Blog Image

Loggbok

“Himma igen”

Hemsegling 2023 Posted on 21 Jun, 2023 22:34
2023-06-15
Det är soligt och fint, men tyvärr blåser det för dåligt. I väderprognosen ser vi att det ska blåsa nordvästlig vind vid de frisiska öarna i morgon. Men för att hinna fram till den vinden i tid så tvingas vi på nytt använda motorn efter att vi slussat in i Ijselmeer, den andra sötvattensjön norr om Amsterdam.
2023-06-16
Vi hinner fram till Nordsjön vid ön Terschelling i tid och kan sedan segla i svag vind till den tyska ön Helgoland där vi förtöjer strax innan solen sänker sig i havet på kvällen. Salsa har besökt Helgoland många gånger tidigare så vi nöjer oss med en kort kvällspromenad på ön innan vi kryper till kojs.
Helgolands hamn i bakgrunden
Båten som vi förtöjt utanför vill nämligen kasta loss klockan sex påföljande morgon. 
2023-06-17
Helgoland är ett tyskt frihandelsområde som är momsbefriat. Det utnyttjar vi genom att fylla på dieselförrådet och handla lite momsfritt kött och öl innan vi fortsätter mot Cuxhaven. Tyvärr så är det stiltje, men har man fått köpa diesel för 1,20 Euro per liter så känns det nästan lite trevligt att få utnyttja ”klippet”.
Motström i Elbe
I Cuxhavens marina finns en trevlig hamnrestaurang som vi besökt tidigare. Men ikväll är restaurangen fullbokad så vi får nöja oss med att äta laxfilé ombord och längta efter tysk wienersnitzel. 
2023-06-18
Det är stiltje igen. Men det gör inte så mycket för dagen ägnar vi åt att avverka Kielkanalen. Vi har tur vid inslussningen i Brunsbuttel och får köra direkt in i slussen när vi kommer fram. Sedan ägnar vi hela dagen åt att passera genom det lummiga landskapet.
Ibland undrar vi vem som är vejningsskyldig
På skoj tävlar vi om att gissa hur många fiskespön som vi ser mellan Brunsbuttel och Rendsburg. Christer vinner äran och tävlingen genom att gissa 44 stycken och facit blev 42.
Till kvällen ankrar vi i blindtarmen nära kanalens andra ända där vi ankrat så många gånger tidigare. 
2023-06-19
Vi lättar tidigt på morgonen och äter frukost under gång. Vid slussen i Holtenau håller vår tur i sig och vi får slussa ut direkt tillsammans med tre handelsfartyg.
Ibland känns Salsa som ganska liten.
Man känner sig inte särskilt stor när man delar en jättesluss med tre handelsfartyg, men kanalbolaget har bra rutiner. Fritidsbåtarna går in sist i slussen, lägger sig framför handelsfartygen och lämnar slussen först.
Efter utslussning får vi kryssa i ostlig vind. Vi väljer att gå söder om ön Fehmern där det finns en bro med 21 meters segelfri höjd. Eftersom Salsas mast bara är 20 meter hög glider vi elegant under bron och kan med masten i behåll förtöja i Burg.
Till middag avnjuter vi rejält tilltagna portioner av tysk wienersnitzel på hamnrestaurangen ”Det gyllene ankaret”. 
2023-06-20
Eftersom vi glömt att genomföra vissa inköp när vi var på Helgoland tar vi och besöker en billig dryckesbutik och kompletterar ölförrådet inför den stundande högtiden. Inköpet blev så tungt att vi tvingas att åka taxi tillbaka till Salsa i hamnen.
Dagen är stekhet och utan vind så vi lämnar hamnen och lägger oss till ankars utanför inseglingsrännan till Burg. Det är drygt 20 grader i vattnet så vi passar på att bada och ta bort ovälkommet sjögräs från Salsa.
Nödvändigt underhåll klaras av …
Efter middagen kommer det lite ostlig vind och vi påbörjar den sista etappen av vår längesegling. 
2023-06-21
Under natten passerar vi den livligt trafikerade Kadettrännan utan missöden och framåt morgonen passerar vi Gedser, kan sluta kryssa och gå på en kurs mot Skåre. Vinden är svag men vi vill inte förstöra den sista dagen genom att starta motorn.
Men till eftermiddagen kommer vinden. Vi hade hoppats att vi skulle kunna smyga in i Skåre men när vinden passerar tio meter per sekund ändras planen pga att det är för grunt i Skåre hamn, så att vi i stället avslutar seglingen i ordinarie hemmahamn, Falsterbokanalen. 
Vi har nu varit ute och seglat i ett år så när som på tre veckor och avverkat cirka 8000 distansminuter. Vi tycker det är trevligt att ni velat följa vår segling och läsa om våra upplevelser.
Därmed avslutas loggboken för den här seglingen.
2023-06-15
It's sunny and nice, but unfortunately the wind is too weak. The weather forecast, says that there will be a north-westerly wind at the Frisian Islands tomorrow. But in order to reach that wind in time, we are forced to use the engine again after we enter the Ijselmeer, the second freshwater lake north of Amsterdam. 
2023-06-16
We reach the North Sea at the island of Terschelling and sail in light winds to the German island of Helgoland where we moor just before the sunset. Salsa has visited Helgoland many times before. We take a short evening walk on the island before crawling into bed. The boat that we moored outside of wants to leave at six o'clock the following morning.
 
2023-06-17
Helgoland is a German free trade area that is VAT exempt. We take advantage of that by filling up the diesel supply and buying some VAT-free meat and beer before we continue towards Cuxhaven. Unfortunately, it is calm, but if you have been able to buy diesel for 1.20 Euro per liter, it almost feels a little nice to be able to take advantage of that and run the motor.
In Cuxhaven's marina there is a nice harbor restaurant that we have visited before. But tonight the restaurant is fully booked, so we have to make salmon fillet on board and longing for German wienersnitzel. 
2023-06-18
No wind. But it doesn't matter because we spend the day in the Kiel Canal. We are lucky at the lock in Brunsbuttel and get to drive directly into the lock when we arrive. Then we spend the whole day passing through the lush landscape. For fun, we compete to guess how many fishing rods we see between Brunsbuttel and Rendsburg. Christer is the winner with 42!
In the evening we anchor near the other end of the channel where we have anchored so many times before.
 
2023-06-19
We start early in the morning and eat breakfast on the way. At the lock in Holtenau we are lucky and get to exit the lock directly together with three merchant ships. You feel very little when you share a giant lock with three merchant ships, but there are good routines in the lock. The leisure boats enter the lock last, berth in front of the merchant ships and leave the lock first.
After sluicing, we get to cruise in an easterly wind. We choose to go south of the island of Fehmern where there is a bridge with a 21 meter clear height. Since Salsa's mast is only 20 meters high, we elegantly go under the bridge and can moor in Burg with the mast intact.
For dinner, we enjoy generous portions of German wiener schnitzel at the harbor restaurant "The golden anchor". 
2023-06-20
Since we forgot to carry out some purchases when we were on Helgoland, we visit a cheap liquor store and supplement the beer supply before the upcoming holiday. The purchase was so heavy that we are forced to take a taxi back to Salsa in the port.
The day is hot with no wind, so we leave the harbor and anchor outside the entry to Burg. It's about 20 degrees in the water, so we take the opportunity to swim and remove unwelcome seaweed from Salsa.
After dinner there is a slight easterly wind and we will begin the last leg of our long-distance sailing. 
2023-06-21
During the night we pass the busy “Kadettrännan” without mishap and in the morning we pass Gedser, and can go on a course towards Skåre. The wind is weak but we don't want to ruin the last day by starting the engine.
But in the afternoon the wind increases. We had hoped that we would be able to moor in Skåre, but when the wind is above 20 knots, we change the plan because it’s too shallow in Skåre harbour. Instead we end the sailing in our regular home port, the Falsterbokanalen. 
We have now been out sailing for almost a year, and logged approximately 8,000 distance minutes. Thank you for following our sailing and read about our sailing experiences.
This concludes the log book for this sailing.


Finalen i kanalen

Hemsegling 2023 Posted on 15 Jun, 2023 18:03
2023-06-04--08
Paimpol är en trevlig stad, i synnerhet när tivolit har dragit vidare till nästa stad. Bebyggelsen är äldre men väldigt välhållen. Vi ligger mitt i staden och granne med segelbåten Mencia med det unga belgiska paret som vi tidigare träffat både på Lanzarote och på Azorerna.
En dag frågar de om vi vill följa med och plocka musslor och ostron. Så klart att vi vill det. Vid ebb, när vattennivån är åtta meter lägre än vid högvatten, promenerar vi med stövlar på fötterna ut på stränderna och plockar små sniglar, musslor och ostron.
Det är en väldigt annorlunda upplevelse att promenera tvärs över inseglingsrännan till hamnen där vi med Salsa gått för motor några dagar tidigare. Efter att vi återvänt till båtarna med fulla pytsar tvättar vi fångsten och kalasar direkt på ostronen.

En kväll blir vi bjudna på musselmiddag ombord på Mencia och en annan kväll bjuder vi tillbaka med spansk paella-middag med egenfångade musslor. Eftersom besättningen på Mencia har föräldrar och dessutom den tidigare ägaren på besök så blir det provtryckning av Salsas middagsmöjligheter. Sju personer till middag har vi aldrig tidigare varit, men allt går bra och kvällen blir både trevlig och sen.

2023-06-09
Vi kastar loss när det blir högvatten och fortsätter vår segling mot Sverige. Äntligen har den starka nordostliga vinden avtagit. Vindriktningen består visserligen men styrkan är behaglig och vi kryssar mot Guernsey som passeras under kvällen.

2023-06-10
Vinden har avtagit ytterligare och vi tvingas fortsätta för motor. När vi efter midnatt passerar ”Alderney Race” i sundet mellan den brittiska ön Alderney och den franska udden Cape De La Hague, strax väster om Cherbourg, är strömmen mer än fem knop och vi loggar 10,5 knop över grund.
Här börjar Engelska kanalen på allvar och handelstrafiken tätnar. Vi har varit lite fundersamma på hur det här ska gå när vi inte har någon AIS, men vi hade inte behövt oroa oss. Det är väldigt lite fartygstrafik över huvud taget och vi undviker de stora trafikstråken där handelsfartygen håller till.
Det är tomt i Engelska kanalen
2023-06-11
Inte ens när vi passerar den smalaste delen av ”the Channel” är sjötrafiken särskilt intensiv. Här korsas vår väg av en och annan färja men det är inget som stör oss. Det ligger ett antal handelsfartyg till ankars strax norr om Calais. Normalt ser vi på AIS att de ligger till ankars men vi förstår tidigt att vi måste väja för dem.
Till kvällen förtöjer vi i RBSC marina i Zeebrugge för att få en god natts sömn innan vi fortsätter. 
2023-06-12
Efter att vi fyllt på både vatten- och diesel-förråd seglar vi vidare norrut. Mot kvällen vill vi förtöja i marinan i Scheveningen, men där är vi inte välkomna. Marinan håller stängt en vecka för de har besök från kappseglarna som deltar i ”The Ocean Race”. Det är bara att segla vidare norrut. 
2023-06-13
När vi under natten närmar oss Amsterdam lägger vi oss till ankars för några timmars sömn innan vi slussar in till Amsterdams sötvattenkanaler vid slussen i Ijmuiden.
En van slussare tar det lugnt
Vi tuffar förbi marinan Sixhafen, där vi stannat många gånger och slussar efter lunch ut genom Oranjesluizen till sötvattensjön Markermeer. Vi är på väg till en lite stad som heter Hoorn. 
Här på Markermeer är det grunt, bara drygt tre meter till botten, men man kan lita på djupen så vi seglar på med full fart trots att vi bara har en meter vatten under kölen. Vi seglar genom ängar av bottenfasta vattenväxter. Så länge vi seglar märks inget särskilt men när vi utanför Hoorn startar motorn blir vi överraskade. Med fullt pådrag på motorn gör båten bara drygt två knop.  Vi måste stanna och försöka göra oss fria från stora sjok av vattenväxter innan vi kan fortsätta in till Hoorn.
Inloppet till Hoorns hamnbassäng
2023-06-14
Vi ligger stilla i Hoorn. Fredrik tar tåget till Enkhuizen och hämtar den reparerade AIS.en. Det känns skönt när AIS.en framåt eftermiddagen är återinstallerad ombord och fungerar utan anmärkning. Nu kan ni som följer vår segling sluta undra var vi är, det är bara att titta efter Salsa på appen Marine Traffic.
Till kvällen mönstrar vår vän Christer ombord igen. Senast han seglade med Salsa var i höstas då vi seglade från Lagos i Portugal till Gran Canaria. Nu ska Christer segla med oss till Sverige. 
2023-06-04--08
Paimpol is a nice town, especially when the amusement park has moved on to the next town. The houses here are old and very well maintained. We are located in the middle of the city and next door to the sailboat Mencia with the young Belgian couple that we previously met both in Lanzarote and in the Azores.
They ask if we want to come along and pick mussels and oysters. Of course we want. At low tide, when the water level is eight meters lower than at high tide, we walk with boots on our feet out on the beaches and pick small snails, clams and oysters. It is a very strange experience to walk across the sailing channel to the harbor where we had motored with Salsa a few days earlier. We return to the boats with the buckets full, we wash the catch and feast directly on the oysters. We save the mussels for cooking and "moules frites".
We are invited to a mussel dinner on board Mencia and we invite back with a Spanish paella dinner with self-picked mussels another evening. Since the crew at Mencia have parents and also the former owner visiting, there will be a test run of Salsa's dinner capabilities. We have never had seven people for dinner before, but everything goes well and the evening is both nice and late. 
2023-06-09
We leave Paimpol when the tide is high and continue our sailing towards Sweden. Finally, the strong north-easterly wind has decreased. The wind direction remains the same, but the strength is pleasant and we cruise towards Guernsey, which is passed during the evening. 
2023-06-10
The wind has decreased further and we are forced to continue on engine. When we pass the "Alderney Race" after midnight in the strait between the British island of Alderney and the French Cape De La Hague, just west of Cherbourg, the current is more than five knots and we log 10.5 knots over the ground.
The English Channel begins and trade traffic increase. We've been a bit curious about how this will work when we don't have AIS, but we needn't have worried. There is very little traffic and we avoid the major traffic zones where merchant ships go. 
2023-06-11
Even when we pass the narrowest part of "the Channel" the sea traffic is not particularly intense. Occasionally, our course is crossed by ferries, but it does not bother us. There are a number of merchant ships at anchor just north of Calais. Normally we see on AIS that they are at anchor but we understand early that we have to leave way for them.
In the evening we moor in the RBSC marina in Zeebrugge to get a good night's sleep before continuing. 
2023-06-12
After filling up both water and diesel stores, we sail further north. Towards the evening we want to moor in the marina in Scheveningen, but we are not welcome tonight. The marina is closed for a week because they have visiting yachts who participate in the "The Ocean Race". The only thing to do is to continue sailing north. 
2023-06-13
We approach Amsterdam during the night and anchor for a few hours of sleep before entering Amsterdam's freshwater canals at the Ijmuiden lock.
We pass the Sixhafen marina, where we have stopped many times, and after lunch we sluice out through the Oranjesluize to the freshwater lake Markermeer. We are on our way to a small town called Hoorn.
It’s shallow on Markermeer, only about three meters, but you can trust the depths so we sail on at full speed even though we only have a meter of water under the keel. We sail through meadows of seaweed. As long as we are sailing, we note nothing special, but when we start the engine outside Hoorn, we are surprised. With the engine at full speed, the boat makes just over two knots. We have to stop and try to get rid of the large clusters of seaweed before we can continue into Hoorn. 
2023-06-14
We are moored in Hoorn. Fredrik takes the train to Enkhuizen and pick up the repaired AIS. It feels good when the AIS is reinstalled on board in the afternoon and works without any problems. Now you who follow our sailing can stop wondering where we are, just look for Salsa on the Marine Traffic app.
In the evening, our friend Christer is on board again. The last time he sailed with Salsa was last fall when we sailed from Lagos in Portugal to Gran Canaria. Now Christer will sail with us to Sweden.


Tillbaka i Bretagne!

Hemsegling 2023 Posted on 04 Jun, 2023 17:05
2023-05-20-21
Förtöjd i Marina du Chateau i Brest. I Frankrike är det långhelg i samband med Kristi Himmelsfärdsdag så det mesta är stängt. Men IKEA är pålitligt.  Marinan lånar gärna ut cyklar till sina kunder så vi cyklar till IKEA och kombinerar cykelmotionen med svensk husmanskostslunch (med vin) och inköp av en ny, billigare, tystare och något mindre induktionshäll. Nu klarar vi matlagningen i hamn utan att tulla på gasolförrådet, som vi hoppas ska räcka hela vägen hem till Sverige.
En firma i Enkhuizen, Nederländerna har svarat positivt på att kunna laga Salsas AIS, men då måste den skickas dit. Franska DHL tycker att alla kunder ska lära sig franska så därför finns elektroniska formulär för avsändning endast på franska. Nåja, efter någon timmes arbete och två utsparkningar när vi var nästan färdiga lyckas vi och Salsas AIS försvinner iväg. Planen är att hämta upp den på firman när vi passerar Nederländerna på hemvägen.
Autopiloten lovar en tekniker titta på under måndagen så nu inträder helgrutin med stadspromenad och goda middagar på franska restauranger.
På lördagskvällen är det dags för Henrik att åka hem. Efter Henriks drygt sex veckor ombord känns det nästan som han hör till inventarierna så Henrik firas av med krabbmiddag, kramas om och önskas välkommen tillbaka.
2023-05-22
Vilken härlig dag! Teknikern som lovat titta på autopiloten kom som utlovat, tittade, funderade, ringde några telefonsamtal och avgränsade problemet. Och tillsammans med Fredrik hittade han efter någon timme orsaken till problemet. Det var en gammal GPS-antenn (som inte används längre) som fått kortslutning och störde autopiloten och övriga navigationsnätverket.
På eftermiddagen kom dessutom Maria tillbaka efter sin stockholmsresa och det kändes bra. Hon har varit efterlängtad och firades med en rejäl skaldjursmiddag på restaurang Crabe Morteau (Krabbhammaren). 
2023-05-23
Bill ska hålla föredrag i England och måste lämna oss. Även Bill kommer att vara saknad.
Nu är det bara vi, Fredrik och Maria kvar ombord. Vi kastar loss och seglar norrut. Vi hade tänkt oss att segla till Saint Malo, men det sätter vädret stopp för. Det blåser frisk nordostlig vind och när vi exponeras för vågorna i Bretagnebukten blir det stökigt ombord. Vi hittar i stället en liten hamn i närheten och förtöjer tidigt på eftermiddagen i ett litet samhälle som heter L’Aber-Ildut. 
2023-05-24
I morgon kommer det att blåsa hård vind och då vill vi ligga stilla. Därför tar vi en lite tidigare morgon och kastar loss redan klockan åtta trots att vi vet att vi kommer att få motström på nära två knop under de första timmarna.
Vädret är soligt, vinden är emot men lagom stark och vi njuter av en härlig dags segling. Till kvällen förtöjer vi i marinan i Roscoff. Här tänker vi vänta ut den hårda nordostliga vinden som utlovats de kommande dagarna.
Tidvattnet här är drygt åtta meter
2023-05 25 – 06-02
Vi är inblåsta!
Vi var inställda på två, kanske tre blåsiga dagar, men inte på tio. Det ligger ett högtryck parkerat över Skottland och det skickar ner hårda nordostliga vindar mot Engelska kanalen. Varje ny väderleksprognos har avtagande vindar en vecka bort men varje dag så åker de fina seglingsvindarna lite längre bort. Vad gör vi under tiden? Dagarna flyter ihop men bland annat så pysslar vi om båten, vi tvättar kläder, vi lagar mat för kommande seglingar och vi promenerar in till byn Roscoff, som är trevlig med många fina hus att titta på. Och så tittar vi naturligtvis på väderleksutsikterna flera gånger om dagen.
En dag hyrde vi cyklar och gjorde en cykelutflykt i landskapet. Trevligt, men det var inte så roligt att cykla hem när det var hård motvind.
Bra cyklar och fint landskap
En dag gör vi ett besök i den närliggande tropiska trädgården, Jardin Exotique & Botanique de Roscoff, en väldigt fint arrangerad exklusiv trädgård som gör att vi börjar fundera på om vi efter snart ett år till sjöss har något som kan kallas trädgård kvar hemma.
En annan dag hyr vi bil och åker till Mont Saint Michel. Mont Saint Michelle är inte precis i grannbyn men eftersom Maria längtat i fyrtio år på att få komma dit så körde vi (Maria) de fyrtio milen fram och tillbaka. Om det var värt besväret? Absolut! Sevärdheten är fint arrangerad för dagens turisttillströmning och ett i grunden fantastiskt bygge på en klippa nästan i havet.
En dag när längtan till havet blir för stor åker vi turbåt över till den närliggande ön Ile Saint de Batz. Ön är väldigt trevlig med fina hus och mysiga små gator men den korta båtturen gav oss en bra påminnelse om varför vi låg kvar i marinan.
Det är till och med mer blåsigt än det ser ut
2023-06-03
Äntligen en dag med medelvindar under 10 m/s. Vi bestämmer oss för att lämna Roscoff trots att vindriktningen är precis från dit vi vill komma. Vi siktar på att komma till Paimpol trots att hamnen endast kan angöras två timmar före högvattnet (HW) till två timmar efter HW.
Men vi gör ett undantag och stöttar vår segling med motorgång. På så sätt kan vi hålla lite bättre fart mot sjön och vi kan gå lite högre mot vinden.  När vi seglat tre fjärdedelar av sträckan så vänder strömmen och vi får medström. Då inser vi att vi kommer att klara ankomst till Paimpol i tid och kan segla sista biten.
In till marinan kommer man genom att passera en sluss. Eftersom vi kommer fram precis när det är högvatten så slipper vi slussa utan marinan öppnar bägge slussportarna samtidigt. Tack för det!
Tyvärr så råkar det vara tivoli på kajen och vi blir närmaste granne med en släng-gunga och en  radiobilsbana. Bägge attraktionerna gillar hög musik. Hade vi legat tio meter längre akterut på kajen så hade släng-gungan krockat med masten. Men kl. 01 på natten så har fransmännen tröttnat på nöjena och då tystnar musiken.
2023-05-21
We are moored in the Marina du Chateau in Brest. It is a long weekend in connection with Ascension Day, so most things are closed. But IKEA is reliable. The marina lend bikes to its customers, so we cycle to IKEA and combine the cycling exercise with a Swedish home-cooked lunch (with wine) and the purchase of a new, cheaper, quieter and somewhat smaller induction hob. Now we can manage the cooking in port without taking of the gas supply, which we hope will last all the way home to Sweden.
A company in Enkhuizen, the Netherlands has responded positively to being able to fix Salsa's AIS, but then it has to be sent there. French DHL believes that all customers should learn French, so electronic shipping forms are only available in French. Well, after about an hour of work and after being thrown out twice when we were almost done, we succeed and Salsa's AIS disappears. The plan is to pick it up at the company when we pass the Netherlands on the way home.
A technician promises to look at the autopilot on Monday, so now the weekend routine begins with city walks and good dinners at French restaurants.
On Saturday evening it is time for Henrik to return home. After Henrik's roughly six weeks on board, it almost feels like he belongs to the inventory, so Henrik is celebrated with a crab dinner, hugged and wished welcome back. 
2023-05-22
What a lovely day! The technician who promised to look at the autopilot came as agreed, looked, thought, made a few phone calls and narrowed down the problem. And together with Fredrik, after an hour or so he found the cause of the problem. It was an old GPS antenna (which is no longer used) that short-circuited and interfered with the autopilot and the rest of the navigation network.
In the afternoon, Maria came back after her trip to Stockholm. She has been long awaited and was welcomed  with a hearty seafood dinner at restaurant Crabe Morteau (The Crab Hammer). 
2023-05-23
Bill is giving a lecture in England and has to leave us. Bill will also be missed.
Now it's just us, Fredrik and Maria left on board. We leave Brest and sail north. We had intended to sail to Saint Malo, but the weather put an end to that. There is a strong north-easterly wind and when we are exposed to the waves in the bay of Brittany it gets messy on board. Instead we find a small harbor nearby and moor in the early afternoon in a small community called L'Aber-Ildut. 
2023-05-24
There will be strong winds tomorrow and then we want to be in a marina. That's why we take a slightly earlier morning and set off already at eight o'clock even though we know that we will have a counter current of close to two knots during the first hours.
The weather is sunny, the wind is against but reasonably strong and we enjoy a lovely day's sailing. In the evening we moor in the marina in Roscoff. We intend to wait out the strong north-easterly wind that has been promised for the coming days. 
2023-05 25 – 06-02
We are stucked in the marina!
We were set for two, maybe three windy days, but not ten. There is a high pressure parked over Scotland and it is sending strong north-easterly winds down towards the English Channel. Every new weather forecast has decreasing winds a week away, but every day the nice sailing winds move a little further away. What do we do in the meantime? The days run into each other but among other things we fix with the boat, we wash clothes, we cook for upcoming sailings and we walk into the village of Roscoff, which is nice with many nice houses to look at. And of course we look at the weather forecast several times a day.
One day we rented bicycles and did a bicycle excursion in the countryside. Nice, but a strong headwind on the way home.
One day we pay a visit to the nearby tropical garden, Jardin Exotique & Botanique de Roscoff, a very nicely arranged exclusive garden that makes us start to think about whether, after almost a year at sea, we have something that can be called a garden left at home.
Another day we rented a car and went to Mont Saint Michel. Mont Saint Michel is not exactly in the neighboring village, but since Maria longed for forty years to get there, we (Maria) drove the four hundred kilometers back and forth. If it was worth the trouble? Absolutely! The attraction is nicely arranged for today's large amount of tourists and a fundamentally fantastic building on a cliff almost in the sea.

2023-06-03
Finally a day with average winds below 10 m/s. We decide to leave Roscoff even though the wind direction is exactly from where we want to go. We aim to get to Paimpol even though the harbor can only be entered two hours before high water (HW) to two hours after HW.
One day when the longing for the sea becomes too great, we take a tour boat over to the nearby island of Ile Saint de Batz. The island is very nice with nice houses and cozy little streets, but the short boat ride gave us a good reminder of why we stayed in the marina.

We make an exception and support our sailing by running the engine. This way we can maintain a little better speed towards the sea and we can go a little higher against the wind. When we have sailed three-quarters of the way, the current turns and we get a co-current. Then we realize that we will make it to Paimpol on time and can sail the last bit.

You access the marina by passing through a lock. Since we arrive just when it is high tide, we don’t need to sluice, the marina opens both lock gates at the same time. Thanks for that!

Unfortunately, there happens to be a funfair on the quay and we become the nearest neighbor with a swing and a radio car track. Both attractions like loud music. If we had been ten meters further aft on the quay, the swing would have collided with the mast. But at 01 in the morning, the French have had enough of the fun and then the music stops.


Mot Frankrike

Hemsegling 2023 Posted on 20 May, 2023 12:35
2023-05-09
Henrik är, som vanligt på morgnarna, först iland. Inte för att han vill lämna båten utan för att han gärna bjuder på färska frallor till frukost. Och det är mycket uppskattat. Efter frukost kör vi  ”lämna-hamn-rutin”, vilket innebär att vi bär iland sopor och återvinningsskräp, fyller upp vattentankarna, laddar hem de senaste väderleksrapporterna för resan, klarerar ut från hamnkontoret och tar ombord elkabeln för landström.
Tre glada sjömän
Direkt efter losskastningen märker vi att autopiloten har slutat att fungera. Nu vill den varken hålla en rak kurs eller styra en given vinkel mot vinden. Tråkigt med haverier, men vi har vårt vindroder Vera så vi slipper handstyra hela resan.
Väl till sjöss ser vi en gummibåt full av förväntansfulla valskådande turister.  Vi undrar förstås hur stor sannolikhet det är att få se en val eftersom vi under den här längeseglingen bara lyckats sikta pilotvalarna utanför Teneriffa och späckhuggarna utanför San Miguel. Men antagligen är turisterna ganska nöjda om de får se delfiner, och det finns det gott om.
Här blåser en svag sydostlig bris och vi sätter kurs norrut mot vår första waypoint (WP). Klockan tolv sätter vi av en position i sjökortet och sedan gissar vi vad vår första dygnsdistans ska bli. 
2023-05-10
Ett dygn till sjöss har avverkats. Regnskyar jagar över himlen och dagens klädsel är regnkläder. Vi styr fortfarande inte mot målet i Frankrike utan nästan rakt norrut. Det beror på att ett högtryck, med ingen eller väldigt svag vind, ligger mellan oss och Brest.
När vi är utanför interneträckvidd från land har vi begränsade möjligheter att följa förändringar av väderläget. Vi kan via kortvågsradion ladda ner väderinformation för vårt närområde men eftersom vi seglar förhållandevis sakta vill man gärna veta hur hög- och lågtrycken rör sig längre fram i tiden. Därför har vi bett vår vän Christer att vara vår ”weather router”. Christer, som sitter iland har betydligt bättre informationsmöjligheter och kan jämföra väderutsikter från flera olika källor. I praktiken går det till så här; vi skickar två gånger om dygnet ett mail via kortvågsradion till Christer med tid, vår position, vindstyrka, riktning och barometerstånd på platsen, samt vår kurs och fart. Christer svarar med ett mail med en kort väderinformation och en WP som vi bör styra mot. Dessutom får vi samtidigt lite utvalda nyheter från Sverige och övriga världen.
Första dagens dygnsdistans blir 147 NM, vilket innebär en snittfart på 6,1 knop. Gissningstävlingen vinns av Fredrik som i pris får en virtuell whisky. Virtuell, eftersom vi har alkoholförbud ombord under havsseglingar.
Varma mackor är en populär lunch
2023-05-11
Vi påbörjar vårt tredje dygn av seglingen och har kommit in i sjörutinerna. En i taget går vi vakt i sittbrunnen, ansvarar för seglingen under tre timmar, därefter är det vaktskifte och man har ledigt sex timmar för att hinna sova, äta, laga mat, laga något som gått sönder eller bara sitta och umgås. Vi kan också via kortvågsradion skicka korta mail till undrande anhöriga och berätta hur vi har det ombord.
Under eftermiddagen landar en svala på båten. Var kom han ifrån? På Azorerna har vi inte sett några svalor och till Galicien i Spanien, som är närmaste fastland, är det 640 NM. Oavsett var han kom ifrån så är det en imponerande flygning den gjort. Trots att vi tycker att den kan vila utombords och försöker hindra honom från att flyga in i båten så gör han upprepade rekognoseringsrunder, provar samtliga kojer och gömmer sig till sist bakom böckerna i bokhyllan där han tillbringar natten.
Och båda är lika trötta …
2023-05-12
Under natten passerar vi ett stiltjebälte och tvingas köra motor under sju timmar. Lite tråkigt eftersom vindrodret inte fungerar när vi kör motor utan vi måste handstyra. Att det regnar gör inte saken bättre.
När morgonen gryr vaknar vår svala och flyger utvilad iväg mot land. Med gryningen kommer också vinden tillbaka och vi kan hissa gennakern och segla. Dygnsdistansen blir vår lägsta hittills , 130 NM. I distansgissningstävlingen står det nu 3-0-0. Vem som har tre vinster får ni själva fundera ut.

2023-05-13
Under morgonvakten siktar Henrik det första fartyget vi sett sedan vi lämnade Azorerna.  Det ser ut som en tanker men eftersom vår AIS är trasig kan vi inte identifiera det. Atlanten är stor och handelssjöfarten måste vara ekonomisk och ta närmaste vägen mellan de hamnar som besöks. Och här ute finns inga ”närmaste-vägen-rutter”, vilket vi är glada för. 
Vi seglar med stor och gennaker och får av Christer en ny WP, som äntligen tar oss österut mot europeiska fastlandet. Nu ska vi bara passera norr om ett högtryck innan vi kan sätta kurs mot Frankrike.
Dygndistanstävlingen (142,2 NM) vinns idag av Bill som får ta emot den virtuella vinsten.
Klockan 1536 på eftermiddagen passerar vi vår beräknade punkt för att vara halvvägs till Frankrike vilket vi firar med att äta verklig citronglass med lite marängsmak.

2023-05-14
Under förmiddagen passerar vi longituden genom Madeira, som är en annan tidszon än Azorerna, och borde därmed vi justera klockorna en timme. Men eftersom vi på Salsa lever i vår egen ”bubbla” bestämmer vi att vi behåller Azorernas tid (UTC) fram till förtöjning.
Av Christer har vi fått en ny WP som ligger mitt i mynningen till Engelska kanalen, men dit är det en tidszon, dvs. 15 longitudgrader. När vi mäter avståndet till WP blir det ca 500 distansminuter. Varje longitudsgrad är indelad i 60 longitudsminuter. Men 15 x 60 blir inte 500 utan 900. Undrar ni hur det här hänger ihop? Jo, man måste skilja på distansminuter och longitudsminuter.  Longitudsminuterna varierar i längd beroende på var på jordklotet man befinner sig. Vid polerna är de noll medan de vid ekvatorn är lika långa som en distansminut (NM). 

2023-05-15
Efter middagen i kväll kom vi väldigt nära en stor val. Den gick nära ytan och vi kunde följa den intermittent under ca 10 minuter. Den var stor, säkert 15-20 meter lång och verkade inte bry sig om oss utan simmade på skärande kurs framför vår förstäv. Men när den var ca 70 meter från oss dök den och försvann. Skönt för vi blev lite osäkra på vem som hade väjningsplikt.
Valen blåser
2023-05-16
Idag har vi bytt gästflaggor. Bill halade Portugals och Azorernas flaggor och hissade Frankrikes trikolor.
Det var i augusti förra året som vi var i Frankrike senast. Nu känns det att vi är på hemväg . Vattentemperaturen visar samma sak. Senast vi doppade oss i havet var utanför Madeira. Då var det nästan 18 grader i vattnet men i dag visar Salsas temperaturmätare på 12,5. 
2023-05-17
Nu märks det att vi närmar oss Europas fastland och mynningen till Engelska kanalen. Vi har sett flera fartyg under dygnet. Annars är det mest djurliv som vi kan titta på. Delfiner besöker oss flera gånger varje dygn och det är alltid lika trevliga avbrott. Ibland ser vi bara fenorna när de ska andas men ibland gör de riktiga hopp upp ur vattnet. Idag var ett par på särskilt gott lekhumör och hoppade flera gånger ca två meter upp ur vattnet.
Förutom delfiner så ser vi många maneter av sorten portugisiska örlogsmän. Här uppe är de små, Kanske bara någon centimeter av dem sticker upp ur vattnet men å andra sidan är de många, hundratusentals. Vi gissar att de föds här för påm sydliga breddgrader har de alltid varit betydligt större.
Eftermiddagen ser vi ytterligare en stor val av samma art som den förra, men den här gången är den på större avstånd, ca 200 meter. 
2023-05-18
Vi fortsätter segla bidevind mot Brest. Nu känns det som vi är nära.
Man talar om att haven är så nersmutsade. Det är de säkert men vi har faktiskt sett väldigt lite plastskräp under seglingen. Och det är glädjande.
Nu har vi handelsfartyg omkring oss nästan hela tiden. Men de följer sina rutter ut eller in i Engelska kanalen och vi stör inte varandra.
Varje kryss är en dag kl 1200
2023-05-19
Kl. 0330 ankrar vi i en vik strax intill marinan i Brest, skålar för väl genomförd segling och går och kojar. Seglingen från Azorerna till Brest genomfördes utan några incidenter på strax under tio dygn.
Efter frukost lättar vi och går till Marina du Chateau i Brest. Nu ser vi fram emot dusch, rena kläder och en god skaldjursmiddag med vin.

2023-05-09
Henrik is, as usual in the mornings, first ashore. Not because he wants to leave the boat, but because he likes to offer fresh rolls for breakfast. And it is much appreciated. After breakfast, we run the "leave port routine", which means we carry ashore garbage and recycling, fill up the water tanks, download the latest weather reports for the trip, clear out of the port office and take the electrical cable for shore power on board.
Immediately after underway, we notice that the autopilot has stopped working. Now it neither wants to keep a straight course nor steer a given angle to the wind. Trouble with breakdowns, but we have our wind rudder Vera so we don't have to manually steer the whole trip.
Once at sea, we see an inflatable boat full of expectant whale-watching tourists. Of course, we wonder how likely it is to see a whale, because during this long voyage we only managed to spot the pilot whales off Tenerife and the killer whales off San Miguel. But tourists are probably quite happy if they get to see dolphins, and there are plenty of them.
Here a weak southeasterly breeze blows and we set course north towards our first waypoint (WP). At twelve o'clock we set a position on the chart and then we guess what our first 24-hour distance will be. 
2023-05-10
A day at sea has been completed. Rain clouds chase across the sky and today's attire is rainwear. We are still not heading towards the goal in France but almost due north. This is because a high pressure, with no or very weak wind, lies between us and Brest.
When we are out of internet range from land, we have limited opportunities to follow changes in the weather situation. We can use the shortwave radio to download weather information for our immediate area, but since we are sailing relatively slowly, you would like to know how the high and low pressures move in the future. Therefore, we have asked our friend Christer to be our "weather router". Christer, sitting ashore, has significantly better information possibilities and can compare weather forecasts from several different sources.
In practice, it works like this; twice a day we send an email via shortwave radio to Christer with the time, our position, wind strength, direction and barometer reading at the location, as well as our course and speed. Christer replies with an email with a short weather information and a WP that we should steer towards. In addition, we also receive some selected news from Sweden and the rest of the world.
The first day's 24-hour distance will be 147 NM, which means an average speed of 6.1 knots. The guessing competition is won by Fredrik, who receives a virtual whiskey as a prize. Virtual, as we have an alcohol ban on board during ocean sailings.
2023-05-11
We begin our third day of sailing and have settled into the sea routines. One at a time we go on watch in the cockpit, are responsible for the sailing for three hours, then there is a change of watch and you have six hours off to have time to sleep, eat, cook, fix something that is broken or just sit and socialize. We can also via the shortwave radio send short emails to wondering relatives and tell them how we are doing on board.
During the afternoon, a swallow lands on the boat. Where did he come from? In the Azores we have not seen any swallows and to Galicia in Spain, which is the nearest mainland, it is 640 NM. Regardless of where he came from, it's an impressive flight. Although we think it can rest outboard and try to prevent him from flying into the boat, he makes repeated reconnaissance rounds, tries all the berths and finally hides behind the books in the bookcase where he spends the night.
2023-05-12
During the night we pass a quiet belt and are forced to drive the engine for seven hours. A bit sad because the rudder doesn't work when we're running the engine and we have to steer by hand. The fact that it's raining doesn't make things any better.
When the morning dawns, our swallow wakes up and flies away rested towards land. With the dawn the wind also returns and we can raise the gennaker and sail. The daily distance will be our lowest so far, 130 NM. In the distance guessing competition it is now 3-0-0. You can figure out who has three wins.
2023-05-13
During the morning watch, Henrik targets the first ship we have seen since we left the Azores. It looks like a tanker but since our AIS is broken we can't identify it. The Atlantic is vast and merchant shipping must be economical and take the nearest route between the ports visited. And out here there are no "nearest-road-routes", which we are happy about.
We sail with the main and gennaker and get a new WP from Christer, which finally takes us east towards the European mainland. Now we just have to pass north of a high pressure before we can set course for France.
The 24-hour distance competition (142.2 NM) is won today by Bill, who gets to receive the virtual prize.
At 1536 in the afternoon we pass our calculated point to be half way to France which we celebrate by eating real lemon ice cream with some meringue flavor.
2023-05-14
During the morning we pass the longitude through Madeira, which is a different time zone than the Azores, and should therefore adjust the clocks one hour. But since we at Salsa live in our own "bubble", we decide to keep Azores time (UTC) until mooring.
From Christer, we have received a new WP which is located in the middle of the mouth of the English Channel, but there is a time zone there, i.e. 15 degrees of longitude. When we measure the distance to WP, it is about 500 nautical miles. Each degree of longitude is divided into 60 minutes of longitude. But 15 x 60 is not 500 but 900. Are you wondering how this is connected? Yes, you have to distinguish between nautical miles and longitude minutes. The minutes of longitude vary in length depending on where on the globe you are. At the poles they are zero while at the equator they are as long as a nautical mile (NM). 
2023-05-15
After dinner this evening we came very close to a large whale. It may be a large blue whale by looking at its fin. It stayed close to the surface and we could watch it intermittently for about 10 minutes. It was big, probably 15-20 meters long, and didn't seem to care about us, but swam on a cutting course in front of our bow. But when it was about 70 meters from us, it dived and disappeared. Great, because we were a little unsure of who had the right of way.
2023-05-16
Today we changed guest flags. Bill hauled the flags of Portugal and the Azores and hoisted the tricolors of France. The last time we were in France was in August last year. Now it feels like we are on our way home. The water temperature shows the same thing. The last time we dipped in the sea was off Madeira. Back then it was almost 18 degrees in the water, but today Salsa's temperature gauge shows 12.5. 
2023-05-17
Now it is noticeable that we are approaching mainland Europe and the mouth of the English Channel. We have seen several ships during the day. Otherwise, it's mostly wildlife that we can look at. Dolphins visit us several times a day and they are always just as pleasant interruptions. Sometimes we only see the fins when they need to breathe but sometimes they make real jumps with their full body out of the water. Today, a couple was in a particularly good playful mood and jumped several times about two meters out of the water.
In addition to dolphins, we see many jellyfish of the Portuguese man-of-war variety. Up here they are small, Maybe only a few centimeters of them stick out of the water but on the other hand there are many, hundreds of thousands. We guess that they are born here because at southern latitudes they have always been significantly larger.
In the afternoon we see another large whale of the same species as the previous one,probably blue whale, but this time it is at a greater distance, about 200 meters. 
2023-05-18
We continue sailing downwind towards Brest. Now it feels like we are close.
People talk about the oceans being so polluted. They certainly are, but we have actually seen very little plastic debris during the sailing. And that is gratifying.
Now we have merchant ships around us almost all the time. But they follow their routes out or into the English Channel and we don't disturb each other. 
2023-05-19
At 0330 we anchor in a bay right next to the marina in Brest, toast a well-executed sailing and go to sleep. The voyage from the Azores to Brest has been completed without any incidents in just under ten days.
After breakfast we take it easy and go to the Marina du Chateau in Brest. Now we look forward to a shower, clean clothes and a good seafood dinner with wine.


Terceira

Hemsegling 2023 Posted on 09 May, 2023 00:09
2023-05-02
Vi lättar ankar och går in till marinan där vi blir hälsade välkomna och hänvisade till yttersta bryggan. Dagen ägnas åt att göra oss hemmastadda i Praia do Vitoria. Bland annat går vi trapporna upp till statyn av Santa Maria som står på höjden över hamnen och skyddar människor och båtar.
Vi avslutar dagen med en väldigt god middag på den lilla restaurangen ”Larice”. 
Henrik äter en god köttbit.
2023-05-03
På portugisiska betyder ”Terceira” den tredje. Ön var den tredje av de azoriska öarna att upptäckas ca 1450 och det är också den tredje i storleksordning, ca 30 km lång och 18 km bred. Ön är precis som de övriga azoriska öarna vulkanisk, men den är inte lika bergig utan består mer av mjuka kullar. Det senaste vulkanutbrottet skedde i mitten på 1700-talet, men så sent som 1980 var här en kraftig jordbävning som nådde 7,2 på Richterskalan.
Vi har hyrt bil på den närliggande flygplatsen för vi vill se mer av ön. Man ska inte ändra på ett vinnande koncept så utan diskussion får Maria förtroende som chaufför.
Först åker vi till Angra da Heroismo, som 1983blev utsedd till ett av UNESCO’s världsarv. Vi går runt i den vackra staden och tittar på marinan och på fint renoverade byggnader.
Nej, det är faktiskt inte Columbus utan Vasco da Gama.

Vi äter lunch och besöker stadens museum som innehåller en oorganiserad blandning av allt från gamla stentavlor till intarsiabyråer och en Märklin tåganläggning, föreställande ett tyskt landskap. Tyvärr är det lite ont om engelska texter som förklarar sammanhangen men många av föremålen talar för sig själv.

En pampig begravningsbil fanns det bland mycket annat i museet
Efter museibesöket åker vi till andra sidan ön till byn Biscoitos och besöker ett vinmuseum, som sköts av ett trevligt äldre par. Vi är de enda gästerna så vi får privat guidning runt i museet. Här får vi förklarat hur vinrankorna odlas omgärdade av låga murar mot vinden och marken täckt av lavastenar som håller kvar värmen runt plantorna. Vi får också se en mängd vinpressar och andra redskap för framställning av goda viner. Som avslutning får vi provsmaka deras eget biologiskt odlade vin. Maria får en vacker Kameliablomma av den manliga föreståndaren och när han hör av vi är seglare går han och hämtar en påse hemodlade citroner mot skörbjugg. Naturligtvis så köper vi några flaskor vitt vin. De tänker vi spara till något speciellt tillfälle när vi sitter i vintermörkret och tänker tillbaka på vår segling.
2023-05-04--07
Maria, som tidigare deklarerat att hon gärna avstår från långa havsseglingar under osäkra väderförhållanden, har fått seglingsledigt några veckor för att hälsa på släkt och vänner i Stockholm.  Hon tar morgonflyget via Lissabon dit vilket tar hela dagen och kvällen.
Vi, Fredrik och Henrik som är kvar ombord ägnar dagarna åt att underhålla båten, proviantera, studera väderprognoser och vänta på att vår vän Bill skall anlända från Hawaii för att förstärka besättningen under seglingen till Europas fastland. Väderprognoserna ändras ganska mycket så vi diskuterar olika losskastningstidpunkter med vår vän Christer B. som från Djursholm kommer att supporta oss med färdvägsförslag under seglingen. Vi vill undvika vindar på mer än 15 m/s och mindre än 3 m/s. Då gäller det att hitta bästa vägen mellan de olika lågtrycken (starka vindar) och högtryckscentrum (stiltjeområden). 
2023-05-08
Vissa dagar är olycksdagar då man borde stannat i kojen. Idag är en sådan dag.
Egentligen började det redan igår. Då skulle vår amerikanske vän Bill ha anlänt och vi skulle segla iväg mot Brest. Men Bills plan blev inställt så han kommer inte förrän i kväll.
Under natten har ett omfattande regnväder dragit över oss. Tyvärr hade vi glömt att stänga ventilen (dvs. fönstret) över spisen. Det resulterade i att induktionshällen, som vi lagar mat på i hamn, drabbats av kortslutning och har nått slutet på sin karriär ombord på Salsa.
Tack för lång och trogen tjänst!
Sedan skulle jag, Fredrik, göra en liten elektrisk förbättring och kopplade av misstag in 24 Volt till Salsas AIS. Det blev 12V för mycket så nu har den också slutat att fungera. Väldigt tråkigt för oss som vill vara synliga för handelsfartygen och tråkigt för er som brukar titta på Marin Traffic var vi är.
Men allt är inte bara olycka. I kväll kom äntligen Bill så i morgon seglar vi mot Brest.
2023-05-02
We leave the anchorage and enter the marina where we are greeted and directed to the outermost jetty. We spend the day making ourselves at home in Praia do Vitoria. Among other things, we go up the stairs all the way to the Santa Maria statue, which stands high above the harbor and protects the people and the yachts. We end the day with a very good dinner at the small restaurant "Larice". 
2023-05-03
In Portuguese, "Terceira" means “the third”. The island was the third of the Azores islands to be discovered in about 1450 and it is also the third in order of size, about 30 km long and 18 km wide. The island is just like the other Azores islands volcanic, but it is not as mountainous as the other but consists more of soft hills. The last volcanic eruption occurred in the middle of the 18th century, but as late as 1980 there was a strong earthquake here that reached 7.2 on the Richter scale.
We have rented a car at the nearby airport because we want to see more of the island. You shouldn't change a winning concept, so without discussion, Maria again gains trust as the driver.
First we go to Angra da Heroismo, which was designated a UNESCO World Heritage Site in 1983. We walk around the beautiful town and look at the marina and nicely renovated buildings. We have lunch and visit the city's museum, which contains a disorganized mix of everything from old stone tablets to marquetry (wooden inlaid)  bureaus and a Märklin train set, depicting a German landscape. Unfortunately, there is little English text explaining the context, but many of the objects speak for themselves.
After the museum visit, we go to the village Biscoits on the other side of the island and visit a wine museum, which is managed by a very nice elderly couple. Here we get to see how the vines are grown surrounded by low walls against the wind and the ground covered with lava stones that retain the heat around the plants. We get to see a variety of wine presses and other tools for the production of good wines. We also taste their own organically grown wine. Maria gets a beautiful camellia flower from the superintendent and when he hears that we are sailors, he goes and gets a bag of home-grown lemons for scurvy. Of course we buy a couple of bottles of white wine. We intend to save them for some special occasion when we sit in the winter darkness and think back on our sailing. 
2023-05-04--07
Maria, who previously declared that she is happy to refrain from long sea sailings in uncertain weather conditions, has been given a few weeks' sailing leave to visit family and friends in Stockholm. She takes the morning flight via Lisbon there which takes all day and evening.
We, Fredrik and Henrik, who remain on board spend our days maintaining the boat, stocking provisions, studying weather forecasts while waiting for our friend Bill to arrive from Hawaii to reinforce the crew during the sailing to mainland Europe. The weather forecasts change quite a lot so we discuss different departure times with our friend Christer B. who from Djursholm will support us with route suggestions during the sailing. We want to avoid winds of more than 15 m/s and less than 3 m/s. Then it is necessary to find the best route between the various low pressures (strong winds) and high pressure centers (calm areas). 
2023-05-08
Some days are unlucky days when you should have stayed in the bunk. Today is such a day.
Actually, it already started yesterday. By then our American friend Bill would have arrived and we would be sailing off towards Brest. But Bill's plan got canceled so he won't be coming until tonight.
During the night, an extensive rainstorm has swept over us. Unfortunately, we had forgotten to close the vent (ie the window) over the stove. As a result, the induction cook top, which we cook on in port, suffered a short circuit and has reached the end of its career on board Salsa.
Then I, Fredrik, wanted to make a small electrical improvement and accidentally connected 24 Volt to Salsa's AIS. It was 12V too much so now it has also stopped working. Very boring for us who want to be visible to the merchant ships and boring for you who usually watch Marine Traffic where we are.
But it's not all just bad luck. Tonight Bill finally arrived so tomorrow we sail towards Brest.
 


Sao Jorge

Hemsegling 2023 Posted on 03 May, 2023 23:51
2023-04-28
Igår var hamnkaptenen ledig så incheckningen har fått anstå till idag. Velas är en liten stad, och kanske just därför också lite mindre formell. Det märks tydligt när Fredrik ska checka in. Eftersom marinan i Velas tillhör Portas Azores och har gemensamt datorsystem med marinorna på Santa Maria, San Miguel och Faial viftar hamnkaptenen bara avvärjande med handen när Fredrik vill visa skeppspapper, försäkringspapper och besättningens pass. ”Allt finns ju redan i datorn”, säger hamnkaptenen. Den enda som behövde ett svar var vilken som är Salsas nästa hamn och sedan är incheckningen klar. Något besök hos de olika poliserna GNR och SEF behövs inte här.
Vi tar det lugnt ombord, fixar med båten, handlar lite mat, bokar en bil till morgondagen och kör en tvättmaskin i marinans fina lokaler. 
2023-04-29
Maria har sedan tidigare ett gott rykte som småbilschaufför på slingriga bergsvägar och blir därför vald till chaufför. Henrik som har längst ben får vara kartläsare medan kapten får sitta i baksätet och övervaka och det hela.
San Jorge är på hela Azorerna världsberömd för sina goda ostar. Vi inleder utflykten med att besöka osttillverkaren Finisterra och får testa på ost med olika lagringstid. Vi väljer att köpa en rejäl bit ost (1,9 kg) som varit lagrad i 11 månader. Vårt ostval beror på att osten är god men även för att den kan hyvlas med osthyvel. Det kan nästan inga ostar i Spanien och Portugal.
“Säg cheese”

Vi besöker också världens nordligaste kaffeplantage, som för övrigt är Europas minsta. Det finns visst en till någonstans i Europa. Plantagen ligger vid öns södra kust och är ett litet familjeföretag med cirka 800 kaffeträd. Efter att ha druckit en kopp stark Arabica-espresso med en icke oangenäm bismak av salt och apelsin går vi en guidad rundvandring på plantagen och får förklaringen till smaken. Plantagens kaffeträd har planterats mellan apelsinträd för att få lite lä från Azorernas salta havsvindar.

Kaffebönorna plockas, torkas och hanteras hela vägen till drickbart kaffe för hand. Hela årsskörden ett bra år är cirka 800 kg och räcker därför bara till för plantagens eget kafé.
Vi besöker också en imponerande anläggning med icke termiskt uppvärmda naturliga badpooler. Naturligtvis har vi glömt att ta med badkläder i ryggsäcken. Annars hade vi helt säkert badat i det cirka 18-gradiga vattnet.
Det var nära att det blev ett bad …
2023-04-30
Man får inte sova ostört om man ligger i marinan i Velas. Marinan ligger intill en klippvägg som säkert är femtio meter hög. På klipphyllorna bor det mycket fåglar och en sort är Gulnäbbad Lira.

Till sjöss ser vi dem dagligen och uppskattar deras fantastiska flygkonst. Ofta är de bara en decimeter över vågorna.

På nätterna tjattrar de och det låter som om flera skolklasser var på nattbesök i marinan. Det är söndag så vi vilar oss ombord efter nattens fågeltjatter. Då får vi höra marschmusik. Direkt skyndar vi upp till torget och får se en kyrkoprocession marschera genom staden.  De firar ”Den helige andes krona” ackompanjerad av fin musik från stadens orkester. Katoliker har mycket att stå i.

2023-05-01
Vi checkar ut från den trevliga marinan i Velas och seglar med vinden till vårt nästa mål, Terceira. På vägen försöker vi fotografera både Gulnäbbade Liror och delfiner.
Efter många försök får vi i alla fall till någon acceptabel bild på en Lira. Men delfinerna fortsätter att gäcka oss.
Eftersom vi fått höra att Tercerias största stad håller på att bygga om sin marina väljer vi att gå till den mindre staden Praia do Vitoria på öns östra sida. Seglingen tar så lång tid att marinan är stängt för dagen när vi kommer fram så vi får lägga oss till ankars i en skyddad lagun utanför marinan.
2023-04-28
Yesterday the harbor master was off, so marina check-in has had to wait until today. Velas is a small town, and perhaps for that reason also a little less formal. That is clearly noticeable when Fredrik is going to check in. Since the marina in Velas belongs to Portas Azores and has a common computer system with the marinas on Santa Maria, San Miguel and Faial, the harbor master just waves his hand when Fredrik wants to show the ship's papers, insurance papers and the crew's passports. "Everything is already in the computer," says the harbor master. The only thing that needed an answer was “Which is Salsa's next port?” and then the check-in is done. A visit to the GNR and SEF police officers is not necessary.
We relax on board, fix the boat, buy some food, book a car for tomorrow and run a washing machine in the marina's nice premises. 
2023-04-29
Maria already has a good reputation as a small car driver on winding mountain roads and is therefore chosen as a driver. Henrik, who has the longest legs, is chosen as co-driver and map reader, while the captain supervise everything from the back.
San Jorge is world famous throughout the Azores for its good cheeses. We begin the excursion by visiting the cheese manufacturer Finisterra and get to try cheese with different aging times. We choose to buy a large piece of cheese (1.9 kg) that has been stored for 11 months. Our choice of cheese is because the cheese tastes good but also because it can be planed with a cheese grater. Almost no cheeses in Spain and Portugal can.
We also visit the world's northernmost coffee plantation, which is also Europe's smallest. There is probably another one somewhere in Europe. The plantation is located on the southern coast of the island and is a small family business with approximately 800 coffee trees. After drinking a cup of strong Arabica espresso with a not unpleasant aftertaste of salt and orange, we go on a guided tour of the plantation and get an explanation of the taste. The plantation's coffee trees have been planted between orange trees to get some shelter from the salty sea winds of the Azores. The coffee beans are picked, dried and handled all the way to drinkable coffee by hand. The entire annual harvest in a good year is around 800 kg and is therefore only enough for the plantation's own cafe.
We also visit an impressive facility with non-thermally heated natural swimming pools. Of course, we forgot to bring swimwear in the backpack. Otherwise, we would certainly have been swimming in the approximately 18-degree water. 
2023-04-30
You must not sleep undisturbed if you stay in the marina in Velas. The marina is next to a rock wall that is probably fifty meters high. Many birds live on the cliff shelves and one variety is the Cory Shearwater. At sea, we see them daily and appreciate their fantastic flying skills. Often they are only a decimeter above the waves. At night they chatter on the cliff shelves and it sounds as if several school classes were on a night visit to the marina.
It's Sunday so we rest on board until we hear marching music. Then we rush up to the square and get to see a church procession march through the city and celebrate "The Crown of the Holy Spirit" accompanied by fine music from the city's orchestra. 
2023-05-01
We check out of the nice marina in Velas and sail with the wind to our next destination, Terceira. On the way we try to photograph both Cory Shearwaters and dolphins. After many attempts, we finally get an acceptable picture of a bird. But the dolphins continue to elude us. 
Since we were told that the largest city in Terceria is rebuilding its marina, we choose to go to the smaller city of Praia do Vitoria on the eastern side of the island. The sailing takes so long that the marina is closed for the day when we arrive, so we have to anchor in a protected lagoon outside the marina.


Horta på ön Faial

Hemsegling 2023 Posted on 28 Apr, 2023 23:18
2023-04-24
Tycker ni att vi har mycket byråkrati i Sverige? Då skall ni med båt besöka Portugal. När vi vill lämna Ponta Delgada måste Fredrik först checka ut från marinakontoret och få med sig en liten lapp med signatur och stämpel att Salsa betalt alla avgifter. Därefter får han gå till kontoret intill med lappen där territoriella poliskommandot GNR (Guardia National Republica) håller till. Där vill tjänstemannen se passen, som Fredrik inte har med sig eftersom vi inte avser lämna landet. Men när Fredrik påpekar att samma tjänsteman tagit kopior av alla passen vid incheckningen fyra dagar tidigare och att ingen förändring av besättningen skett under vår vistelse så gjorde han ett generöst undantag, godtar Fredriks ord, stämplar och signerar utcheckningspapperet för GNR. Därefter tar samma tjänsteman utcheckningspapperet, låser upp kontoret intill, går in, signerar lappen och stämplar en tredje stämpel med klartecken från gränspolisen SEF (Servico de Estrangeiros e Frontieras). Han struntade faktiskt i att byta mössa innan han stämplade utcheckningspapperet för SEF. Därefter är allt klart för oss att segla till nästa hamn på Azorerna.
Vi kastar loss i ösregn och seglar mot ön Faial och hamnen Horta. Efter en timmes segling får vi ett närgånget besök. Bara fem meter vid sidan om båten dyker det upp en vacker Späckhuggare. Det är nog en unge för han är bara cirka tre meter lång. Som väl är så är han fredlig och simmar efter en stund bort mot en annan späckhuggarfena som är betydligt större, antagligen någon av föräldrarna.
Det är 150 NM till Horta och vi får en fin nattsegling dit. 
2023-04-25
Under nattseglingen ser vi våra vänner delfinerna leka runt båten. Efter dem bildas en lång vit strimma av kölvatten och mareld och hade man inte vetat bättre kunde man tro att vi var under attack med torpeder. Annars är natten lugn och det är lite trafik.
Tyvärr dör vinden när vi har någon timme kvar så det får bli motor den sista biten. På däck hittar vi en lite söt bläckfisk. Vid tidigare seglingar har vi hittat flygfisk på däck men det här är premiär för en bläckfisk. Hur har den kunnat hamna där?
I Horta är det mesta, inklusive marinakontoret stängt. Portugal firar ”Freedom day” eftersom den sista diktatorn fredligt tvingades avgå 1974-04-25, demokrati infördes och republiken Portugal inrättades.
Under eftermiddagen går vi på rundvandring i Horta. Ett måste är att ta en öl eller deras speciella gin och tonic på Peters Café Sport, en i seglarkretsar världsberömd bar där atlantseglare möts, delar erfarenheter och firar att atlantöverfarten lyckats.
2023-04-26
Kajerna är fulla av målningar/minnesmärken av atlantseglare. Det sägs att om man målar en bild på kajen så ger det fin vind på den fortsatta seglatsen. På kajerna i hamnen letar vi efter Salsas kajmålning från 2018 och Maria hittar den så småningom, svårt sliten. Vädret har inte varit nådigt mot den. Det är med möda vi kan se att det är Salsa som varit där.
Vi tar en fin promenad ut på halvön Monte de Guia, söder om centrum. Här kommer vi nästan ända upp till vulkanens topp och får njuta av fin utsikt över Horta. Jo, efter promenaden blir det faktiskt en öl till på Peters Sport Café.
2023-04-27
Dags att segla vidare. Men innan vi kastar loss tar vi och fräschar upp Salsas bomärke på kajen så gott det låter sig göra i det blåsiga vädret. Dumt att chansa.
Lite regnbyar drar över arkipelagen när vi sätter kurs mot ön San Jorge. Hoppsan, plötsligt blåser det 20 m/s och vi måste reva både storsegel och genua ordentligt. Vi är glada att vi har vinden i aktern.
Det är en kort segling till staden Velas på San Jorge och vi förtöjer i den lugna, väl skyddade hamnen framåt eftermiddagen. På avstånd ser San Jorge ut som ryggen på en sovande drake.
Staden är väldigt lugn och verkar välmående när man ser de välskötta husen och de vackra stensättningarna på gator och trottoarer. 
Vi tar en promenad och äter fiskmiddag på en enkel restaurang med en fransktalande värdinna.
2023-04-24
Do you think the bureaucracy in Sweden is cumbersome? Then you should visit Portugal by boat. When we want to leave Ponta Delgada, first Fredrik must check out from the marina office and get a small note with his signature and stamp that Salsa has paid all the fees. After that, he can go, with the note, to the office next door, where the territorial police command GNR (Guardia National Republica) is located. The official wants to see the passports, which Fredrik does not have with him because we do not intend to leave the country. When Fredrik points out that the same official took copies of all the passports at check-in four days earlier and that no change in the crew took place during our stay, he made a generous exception, accepts Fredrik's words, stamps and signs the check-out paper for GNR. Then the same official takes the check-out paper, unlocks the office next door, goes in, signs the slip and stamps a third stamp of approval from the border police SEF (Servico de Estrangeiros e Frontieras). He actually neglected to change his cap before stamping the check-out paper for SEF. After that, everything is ready for us to sail to the next port in the Azores.
We set sail in pouring rain and sail towards the island of Faial and the port of Horta. After an hour of sailing, we get a visit close to the boat. Just five meters to the side, a beautiful Orca appears. It's probably a kid because he's only about three meters long. He is peaceful and after a while he swims away towards another orca fin that is considerably larger, probably one of the parents.
It is 150 NM to Horta and we get a nice night sail. 
2023-04-25
During the night we see our friends the dolphins playing around the boat. A long white streak of wake and sea fire is formed behind them, and if you didn't know better you might think we were under attack with torpedoes. Otherwise, the night is quiet and there is little traffic at sea.
Unfortunately, when we have an hour or so left, the wind disappears, so we start the engine for the last bit. We find a rather cute little octopus on deck. We have found flying fish on deck, but this is the first time we found an octopus. How did it get there?
Most everything, including the marine office, is closed in Horta. Portugal celebrates "Freedom day" because the last dictator was peacefully forced to resign on 25/04/1974, democracy was introduced and the Republic of Portugal was established.
We go for a walk in Horta in the afternoon. There is a must to visit Peters Sport Café and have a beer or their special gin and tonic. Among sailors Peters Sport Café is a world-famous bar where Atlantic sailors meet, share experiences and celebrate the success of the Atlantic crossing. 
2023-04-26
The quays are full of painting of Atlantic sailors. It is said that if you paint a picture on the quay, it gives you good winds on the continued sailing. On the quays in the harbor we look for Salsa's quay painting from 2018 and Maria eventually finds it, badly worn. The weather has not been kind to it. It is with difficulty that we can see that it is Salsa who has been there.
We take a nice walk out on the Monte de Guia peninsula, south of the center. We walk almost all the way to the top of the volcano and are rewarded with a nice view of Horta. After the walk we are actually doing another visit to Peters Sport Café. 
2023-04-27
Time to continue the sailing. We refresh Salsa's painting on the quay, the best we can, in the windy weather before we leave. Stupid to take any chances.
A few rain showers sweep over the archipelago as we set course for the island of San Jorge. Oops, suddenly the wind is 20 m/s (40 knots) and we have to reef both the mainsail and genoa properly. We are happy we have downwind.
It's a short sail to the town of Velas on the San Jorge and we moor in the calm, well-protected harbor in the early afternoon. From a distance, San Jorge looks like the back of a sleeping dragon.
The city is nice and very calm with well-kept houses and beautiful paving stones on the streets and sidewalks. We take a walk and have a fish dinner at a simple restaurant with a French-speaking hostess.


San Miguel

Hemsegling 2023 Posted on 23 Apr, 2023 23:10
2023-04-17
Vädret är lite tuffare här på Azorerna än vad vi har vant oss vid. Med ojämna mellanrum drar djupa lågtryck in från Atlanten och fortsätter åt nordost. Då gäller det att ligga tryggt ankrad eller förtöjd. Nu utnyttjar vi luckan mellan två lågtryck och seglar till närmaste ö, San Miguel som är Azorernas största ö. Här förtöjer vi till kvällen i huvudstaden Ponta Delgadas marina. 
2023-04-18
Det märks att vi har kommit till ”storstaden”, här bor cirka 70.000 människor. Här vill marinan ha betalt i förskott och det krävs ett kort för att kunna inpassera till marinapontonen. Men lite större städer har också sina fördelar. Här finns två olika segelmakare och efter att ha jämfört tidigare kunders omdömen väljer vi att Rui ska få reparera en trasig lattficka på Salsas storsegel. Men först måste seglet plockas ned och packas i säcken. I övrigt ägnas dagen åt att lära känna staden till fots. När vi råkar passera en biluthyrning bokar vi en liten hyrbil till morgondagen.
Cabriolet ska det vara om Maria ska köra.
2023-04-19
Medan Maria hämtar hyrbilen byter vi segel med Rui. Vi får tillbaka Salsas storsegel och han får i stället genuan så att han kan byta ut lite slitna delar av UV-skyddet.
Vi gör en heldagsutflykt på ön. San Miguel är grön, bergig och därför är vägarna väldigt krokiga. Men vid det här laget har Maria övat upp kurvtekniken och det går både snabbt och säkert när hon rattar vår lilla Fiat500. Vi åker först till en utsiktspunkt och beundrar Lagoa Azul och Lagoa Verde (den blå och den gröna sjön). Sjöarna ligger djupt nedanför oss i en krater. Det var tur vi hade karta med oss för från utsiktspunkten var det omöjligt att avgöra viken sjö som var blå och vilken som var grön.
Jaha, vilken är det nu som är den blå sjön?

Nästa stopp var Ferraria Thermals där vi tänkte bada havsbad i naturpooler uppvärmda av vulkanisk aktivitet. Eftersom det blåste kuling på platsen och berget runt poolerna knappt var märkbart varmare än luftens sjutton grader avstod vi från bad. Vi for i stället iväg och åt lunch på en fiskrestaurang som heter O Pescador Restaurangen låg i ett industriområde i Rabo de Peixeoch utsidan såg väldigt sliten ut. Men man ska inte döma hunden efter håren. Restaurangens insida var trevlig och maten var väldigt god.
Enligt vår guidebok finns på San Miguel Europas enda två teplantager. Enligt samma guidebok så är Gorreana Tea dessutom Europas äldsta teplantage (från 1883) så vi valde att besöka den. Det var väldigt intressant att se maskinparken som inte verkade ha förnyats sedan starten men teet var en besvikelse enligt vår smak. Det var för mycket ogräs bland de växande plantorna och det färdiga teet tyckte vi både luktade och smakade hö.

2023-04-20
Det finns fler fördelar med att ligga i en storstad. Vi har blivit bortskämda med rykande färskt bröd, hämtat av Henrik, till frukost.
Vi hämtar den lagade genuan hos segelmakaren men idag blåser det för mycket för att vi ska våga sätta upp några segel på Salsa. I stället förbereder Fredrik mat som stoppas i frysen inför seglingsetappen från Azorerna till Brest. Efter middag ombord spelar vi Chinaschack som Maria vinner. 
2023-04-21
Mellan vindbyarna lyckas vi faktiskt sätta upp både storsegel och genua och Maria byter ut en läderskoning på genuaskotet. Nu är allt klart för nya seglatser.  I övrigt ägnas dagen åt diverse städ- och underhålls- arbeten på Salsa.
Teakdäcket får en ny plugg.
Henrik målar utan lov Salsas logotyp på kajen, som sedan tidigare är fullmålad med konstverk från tidigare båtbesökare.
På kvällen går vi till en restaurang som heter A Tasca och äter mycket gott. Förutom både förrätt och efterrätt, den största tonfiskfilé (cirka fyra centimeter tjock) vi upplevt till huvudrätt. 
2023-04-22
Egentligen skulle vi lämnat San Miguel idag, men vädret ville annorlunda. Väderprognosen lovar byvindar upp till 15 m/s så vi skjuter upp avfärden till måndag då det ska blåsa lite mindre.
Det är en regnvädersdag här. Skurarna duggar tätt när Maria och Henrik gör ett besök på den lokala marknaden medan Fredrik förlänger Salsas vistelse i marinan. Marknadsbesöket resulterar i både grönsaker och färsk fisk till middagens fisksoppa.
Grönsaksmarknaden var välförsedd och varorna prisvärda
Visste ni att Azorerna är den enda platsen inom Europa där man odlar ananas? Vi tar en promenad till en närliggande ananasplantage som i växthus odlar ananas som skördas året runt. Vi får bland annat lära oss att ananasodlingar ersatte apelsinodlingarna efter att apelsinerna drabbats av sjukdomar. Det tar två år att producera en färdig ananas. Besöket avslutas med smakprover på både ananaslikör, ananasjuice, ananasglass och ananassylt. 
Här är anansen snart mogen för skörd
2023-04-23
Vad gör man en söndag i Ponta Delgada? Så här i april kan man gå på vårkonsert, Concerto de Primavera. Och det gör vi. Vi får lyssna till blåsorkestern från det regionala konservatoriet i Ponta Delgada. Vi får njuta av en timmes fin musik på Teatro Micaelense. 
Fler än sextio musiker spelar i takt
2023-04-17
The weather in the Azores is a little tougher than we are used to. Deep low pressure moves in from the Atlantic at irregular intervals and continues to the northeast. Then it is necessary that we are securely anchored or moored. Today we take advantage of the gap between two low pressures and sail to the nearest island, San Miguel, which is the largest island of the Azores. In the evening we moor in the marina in the capital Ponta Delgada. 
2023-04-18
No doubt that we have reached the "big city", around 70,000 people lives here. The marina wants payment in advance and a security card is required to be able to enter the marina pontoon. But larger cities also have their advantages. There are two different sail makers in the harbor, and after comparing previous customers' reviews, we choose Rui to repair a broken batten pocket on Salsa's mainsail. First the sail must be taken down and packed in the sail bag. Otherwise, the day is spent getting to know the city by foot. When we pass a car rental, we book a small rental car for tomorrow.
2023-04-19
While Maria collects the rental car, Henrik and Fredrik switch sails with Rui. We get Salsa's mainsail back and instead he gets the genoa so he can replace the slightly worn parts of the UV protection.
We do a full-day excursion on the island. San Miguel is green, mountainous and the roads are very curvy. But by now, Maria has got a lot of practice in the curve technique, so she drives us quickly and safely in the little Fiat500. The first stop is the viewpoint to admire Lagoa Azul and Lagoa Verde (the blue and the green lake). The lakes lay deep below us in a crater. Good we had a map with us because from the viewpoint it was impossible to tell which lake was blue and which was green.
The next stop was Ferraria Thermals where we planned to take a swim in natural pools heated by volcanic activity. As there was a gale blowing and the mountain around the pools was barely noticeably warmer than the seventeen degrees of the air, we refrained from swimming. Instead we continued and had lunch at O Pescador, a nice fish restaurant in Rabo de Peixe . The restaurant was located in an industrial area and the outside looked a bit shabby. But you shouldn't judge a dog by its hair. The inside of the restaurant was very nice and the food was excellent.
According to our guidebook, San Miguel is the home of Europe's only two tea plantations. According to the same guidebook, Gorreana Tea is Europe's oldest tea plantation (from 1883) so we chose to visit it. It was very interesting to see the machinery which didn't seem to have been renewed since the start but the tea was disappointing to our taste. The tea both smelled and tasted like hay in our opinion. 
2023-04-20
There are many advantages of being in a big city. Henrik has been taking a walk in the morning and returning with fresh breakfast bread.
We pick up the repaired genoa from the sail maker. We don’t dare to put back the sails on Salsa since it’s much too windy. Fredrik cooks a stew that we put in the freezer. Good to have for the sailing leg from the Azores to Brest, France. After the dinner on board we play Chinese chess which Maria wins. 

2023-04-21
Between the gusts of wind, we actually manage to set up both the mainsail and the genoa, and Maria replaces a leather protection on the genoa sheet. Everything is ready to sail on! The rest of the day is devoted to various cleaning and maintenance work at Salsa. Henrik paints Salsa’s logo on the quay, which is already full of artwork from previous boat visitors.

We visit a restaurant called A Tasca and eat a very nice dinner in the evening. We get the biggest tuna fillet (about four centimetres thick) we have ever eaten.

2023-04-22
Actually, we were supposed to leave San Miguel today, but the weather wanted otherwise. The weather forecast promises gusts of up to 15 m/s, so we postpone the departure until Monday when it should be a little less windy.
It’s a rainy day. Maria and Henrik visit the local food market in the rain, while Fredrik visit the marina office and extends Salsa’s stay in the marina. The visit to the food market results in both vegetables and fresh fish for dinner’s fish soup.
Did you know that the Azores are the only place in Europe where pineapples are grown? We take a walk to a nearby pineapple plantation that grows pineapples in greenhouses that are harvested all year round. We learn that pineapple plantations replaced the orange plantations after the oranges were affected by diseases. It takes two years to produce a finished pineapple. The visit ends with tasting of pineapple liqueur, pineapple juice, pineapple ice cream and pineapple jam.

2023-04-23
What do you do on a Sunday in Ponta Delgada? Since it’s April you can visit a spring concert, Concerto de Primavera. We listen to the brass band from the regional conservatory of Ponta Delgada. We enjoy one hour of nice music at Teatro Micaelense.Next »