03-16
Gran Tarajal is a quiet and pleasant town. There are not nearly as many tourists here as in Morro Jable. We decide to stay here for a few days instead of sailing on to the capital of the island, Puerto del Rosario. We prefer not to tack in the forecasted strong northerly wind.
We explore the city and are impressed by the many murals. Almost all have motifs from the sea and fishing. We also take the opportunity to try the fine sandy beach that is next to the marina in the city center. 
2023-03-17--18
To get to know Fuerteventura we rent a car. Fuerteventura is the flattest of the Canary Islands and the highest peak is only about 800 meters. The roads are usually very well maintained and straight. We drive to the capital and are happy that we chosen to stay in Gran Tarajal. The marina in Puerto del Rosario is tucked behind an ugly and busy ferry terminal.
We eat lunch in the small nice village of El Cotillo on the northwest coast. Streets and alleys are winding and narrow and follow the cliffs along the sea. It seems that the city planner has chosen to avoid ninety degree crossings. Or maybe no city planner was involved. The houses are old, whitewashed and doors and windows are usually blue, the same color as in a Greek village.
Of course, we also visit the former capital of Betancuria, which is located in the middle of the island.
We visit the long sandy beach at Costa Calma to take a swim. But it is not calm. The wind is strong, the beach is empty of sunbathers but the sea is full of wind surfers and kite surfers.
We drive to a genuine lighthouse building, Faro de La Entallada, which is located high on a cliff. The impressive lighthouse building was built to house all lighthouse personnel with families, hence the size. From here is the shortest distance from the Canary Islands to Africa. Morocco is only 53 nautical miles away and West Africa slightly longer. It is probably not a coincidence that it was in this area that we found the broken inflatable boat.


Gäster ombord

Kanarieöarna 2023 Posted on 10 Mar, 2023 13:51
2023-02-19--22
Spansk hamnrutin. Vi gör små utflykter och promenerar i staden. På tisdagen är allt i staden stängt eftersom måndagen var den sista dagen på Las Palmas karneval. Jo, kanarierna vet hur man roar sig till sent på natten….det hörde vi.

På onsdagskvällen besöker vi Texas bar tillsammans med en båtgranne. Texas bar sköts av en herre som är en bit över 80 och bara tar emot kontanter. Stället är lite speciellt, inte minst för den höga medelåldern. Vi är de yngsta gästerna den kvällen, det känns bra.
2023-02-23
Men hur har det gått med offerten för inspektion av livflotten? Jo, idag kom offerten, som Fredrik genast accepterade under förutsättning att inspektionen var avklarad senast den första mars.
Medan livflotten servas passar vi på att flyga hem till Sverige och Stockholm. Vi har blivit inbjudna till Fredriks bonusson Johan och Innas bröllop på Grand hotell Saltsjöbaden. Under vår vistelse i Stockholm hinner vi såklart också med att träffa släkt och vänner, samt hämta upp några reservprylar till Salsa och Salsas besättning. Naturligtvis fyllde vi även på godisförrådet rejält inför kommande nattseglingar.
2023-02-28
Vi landar i Las Palmas efter vår stockholmsresa och tycker det är väldigt skönt när vi kan byta om till shorts och t-shirt. Dessutom är livflotten servad och kan monteras tillbaka på Salsa. Skönt att ha det avklarat.
Glada att vara tillbaka
2023-03-01
Ojdå, idag är det redan mars månad. Snart är det dags att börja planera för hemsegling. Men inte riktigt än. Idag får vi gäster ombord. Elisabeth och Virgil kommer flygande från Malaga för att segla och umgås med oss en vecka. Elisabeth är van seglare och seglade med Fredrik och Salsa från Antigua i Karibien till Brest 2018.
Elisabeth och Virgil har bott i södra Spanien i drygt fem år men lovar på hedersord att dagens middag är den bästa Paella de någonsin ätit. Maria har fått fin snits på tillagningen av Spaniens nationalrätt. 
2023-03-02
Efter sedvanlig säkerhetsgenomgång blir det losskastning. Väldigt skönt att få komma till sjöss igen tycker både vi och Salsa. Hon har varit förtöjd en hel månad i Las Palmas marina.
Vi seglar söderut i en alldeles lagom nordlig bris. Skönt med en mjukstart tycker besättningen. Till kvällen ankrar vi på en välkänd ankarplats, Anfi del Mar. Det blir bad och därefter middag i sittbrunnen. Kvällen avslutas med ett stilla parti kinaschack. 
2023-03-03
Marin miljö med hög salthalt är svår för material ombord. Sedan två månader tillbaka har luckramen till gästhyttens taklucka börjat dela på sig. På sikt skulle det kunna innebära att luckan läcker och gästhytten blir blöt när sjöarna slår över fördäck. Med fin hjälp från Martin A. på Hallberg Rassy Parts så har Fredrik fått en nödvändig reservdel till Stockholm. Nu ska den bara monteras. Det är lättare sagt än gjort, men efter några timmars slit har Fredrik och Virgil fått dit reservdelen. Men för att kunna klämma ihop ramen och slutföra jobbet krävs en rejält stor skruvtving. Vi går därför till Puerto Mogan och förtöjer i marinan.
Det är Virgils och Elisabeths bröllopsdag och det firas med en trevlig restaurangmiddag. 
2023-03-04
Gott om stora skruvtvingar är det ont om i Puerto Mogan. Sällskapet gör därför en bussutflykt till byn Mogan, men det visar sig att skruvtvingar är bristvara även där. Nåja, det blev i alla fall en trevlig bussutflykt.
Ingen skruvtving fanns det, men gott kaffe
På eftermiddagen kommer vår vän Ralph, som långtidshyrt en lägenhet i Puerto Rico, på besök. Det är väldigt uppskattat med besök av vänner hemifrån och särskilt när de som Ralph råkar ha med sig en välkyld Cava i den gassande eftermiddagssolen. Det finns mycket att prata om när man inte har setts på ett drygt halvår. Pensionärslivets för- och nackdelar diskuterades ingående.
Trevligt att få besök
2023-03-05
Åter till havs. Solen lyser, vinden är svag och vi kryssar runt Gran Canaria mot Las Palmas. Vi når inte fram utan ankrar till kvällen strax söder om en tom industrihamn, Bahia de Formas. Här ligger vi bra, men utsikten är inte mycket att orda om. Vi är ensamma här, vattnet är kristallklart och nästan tjugo grader så det blir bad.
Till middag lagar Virgil en utmärkt indisk gryta med mycket curry och räkor. Kvällen avslutas med kinaschack som värdarna som vanligt vinner. 
2023-03-06
Vi fortsätter kryssa i svag vind och kan framåt eftermiddagen förtöja på vår tidigare plats i Las Palmas marina. De flesta tidigare båtgrannar ligger kvar och hälsar oss välkomna åter. 
2023-03-07
Eftersom våra gäster inte varit i Las Palmas tidigare gör vi en stadsutflykt till gamla stadsdelen där vi bland annat besöker Casa de Colon, Columbusmuséet. Där får vi lära oss att skeppen var förvånansvärt små. Flaggskeppet Santa Marias däckslängd var 24 meter medan Pintas och Ninjas bara var 21 meter.
Fredrik får en rejält stor skruvtving i present och kan framgångsrikt avsluta jobbet med förpiksluckan.
Dagen avslutas med en väldigt trevlig avskedsmiddag på restaurang Barracuda i marinan. 
2023-03-08
Vår besättning mönstrar av. De kommer att bli saknade för vi har haft mycket trevligt tillsammans. Eftersom temperaturen på dagarna nu närmar sig 28 grader blir det en del klädbyten. För Maria och Fredrik blir det därför tvätt och städdag. 
2023-03-09
Vi tycker att vi behöver röra mer på oss. Maria hittar på internet en trevlig vandringsslinga på nästan 7 km alldeles i närheten.Den startade från staden och fortsatte till Mirador de la Cruz där vi fick en fantastisk utsikt. Eftersom slingan förutom strandpromenad och några stadsgator även innefattar en hög kulle med rullgrusstigar blir det en utmaning för utslitna knän och seglarskor. Men allt gick bra.
2023-02-19--22
Marine routines. We walk around the city. On Tuesday, everything in the city is closed because Monday was the last day of the Las Palmas Carnival. The Canaries know how to party late into the night....we could hear it!
On Wednesday evening we visit the Texas bar together with a boating neighbor. The Texas bar is run by a gentleman who is a bit over 80 and only accepts cash. The place is a bit special, not least for the high age of the guests. We are the youngest guests that night, which feels good. 
2023-02-23
What happened with the quote for the inspection of the life raft? Well, today the offer came, which Fredrik immediately accepted on the condition that the inspection was completed by the first of March at the latest.
While the life raft is being serviced, we leave Gran Canarias and fly home to Sweden and Stockholm. We have been invited to a wedding. Fredrik's bonus son Johan and Inna will get married at the Grand hotel Saltsjöbaden. During our stay in Stockholm, we also have time to meet family and friends, as well as pick up some spare stuff for Salsa and Salsa's crew. Of course, we also filled the supply of sweets for the upcoming night sailings.
2023-02-28
When we are back in Las Palmas it's very nice to change into shorts and a t-shirt again. In addition, the life raft is serviced and mounted back on Salsa. Good to have this task completed. 
2023-03-01
Oops, already the month of March! It will be time to start planning for the sailing home soon. But not quite yet. Our new crew will arrive today. Elisabeth and Virgil are flying from Malaga to sail and hang out with us for a week. Elisabeth is an experienced sailor and sailed with Fredrik and Salsa from Antigua in the Caribbean to Brest in 2018.
Although Elisabeth and Virgil have lived in southern Spain for just over five years they promise on their word of honor that today's Paella dinner is the best they have ever eaten. After a lot of practice, Maria has managed to prepare a good version of the Spain's national dish. 
2023-03-02
After the usual safety review with the new crew, we are on our way. It's very nice to get back to sea after being moored for a whole month in Las Palmas marina.
We sail south in a perfect northerly breeze. The crew thinks it’s nice to have a soft start. We anchor at a well-known anchorage, Anfi del Mar, in the evening. We have a swim and then dinner in the cockpit. The evening ends with a game of Chinese chess.
2023-03-03
The marine environment with high salinity is difficult for materials on board. The frame of the hatch for the guest cabin's roof hatch has started to split. In the long run, this could result in that the hatch leaks and the guest cabin gets wet when the sea hit the foredeck. Fredrik has received a necessary spare part, with great help from Martin A at Hallberg Rassy Parts. It just needs to be assembled. It's easier said than done, but after a few hours of hard work, Fredrik and Virgil have got the spare part in place. But to be able to clamp the frame together and complete the job, a really large screw clamp is required. Therefore we go to Puerto Mogan and moor in the marina.
It is Virgil and Elisabeth's wedding day and it is celebrated with a nice restaurant dinner. 
2023-03-04
There is a shortage of large screw clamps in Puerto Mogan, so we make a bus excursion to the village of Mogan, but it turns out that they don’t have any screw clamps this size either. It doesn’t matter, it was a nice bus trip!
In the afternoon, our friend Ralph, who has rented an apartment in Puerto Rico, comes to visit us. Visits from friends from home are much appreciated and especially when they like Ralph happen to bring a well-chilled Cava in the warm afternoon sun. There's a lot to talk about when you haven't seen each other in a little over six months. The pros and cons of the life as retired were discussed in detail.
2023-03-05
Back at sea. The sun is shining, the wind is light and we cruise around Gran Canaria towards Las Palmas. We anchor in the evening just south of an empty industrial port, Bahia de Formas. This is a safe anchorage, but the view is not much to say about. We are alone, the water is crystal clear and almost twenty degrees so we take a swim.
Virgil cooks an excellent Indian stew with lots of curry and prawns for dinner. The evening ends with Chinese chess, which the hosts usually win.
2023-03-06
We continue cruising in light winds and can moor in the afternoon at our previous berth in Las Palmas marina. Most of the former boat neighbors are still here and we say hello again. 
2023-03-07
Our guests have not been to Las Palmas before, so we make a city excursion to the old town where we among other things visit Casa de Colon, the Columbus Museum. We learn that the ships were surprisingly small. The flagship Santa Maria's deck length was 24 meters while the Pintas and Ninjas were only 21 meters.
Fredrik receives a really large vise as a gift and is able to successfully finish the job with the hatch.
The day ends with a very pleasant farewell dinner at the Barracuda restaurant in the marina. 
2023-03-08
Our crew leaves. We had a lot of fun together so they will be missed. The temperature during the day is now approaching 28 degrees. A good day for laundry and cleaning! 
2023-03-09
We think we need to exercise more. Maria finds a nice hiking loop of almost 7 km very close by on the internet. The walk started from the city and continued to Mirador de la Cruz where we got a great view. In addition to the beach promenade and some city streets, the loop also includes a high hill with rolling gravel paths, it was a challenge for worn-out knees and sailing shoes. But everything went well.


Bryggseglare

Kanarieöarna 2023 Posted on 19 Feb, 2023 14:41
2023-02-09
Eftersom vi ska ligga kvar i Las Palmas så undersöker Fredrik om vi kan få Salsas livflotte servad här. Livflotten ska öppnas, inspekteras och täthetskontrolleras vart tredje år. Vid inspektionen ska också nödraketer, batterier och en del andra saker i flotten bytas ut. Båtsportfirman Rolnautic kan förmedla den här tjänsten, hämtar flotten och lämnar den till en firma som är auktoriserade att genomföra servicen. Offert för arbetet utlovas efter helgen. 
2023-02-10
Vi har skaffat oss spanska hamnrutiner. Det innebär att vi försöker nå upp till seglingens målsättning – ingen stress. Vi gör inget särskilt utan tar det lugnt, utforskar staden, handlar, småfixar med båten, tar en siesta och pratar med båtgrannarna.
På kvällen går vi till baren Sailors Bay igen och lär känna nya svenska seglare. När man är ny på ett ställe så är sådana här umgängen värdefulla. Vi får många tips, både på bra affärer och på trevliga utflyktsmål. 
2023-02-11
Vi tar en långpromenad i staden och går bland annat till Las Palmas fina badstrand, Playa de Las Canteras. Den är mer än två kilometer lång och har gyllene sand, inte den svarta vulkansanden som vi blivit vana vid. Här firar många arbetslediga spanjorer lördagen med att solbada, spela beach-tennis eller beach-vollyboll. Nåja, alla är inte lika sportiga. En del gör som vi, de njuter av folklivet på strandpromenaden alltmedan de suger i sig en Sangria på något av strandkaféerna. 
2023-02-12
Vi gör en utflykt med buss till norra delen av ön och efter en timme når vi staden Teror som är en av Gran Canarias finaste små städer. Vi tittar på fina små hus längs gatorna och Pinjemadonnans kyrka, Nuestra Senor del Pino. Las Virgen del Pino, Pinjemadonnan, är öns skyddshelgon.

Varje söndag förmiddag är det lokal marknad på området framför kyrkan där man kan köpa lokala matprodukter och andra marknadsvaror. Vi köper lite kryddor och några spännande Chorizo de Teror, som innehåller bredbar chorizo. Jo, det smakade mycket gott på en skiva bröd.

Till kvällen träffar vi våra vänner från Greij över en ”sundowner” ombord på Salsa. 
2023-02-13
Spansk hamnrutin. Fredrik frågar efter offerten för livflotteservicen, men den har inte kommit än. 
2023-02-14
Vi tar en regionbuss till kratern Caldera de Bandama och vandrar drygt tre kilometer runt den. Kratern är några hundra miljoner år gammal, har branta sidor och är ca 250 meter djup. Det finns en stig som går ner till kraterns botten men för att spara utslitna knän bestämmer vi att vi nöjer oss med att ta stigen runt kratern uppe på toppen. Ett klokt beslut visade det sig för det är ganska kuperat. Det är bedövande vackert och vi njuter verkligen av utsikten.
Trots att vi lite trötta kom tillbaka till startpunkten enades vi om att det nog var mer uppförsbacke än nerförsbacke. Men idag hade vi antagligen varit glada om vi haft stegräknarna igång. 
2023-02-15
Spansk hamnrutin. Fredrik frågar efter offerten för livflotteservicen, men den har inte kommit än.
Vi konstaterar att vädret här i Las Palmas generellt är lite sämre än längre söderut på Gran Canaria. Det är ofta molnigt, det kommer en och annan regnskur och några grader svalare. Vi har flera kvällar valt att äta middag nere i salongen i stället för i sittbrunnen. 
2023-02-16
Spansk hamnrutin. Fredrik frågar efter offerten för livflotteservicen, men den har inte kommit än. 
2023-02-17
Spansk hamnrutin. Fredrik frågar ånyo efter offerten för livflotteservicen, men den har inte kommit än. Fredrik har börjat förstå att det spanska ordet ”manana” på svenska antagligen inte betyder ”i morgon” utan ”inte idag”. 
2023-02-18
Spansk hamnrutin. Idag frågar Fredrik inte efter offerten för livflotteservicen, eftersom den nu har utlovats till efter helgen.
I stället gör vi vår regelbundna kyl- och frys-skåpsrensning. Eftersom både kyl och frys är topp-matade så riskerar man att saker i botten försvinner och blir bortglömda.
Maria fixar kylen

Men bortglömda saker i kylen brukar efter ett tag påminna oss med en inte så trevlig doft.

2023-02-09
Since we will be staying in Las Palmas for a while, Fredrik is investigating whether we can get Salsa's life raft serviced here. The life raft must be opened, inspected and checked for leaks every three years. Emergency rockets, batteries and some other things in the raft must also be replaced. Rolnautic, a retailer of nautical equipment can provide this service, collecting the raft and leaving it to a company authorized to carry out the service. A quote for the work is promised after the weekend. 
2023-02-10
We have adapted to the life in a Spanish marina. We do nothing in particular but take it easy, explore the city, shop, fixing with the boat, take a siesta and talk to the boat neighbors. 
We visit the Sailors Bay bar again in the evening to meet Swedish sailors. Interactions like this are very valuable. We get many tips on good shops and nice excursion destinations. 
2023-02-11
We take a long walk in the city and visit Las Palmas' nice beach, Playa de Las Canteras. The beach is more than two kilometers long and the sand is golden, not the black volcanic sand that we are used to. People are celebrating Saturday by sunbathing, playing beach tennis or beach volleyball. Well, not everyone, some like us, enjoy the busy life on the promenade while sipping Sangria at one of the many beach cafes. 
2023-02-12
Teror is one of Gran Canaria’s nicest little towns. We take the bus to the northern part of the island and after an hour we arrive in Teror. We look at all the nice little houses along the streets and the Church of Our Lady of the Pines, Nuestra Senor del Pino. Las Virgen del Pino, the Pine Madonna, is the island's patron saint. Every Sunday morning there is a local market in the area in front of the church where you can buy local food products and other market goods. We buy some spices and exciting Chorizo de Teror, which is a spreadable chorizo. Well, it tasted very good on a slice of bread. In the evening we meet our friends from Greij over a "sundowner" on board Salsa. 
2023-02-13
Marina routines. Fredrik asks for the quote for the life raft service, but it hasn't arrived yet.
2023-02-14
We take a local bus to the Caldera de Bandama crater and hike the three kilometers around it. The crater is a few hundred million years old, has steep sides and is about 250 meters deep. There is also a trail that goes down to the bottom of the crater but to save worn out knees we decide that the trail around the top is enough. It’s quite steep, so this turned out to be a wise decision. It is stunningly beautiful and we really enjoy the view. Even though we came back to the starting point, we agreed that it was probably more uphill than downhill. Too bad we didn’t have the pedometer on.
2023-02-15
Marina routines. Fredrik asks for the quote for the life raft service, but it hasn't arrived yet.
The weather in Las Palmas is generally a little worse than in southern Gran Canaria. It is often cloudy with occasional rain showers and a few degrees cooler. The last evenings we found it way too chilly and preferred to have the dinner downstairs in the salon instead of in the cockpit. 
2023-02-16
Marina routines. Fredrik asks for the quote for the life raft service, but it hasn't arrived yet. 
2023-02-17
Marina routines. Fredrik asks again for the quote for the life raft service, but it has not arrived yet.Fredrik has begun to understand that the Spanish word "manana" probably means not "tomorrow" but "not today". 
2023-02-18
Marina routines. Fredrik does not ask for the quote for the life raft service today, as it has now been promised until after the weekend.
The regular fridge and freezer cleaning is on the schedule for today. Since both the fridge and freezer are top-loaded, there is a risk that things at the bottom will disappear and be forgotten, but we are usually reminded by a bad odor.


En storstad i Atlanten

Kanarieöarna 2023 Posted on 09 Feb, 2023 19:03
2023-02-02
Vinden är fortfarande frisk NNE och vi får kryssa i grov sjö hela dagen för att komma till Las Palmas. Redan från morgonen får vi sällskap av två tyska segelbåtar. Trots att de ”fuskar” och kör motor när vinden ”brallar i” så blir de till vår oförstörda glädje frånseglade av Salsa. För ni visste väl att det alltid blir lite kappsegling mellan segelbåtar till sjöss. Tänk så lite det behövs för att humöret ska åka i topp.
På Kanarieöarna finns det tre olika typer av fritidsbåtshamnar; dels privata marinor, dels marinor som styrs av de kanariska myndigheterna och slutligen marinor som styrs av spanska staten. I Las Palmas marina, som är en hamn som styrs av spanska staten, kan man inte boka plats i förväg utan man får, precis som i Funchal på Madeira, lägga sig till ankars utanför och vänta på att det blir en ledig plats. När vi kommer fram får vi därför lägga oss till ankars.
2023-02-03
Vi tar jollen iland för att handla lite och passar på att titta in på hamnkontoret för att få en prognos på när vi kan få en kajplats. Och vi har lite tur, eller är det kanske skicklighet? Efter lite bläddrande bland papperna, så meddelar tjänstemannen att det faktiskt finns en plats som vi kan få direkt. Det är som vår vän Göran brukar säga, öppen hand får… stängd hand får inget. Om man tar kontakt, är lagom artig, trevlig och social så öppnas många möjligheter.
Här i Las Palmas ligger det gott om svenska båtar. På fredagskvällarna brukar svenskarna träffas för ”after work” i hamnen på det enkla matstället Sailors Bay för att prata, äta fredagsmiddag eller bara ta ett glas öl eller vin. Vi sällar oss till sällskapet och förstår efter ett tag att det är många båtar som används som flytande sommarstugor, dvs. de ligger här permanent. Inget fel i det, klimatet är behagligt och priserna i marinan humana.
Här pratas det svenska seglardrömmar på fredagarna
2023-02-04
Las Palmas, med sina drygt 400.000 invånare är Spaniens nionde största stad och Kanarieöarnas största. Det betyder att här finns gott om affärer och tillgång till olika reservdelar. Fredrik gör genast upp en lista på saker som bör inhandlas, eller åtgärdas, till Salsa. Några inköp klaras av redan på lördagen.

2023-02-05
Vi tillbringade nästan två veckor här innan vi avseglade till Karibien 2017 så vi känner redan till staden lite grand. Eftersom det mesta är stängt på söndagar tar vi en lokalbuss till gamla stan och promenerar bland de trevliga kvarteren i den historiska stadsdelen Vegueta. Medan Fredrik letar efter ett ställe med gratis wi-fi gör Maria ett besök i katedralen Santa Ana de Canarias, trots att besöket kostar 5 euro. Det kostar att ligga på topp kulturellt. Men att titta på de berömda hundskulpturerna utanför är gratis.
Om hundar kunde tala …
2023-02-06
Ojdå! PROBLEM med strömmen ombord!
Normalt när vi kopplar upp Salsa mot ström från land så fulladdar Salsas batteriladdare batterierna till 14,4 Volt för att därefter övergå till underhållsladdning (ca 13, 3 Volt). Men underhållsladdning har ännu inte inträffat, trots att vi legat i hamn två dygn. Trots att batterierna laddas med en ström på tio Ampère stiger inte spänningen över 14,25 Volt. Något måste vara fel, antagligen är ett batteri dåligt.
Jo, ett av Salsas fem underhållsbatterier är betydligt varmare än de övriga. När Fredrik kopplar bort det varma batteriet så börjar laddningen direkt uppföra sig normalt. Kan det finnas ett sådant batteri på Kanarieöarna? Jo, om man har tur.
Endast friska batterier får vara med på bild
Och vi på Salsa brukar ha tur. Efter några telefonsamtal på engelsk-spanska lovar en batterifirma att de har exakt den rätta sortens batteri. Dessutom säljs batteriet till ett pris som är mer än 1500 kr billigare än i Sverige. Firman är dessutom villig att leverera batteriet till båten inom tre timmar och ta med sig det trasiga. Och så sker också. Leverantören hjälper Fredrik att få ner det nya batteriet på plats i båten (det väger 36 kg). Hurra, strömmen ombord fungerar igen! 
2023-02-07
Egentligen skulle vi lämna Las Palmas idag för att segla till Fuerteventura. Men Maria vill annorlunda. Det blåser friskt idag och Fuerteventura är ett känt blåshål som duktiga vindsurfare brukar resa till. Dessutom tycker Maria att vi under hela seglingen alltid varit på väg någonstans och att vi aldrig riktigt fått ”boa in oss” dvs lära känna staden, människorna omkring oss och gå på den lokala marknaden på söndagarna. Vad gör vi då? Jo, som vanligt så kompromissar vi. Sedan går Fredrik till hamnkontoret och förlänger vår hamnvistelse fram till den 2 mars. Jo, ni läste rätt. Salsa blir kvar i Las Palmas marina till den 2 mars. Men vi själva gör ett kort Sverigebesök i slutet av februari eftersom vi blivit inbjudna på bröllop i Stockholm. 
2023-02-08
Fredrik, som redan känner sig ”inboad”, tar en promenad på kajerna och hittar svenska flottans segelfartyg, HMS Falken förtöjd. Genast väcks minnen från 1970 när Fredrik seglade från Karlskrona, via Plymouth till Teneriffa på systerfartyget HMS Gladan.
HMS Falken
Nu ska Falken ta ut ett gäng gymnasister för segelfartygsträning under några veckors segling runt Kanarieöarna. Eleverna, som går samhällsvetenskaplig linje med uniformsyrkesinriktning, skall förhoppningsvis lockas att söka sig till marinen efter avslutat gymnasium.
2023-02-02
The wind is still strong NNE and we have to tack in rough seas all day to get to Las Palmas. We are joined by two German sailboats already from the morning. Despite the fact that they "cheat" and run the engine when the wind is "howling", to our satisfaction they are passed by Salsa. There is always a bit of racing between sailboats at sea. You don’t need much to get in a good mood!
There are three different types of marinas in the Canary Islands; private marinas, marinas managed by the Canarian authorities and finally marinas managed by the Spanish state. In the marina of Las Palmas, which is a port controlled by the Spanish state, you cannot book a berth in advance. Just like in Funchal on Madeira you have to anchor outside and wait for a berth to become available. We therefore have to anchor the first night when we arrive. 
2023-02-03
We take the dinghy ashore to do some shopping and take the opportunity to visit the harbour office to get a forecast of when we can get a berth. After scrolling through the papers, the harbourmaster says there is a berth available for us right away. As our friend Göran says: an open hand gets... a closed hand gets nothing. If you are social, polite, and nice many opportunities open up.
There are plenty of Swedish boats in Las Palmas. On Friday evenings, the Swedes usually catch up for "after work" at Sailors Bay in the harbour to talk, have Friday dinner or just have a glass of beer or wine. We join the party and understand after a while that there are many boats that are used as floating summer cottages, i.e. they are moored more or less permanently. Nothing wrong with that, the climate is pleasant and the price for a berth in the marina is humane. 
2023-02-04
Las Palmas, with its roughly 400.000 inhabitants, is the largest city in the Canary Islands and Spain's ninth largest. This means that there are plenty of shops and access to various spare parts. Fredrik immediately makes a list of things that should be purchased, or fixed, for Salsa. 
2023-02-05
Before we sailed to the Caribbean in 2017, we spent almost two weeks here, so we already know the city quite a bit. Everything is closed on Sundays, so we take a local bus to the old town and walk among the pleasant neighborhoods of the historic Vegueta district. While Fredrik is looking for a place with free wi-fi, Maria visits the Cathedral of Santa Ana de Canarias, even though the visit costs 5 Euros. It’s expensive to be on top culturally. However, looking at the famous dog sculptures outside is free. 
2023-02-06
Oops! Power PROBLEM on board!
Normally, when we connect Salsa to shore power, Salsa's battery charger charges the batteries fully to 14.4 Volts and then switches to maintenance charging (approx. 13.3 Volts). But the maintenance charging has not yet occurred, even though we have been moored for two days. Although the batteries are charged with a current of ten Ampere, the voltage does not rise above 14.25 Volts. Something must be wrong, probably a bad battery.
One of Salsa's five maintenance batteries is significantly warmer than the others. When Fredrik disconnects the hot battery, the charging immediately begins to behave normally. Can we find such a battery in the Canary Islands? Yes, if you're lucky. And at Salsa we usually are lucky. After a few phone calls in English-Spanish, a battery company promises that they have exactly the right kind of battery. In addition, the battery is sold at a price that is more than SEK 1,500 cheaper than in Sweden. The company is also willing to deliver the battery to the boat within three hours and take the broken one with them. The supplier even helps Fredrik to get the new battery into place in the boat (it weighs 36 kg). The power on board is working again, yippee! 
2023-02-07
The plan was to leave Las Palmas today to sail to Fuerteventura. Fuerteventura is well-known for strong winds indeed a paradise for windsurfers. However, Maria wants to change that plan. During the entire sailing we have constantly been on our way somewhere and never really got to "settle in" i.e. get to know the city, the people around us and visit the local market on Sundays. As usual, we make a compromise. Fredrik goes to the harbor office and extends our stay until March 2. Yes, you read that right. Salsa will remain in Las Palmas marina until March 2. During this time we are making a short visit to Sweden to attend a wedding in Stockholm.
2023-02-08
Fredrik, who already feels "settled in", takes a walk on the piers and finds the Swedish navy's sailing ship, HMS Falken, moored. Memories from 1970 returns when Fredrik sailed from Karlskrona, via Plymouth to Tenerife on the sister ship HMS Gladan.
Falken will sail with a group of high school students during a few weeks around the Canary Islands for training purposes. The students will hopefully be inspired to apply to the navy after finishing high school. 


Brännmanet och andra besök

Kanarieöarna 2023 Posted on 01 Feb, 2023 21:10
2023-01-24
Idag är det dags för motorservice av huvudmotorn, en Volvo Penta på 75 hästkrafter. Volvomekanikern José kommer ombord och byter den korrosionsförhindrande kylvattenvätskan, olja i både motor och backslag, oljefilter, bränslefilter och sjövattenimpeller. Ibland är det skönt när man inte själv behöver krypa in i motorrummet utan kan nöja sig med att titta på och kommentera arbetet. Dessutom saknar vi ombord en pump för att pumpa ut de gamla oljorna. Genom Josés försorg blir både oljorna och glykolkylvattnet förhoppningsvis omhändertagna på ett miljöriktigt vis.
Under tiden har Maria fyndat på El Corte Ingles. En av kokböckerna som vi köpte i Valle Gran Rey i början på november beskriver hur man tillverkar olika kanariska kryddröror, så kallade Mojos. Dessvärre visade det sig att man till alla rörorna behövde en food-processor eller en stavmixer, vilket vi inte haft på båten. Men nu är en stavmixer tillförd Salsas inventarielista och vi kan se fram emot kanariska Mojos i alla färger.
NU ska vi göra Mojos!
2024-01-25
Vinden är fortfarande frisk till hård nordostlig, men vi vill komma runt till västsidan av Teneriffa och lämnar Santa Cruz. Det blåser mer än vindprognosen utlovat men eftersom det är akterlig vind så bekymrar det oss inte så mycket.
Santa Cruz med Auditorium i bakgrunden
Vi sätter en säkringstamp, en så kallad ”preventer”, på storbommen för att förhindra att bommen i händelse av en plötslig vindkantring skulle fara från ena sidan till den andra. På sjömansspråk kallas detta för en ofrivillig gip. Vi revar storseglet. Sedan går det undan, maxfart som loggen visade var 10,8 knop och maxvind 19 m/s.
Men när vi kommer runt till läsidan av Teneriffa så lugnar vinden ner sig och vi kan ankra vid Playa de la Vistas utanför Los Christianos.
2023-01-26--30
Vi ligger till ankars utanför Los Christianos vid Playa de la Vistas. Vi gör små utflykter till land, läser böcker och slöar ombord.
Iland är det full kommers
Som vanligt med andra ord! Måndag hela veckan lång! Men vi försöker hålla på vårt motions-schema. Situps varvas med simrundor runt båten. Maria råkar simma på trådar från någon manet, det svider till rejält och genast blir armen röd och prickig. Men med lite cortison ur skeppsapoteket minskar obehaget betydligt, men prickarna och klådan håller i sig i flera dagar. Tur att det inte var värsta sortens manet, en Portugisisk örlogsman. Eller var det kanske en sådan? Google upplyser att sådana kan förekomma här, särskilt om det är pålandsvind, vilket det var. Nu får vi se när Maria har lust att slänga sig i vågorna nästa gång.
En dag får vi lunchbesök ombord. Det är Marias bror Anders och hans fru Berit som blir hämtade med jollen. De har tillfälligt flytt undan den svenska vintern och bor två veckor på hotell i närheten. Fredrik har inte träffat dem på flera år och vi konstaterar att det är märkligt att man ska behöva segla till Teneriffa för att få återse dem. Maria fixar tapas-lunch och vi har en trevlig eftermiddag ombord.
En annan kväll tar vi jollen iland och äter en god fiskmiddag tillsammans på en restaurang vid stranden. 
2023-01-31
Idag känns det nästan som svensk sommar. Det är näst intill helmulet, omkring 20 grader i luften, 18 i vattnet, det blåser en frisk nordostlig vind och vi fryser. Vi har en plan att i slutet av veckan besöka Gran Canarias huvudstad Las Palmas och seglar idag den första biten. Till eftermiddagen ankrar vi väster om Montagna Roja strax söder om Teneriffas flygplats. Här har vi legat många gånger tidigare, men idag är det ganska folktomt på stränderna.
En fin solnedgång blev det i alla fall
2023-02-01
Det är drygt 50 NM till vår utsedda ankarplats på Gran Canaria, Anfi del Mar. Därför blir det tidig frukost och lättning. Vinden är frisk NNE och vi får en fin halv vind till Gran Canaria.

Efter att vi ankrat tar Maria ett foto av en saltavlagring på däck. Så fort vågor slår över Salsa och solen lyser blir det saltavlagringar. Hade vi bara kunnat lita på att saltet är rent så hade vi aldrig mer behövt köpa salt.
Äkta havssalt på Salsas däck
2023-01-24
It’s time for engine service of the main engine, a 75 horsepower Volvo Penta today. A Volvo mechanic named José comes on board and changes the corrosion-preventing cooling water fluid, the oil in the engine and reverse gear, the oil filter, the fuel filter and the seawater impeller. It's nice sometimes when you don't have to crawl into the engine room yourself, but instead you can watch and commenting on the work. In addition, we lack a pump to pump out the old oils on board. Thanks to José, both the oil and the glycol cooling water were hopefully taken care of in an environmentally correct way.
In the meantime, Maria has found some bargains at El Corte Ingles. One of the cookbooks we bought in Valle Gran Rey in the beginning of November describes how to make various Canarian spicy sauces, known as Mojos. Unfortunately, it turned out that you needed a stand mixer or a food processor to prepare them, which we didn't have on the boat. A stand mixer has been added to Salsa's inventory list now and we can look forward to Canarian Mojos in all different colors.
2024-01-25
The wind is still moderate to strong northeasterly, but we want to get around to the west side of Tenerife and leave Santa Cruz. It's more windy than forecasted, but since it's a stern wind, it doesn't worry us too much. We put a safety line, a so-called "preventer", on the main boom to prevent the boom from going from one side to the other in the event of a sudden wind capsize. This is called an involuntary gip, in sailor's language. We make a reef in the main sail. It goes fast! The log showed a maximum speed of 10.8 knots and the maximum wind was 19 m/s.
But when we come around to the lee side of Tenerife the wind calms down and we can anchor at Playa de la Vistas off Los Christianos. 
2023-01-26--30
We are anchored at Playa de la Vistas. We make small excursions ashore, read books and are lazy. In other words, as usual! Monday all week long! But we try to stick to our exercise schedule. Sit-ups combined with swimming laps around the boat. Unfortunately, Maria swims into the threads from some jellyfish, it stings badly and immediately her arm becomes red and with blisters. But with a some cortisone ointment from the ship's medicine cabinet, the discomfort is significantly reduced, but the dots and itching persist for several days. Luckily it wasn't the worst kind of jellyfish, a Portuguese man of war. Or perhaps it was? Google states that such jellyfishes occasionally can occur at the Canary Islands , especially if there is an onland wind, which it was. Let’s see when Maria feels to take a swim next time.
We get a lunch visitors on board. Fredrik picks up Maria's brother Anders and his wife Berit with the dinghy at the beach. They have temporarily escaped the Swedish winter and are staying for two weeks in a hotel nearby. Fredrik has not met them for several years and we comment that it is strange that you have to sail to Tenerife to see them again. We have a pleasant afternoon on board enjoying a tapas lunch and one evening we try one of the many restaurants by the beach. 
2023-01-31
Today it’s typical Swedish summer weather. It is cloudy, about 20 degrees and 18 in the water and there is a moderate north-easterly wind and we are freezing. We have a plan to visit Las Palmas, the capital of Gran Canaria, at the end of the week and are sailing the first leg today. In the afternoon we anchor west of Montagna Roja just south of Tenerife airport. We have stayed here many times before, but today it is quite empty on the beaches. 
2023-02-01
We leave early in the morning since it’s a bit more than 50 NM to Anfi del Mar on Gran Canaria, where we have decided to anchor for the night. We get moderate North-North-Eastly winds and a nice beam reach to Gran Canaria.
Maria takes a picture of salt deposit on the deck. When the waves hit Salsa and the sun shines that’s what happen. If we could only trust the salt was clean, we would never have to buy salt again!
 


« PreviousNext »